Aydın Kılıç

Aydın Kılıç

Solun Namusu…

Türkiye Cumhuriyeti, emperyalistlerin canavarlaşmış birliktelikleriyle, bütün güçleriyle yüklenmeleri karşısında, varoluşsal bir savaş verdi ve başardı....

İki Türkiye

İnönülü yıllarda, verili rejimin hedeflediği Avrupalı olma idealinin aksine, Sovyet bloğuna yanaşmak için oldukça iştahlı görünüyordu. Ne var ki, ortaya...

Beyrut demiştik ya…

Sömürü, gözyaşı, hıçkırık ve kurukafalar üzerine bina edilmiş devletlerin ve siyasal iktidarların uzun süre yaşayamadıklarını, tarih bize açıklıyor....

 Beyrut’tan bakınca….

Kendi topraklarımızı gezince; bu coğrafyanın, Osmanlı misyonuna ne kadar ihtiyacı olduğunu, çok daha iyi anlıyor, insan. Osmanlının yıkılışından sonra,...

Merdiven altı düşünceler…

Türkiye’de; en kolay konuşulan, eleştirilen, hatta aşağılanan bir alan olarak görülür, dini saha. Ne var ki, bu sahada konuşanların çoğu, alana ilişkin...

 Yerlilik, Millilik, Ecnebilik…

Bu coğrafyanın çocuğu olmasına rağmen, aidiyet problemi yaşayan tiplerden çok çektik, hala da çekmekteyiz. Belki de en önemli problemlerimizden birisidir,...

”Şecaat arz ederken Merd-i Kıpti, sirkatin söyler.”

İnanmanın da inkârın da bir namusu vardır. İnanmak bir hak olduğu gibi inkârın da bir hak olduğunu biliriz. İnanan inandığını yaşama hakkı olduğu gibi,...

Bayramlar ağlar mı?

Bayram, adı üstünde; sevinç demek paylaşım demek. Dostlukların arttırıldığı, kırgınlıkların yok edildiği, toplumsal dayanışmanın zirveye ulaştığı...

 Onlar, dün de böyleydi

‘Geçmiş geleceğe, suyun suya benzediği gibi benzer.’ der, ünlü İslam düşünürü İbn Haldun. Özellikle bizim tarihimiz açısından bakılınca, cuk diye...

Yorgunluk değil…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “Teşkilatlarda metal yorgunluğu görüyorum” açıklamasının, birileri; mal bulmuş mağribi gibi hemen üzerine atladılar....