A. Karamanoğlu

Batının vicdanı mı, çıkarları mı?

Vicdan ve menfaatler,  karşılıklı savaş halinde olan iki kavram. Bu savaş sıradan bir savaş olmadığı ve olamayacağını da ilave etmek gerekir.  İlahi...

Reina ve muhalefet

  Olabilir… Muhalefet olarak, iktidar partisini ve icraatlarını, diğer siyasi rakiplerini eleştiri hakkı her zaman saklıdır. Buna kimsenin sözü olamaz....

İyilik: Varoluşumuzun ön şartı

Tarihin çöplükleri, Zulüm ve haksızlıklarıyla malum olan milletler ve devletlerle doludur. Devletler, iyilik ve adaleti önceledikleri zaman yükselmişler,...

Hiç mi inanmadın be adam!

Yıllarca, insanların karşısına geçip, salya sümük ağlayarak, sahabenin hayatını anlatacaksın, sahabenin yaşam pratiklerini örnek hayatlar olarak...

İstanbul’un, Tahran’ın, Halep’in çocukları…

Türkiye’nin bu coğrafyadan uzak tutulma çabalarının geçmişi, epeyce eskilere dayanır. Şimdiki sınırlarımıza hapsedilmemizden bu yana; bu coğrafyaya...

Adam hırsızı

Türkiye’nin son elli yılı, belki daha fazla, hep adam aramakla ya da adam yetiştirme çabaları ile geçti. Çünkü adamsızlığın hep acısını çekti bu...

Dikey şehirler, modern intihar mekanları

Dikey Büyüyen şehirler, gelecekte insanoğlunun en büyük korkulu rüyası olacaktır. Bu güne bakarak, gelecek nesillere nasıl bir dünyayı miras...

24 Kasım’dan çağa uzanan çizgi…

Kutlaması yapılan ‘Resmi Günler’ bana hep netameli gelmiştir. Nedenlerin ilki, ruhu çıkartılıp atılmış olması, diğeri, hamasetin son noktasına...

Tarihi yapanlar mı, yazanlar mı?

  Tarihi yazanlar, tarihi yapanlar kadar önemlidir. Tarihi yazanlar, tarihi olayları, ideolojik saiklerle ele alıyor olmaları, tarihi karartmalarını da...

Cumhuriyet elitleri hiç yerli olamadı

Haktan ve halktan yana olmayı bir türlü beceremediler. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, kendi dışındakileri değişik yaftalarla suçlayan cumhuriyet...