Anasayfa / Abdurrahman Durdu

Abdurrahman Durdu

BESMELEYİ BİLELİM 10 (Zikir boyutu / Zikr nedir?)

Zikir, keyfî davranmayı terk etmek, Allah’ı dolayısıyla Kur’an’ı kılavuz edinmektir: Casiye 23 Gördün mü o kimseyi ki arzusunu ilâh tanıdı; Allah da onu, ilmi olmasına rağmen saptırdı. Kulağını, kalbini mühürledi; Gönül gözünü de perdeledi. Artık onu, Allah’tan sonra/başka kim hidâyete erdirebilir? Düşünmez misiniz, [bunu Allah’tan başka kim yapabilir]? Zikir, yaratılıştaki eşeyliliği gözlemlemek/iyice inceleyip irdelemektir: Zâriyât 49        Gözlemleyip ibret ...

Devamını Oku »

Besmeleyi Bilelim 9 (Zikir boyutu – Zikr nedir?)

Zikir, başkalarının evine destursuz girmemek, girmeden evvel sahibinden izin istemektir: Nûr: 27 Ey müminler! Girmeyin kendi evlerinizden başka evlere, tanışıp bilişmeden; Girmeyin [hiçbir eve, o evin] ehline selâm vermeden, [selâmetini düşünmeden]. Hakkınızda daha hayırlıdır böyle davranmanız, Umulur ki zikredersiniz/buna göre tavır alırsınız. Zikir, peş peşe gelen gecenin de gündüzün de, sâlihât işlemek yani Allah’ın razı olacağı eylemde bulunmak ve şükür ...

Devamını Oku »

BESMELEYİ BİLELİM (8) / Zikir boyutu – Zikir nedir?

  Hakikati görmek, duymaktır ve Hakka uymaktır: Hûd: 24              [Ahrette] en çok zarar görenlerle, süresiz cennete girenlerin durumu,             Kör ve sağır ile gören ve duyan birinin örneği gibidir; ikisi bir olur mu?             Neden zikretmiyor/bu yolu izlemiyorsunuz/             Cennete götürecek sâlihâtları işlemiyorsunuz? Yoksulları kovmamak, düşkünleri bağıra basmaktır: Hûd 30             Bana kim yardımcı olabilir; [ne cevap verirsiniz, size ...

Devamını Oku »

BESMELEYİ BİLELİM 7  /  Zikir Boyutu

Zikir, Allah’ın âyetlerini, iz ve ilke edinmektir: Bakara: 221 Müşrik kadınlarla nikâhlanmayınız! İman etmedikçe onları [eş olarak] almayınız! Köle bir mü’mine, çok daha hayırlıdır, müşrik bir kadından; Bu böyledir, her ne kadar hoşlanıyor da olsanız müşrik olan o hanımdan. [Kadınlarınızı, asla müşriklere gelin vermeyiniz]! İman etmemiş müşriklerle sakın evlendirmeyiniz! Siz her ne kadar hoşlansanız da bir müşrikten, O daha hayırlı ...

Devamını Oku »

Besmeleyi Bilelim 6

Besmeleyi Bilelim 6 TEZKİRE/KUR’AN, KENDİSİNE KOŞANI HAŞYETE KAVUŞTURUR. DİLEYEN/ÇABALAYAN, HAŞYETE/SAYGIYLA İÇ İÇE OLAN ÇEKİNCEYE, ONUNLA KAVUŞUR. 80 / Abese 11: Kellâ innehê tezkiratun. Kur’an, bir “teƶkire”dir.         Astı suratını/çattı kaşını/yüz ekşimesi çöreklendi çehresine; Buruşturdu yüzünü, görme engelli o kimse geldi diye kendisine.         Ne biliyorsun, temizlenmeyi uman o âmâ belki arınacak?         Yahut zikir’le donanacak da, o kılavuzdan faydalanacak.         ...

Devamını Oku »

Besmeleyi Bilelim 5 (Zikir Boyutu)

* 74 / Müddessir, 49: Fe mâ lehüm anit tezkirati mü’ridîn. [Dediler: Ey mücrimler]! Sizi Segar’a sürükleyen/ateşe düşüren neden ne idi? Cevap verdiler: Müsalliler değildik bizler/hiçbirimiz elçilere destek vermez idi. Miskini de hiç yedirip-içirmiyor/doyurmuyorduk; Ve boş işlerle uğraşanlarla bir arada bulunuyorduk. Din Günü’nü/hesaba çekileceğimizi yalanlıyorduk; Bize yakîn/ölüm gelene kadar [böyle davranıyorduk]. [Biz de]: “Böylelerine şefaatçilerin temsilciliği geçersizdir” [buyurduk]. Durum böyle ...

Devamını Oku »

Besmeleyi Bilelim (4)

20/Tâhâ 3   “Şu Kur’an’ı indirişimizdeki asıl maksat, huşû sahiplerine (Allah’ın sevgisini kaybetmekten çekinenlere) yol göstermek, onları Allah’ın razı olacağı kullar hâline getirmektir.”     Dâ, hê/sıkı bas Tuvâ Vadisi’ne [maddi ve manevi] her iki ayağını [Kurtul ayağına dolananlardan/çöz at bundan böyle tüm ayak bağlarını]! 20/12     Mutsuz olasın diye indirmedik sana bu Kur’ân’ı; (Aksine, Kur’ân’ı indirerek istedik biz mutlu olmanı).     ...

Devamını Oku »

BESMELEYİ BİLELİM -3-

“Besmeleyi çekmekten” ziyade “besmeleyi zikir edinmek” Zikr’in tanımı sadedinde kurulan cümlelerin, kanaatimizce doğru bulduğumuz kısımlarını gözeterek, bazen de cümlelere ufak çaplı müdahale ederek ve mühim kısımlarını koyu harflerle belirterek, bazen de itiraz ederek, zikrin bazı tariflerine kabaca değineceğiz. Sözlükte “anmak, hatırlamak, yâd etmek” anlamına gelen zikir, ıstılahta, Allah’ı anmak ve hatırlamak, O’nu unutmamak ve gaflet hâlinde olmamak demektir. Zikir, dil, ...

Devamını Oku »

BESMELEYİ BİLELİM –2-

HACC SURESİ: Hacca çağır/ Haccı ilân et insanlar içinde! Her türlü fiziki yoldan gelsinler sana, ister yaya, ister binitler üzerinde. (Gelsinler) ki, bunun kendilerine sağlayacağı faydalara bizzat tanık olsunlar. Ve belirli günlerde kendilerine rızık olarak sunduğu hayvanlardan boğazlasınlar; (Hayvanları kurban ederlerken de) üzerlerine Allâh’ın adını ansınlar! Yaptık her ümmet için bir mensek/ Hacca özgü ibadetler; Kendilerine rızık olarak verdiği dört ...

Devamını Oku »

Besmeleyi bilelim (1)

“Bismillâh” deyip geçmeyelim. Gayet detaylı bir değeri, gündelik lâf olarak tüketmeyelim. Birlikte öğrenmeyi önerdiğimiz meseleler, “Kur’ân terimleridir. Seçtiğimiz ilk konu hâliyle “Besmele”dir. Besmele, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla anlamına gelen “Bismillâhirrahmânirrahîm” âyetinin adı ve Neml sûresinin 30. âyetinin bir kısmıdır. Efendimiz sav, şöyle buyurmuştur:  “Kûllü emrin zî bâlin lem yebde’ bismillahi fehüve ebter/fehüve ekda’: “Ne kadar şerefli bir iş ...

Devamını Oku »