Aydın Kılıç

Aydın Kılıç

Fas’ta İslami Hayat

Bugün Fas’ta mevcut olan İslami cemaatlerin sayısı otuza yaklaşmaktadır. Bunların bazıları devletin İslamileştirilmesini amaçlayan siyasi faaliyetlerde bulunurken, bazıları sadece tebliğ ve eğitim çalışmaları yapmaktadırlar. Bu cemaatlerin çalışma metotları arasında da çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Fas’taki İslâmi cemaatler içinde en geniş kitle tabanına sahip olan ve faaliyetlerini en geniş alana yayan cemaatin Islah ve Tecdid Cemaati olduğunu söyleyebiliriz. Bu cemaat Müslüman Kardeşler’in ...

Devamını Oku »

Kral 2. Hasan’ın örtülü siyaseti

Halkının bağımsızlık mücadelesine destek olduğu için sürgüne gönderilen Sultan IV. Muhammed, yine halkının sevgi ve bağlılığı sonucu tahtına geri oturtularak ülkedeki Fransız işgali sona erdi. Böylesine sevilen Sultan IV. Muhammed’in ölümü üzerine yerine geçen oğlu II. Hasan ise, bir yandan Siyonistlerle görüşüp bir yandan İslam konferanslarına katılarak “örtülü siyaset” söylencelerini başlattı. Fotoğraf: UDAY KALESİ Fransızlar, Fas Müslümanlarının birlik ve bütünlüğünü ...

Devamını Oku »

FAS: Kuşatılmış ülke 2 el-Mağribu’l-Aksa

Afrika kıtasının kuzey ucunda yer alan Mağrib, batıda Atlas Okyanusu, kuzeyde Akdeniz, doğuda Cezayir ve güneyde Moritanya ile çevrili.  İspanya, işgal ettiği Batı Sahra topraklarından çekilirken bölgeyi Moritanya ve Fas arasında sorun teşkil edecek biçimde terk etiğinden, Fas’ın güneyindeki Batı Sahra bölgesi, ülkenin toprak bütünlüğü açısından hala büyük bir problem olmayı sürdürüyor. Yani; tipik ikiyüzlü Batı politikasına burada tanık oluyoruz. ...

Devamını Oku »

FAS: Kuşatılmış ülke

Yazı dizisi 1 Aydın KILIÇ İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanından bindiğimiz uçağımız, beş saatten fazla süren yolculuktan sonra, Kazablanka Havaalanına inmişti. Kazablanka’nın bizim zihinlerimizdeki karşılığı; sadece Batılı sömürgeci güçlerin, sömürgeciliklerine meşruiyet kazandıracak temaları işleyen filmlerin çekildiği ve bu filmlerde de Faslıların türlü oyunlarının sergilendiği ancak Batılıların dürüstlük ve kuvvetlerinin işlendiği sahnelerdeki manzaralardan ibaretti. Ne var ki gezip gördükten sonra, bütün bunların ...

Devamını Oku »

Güven bunalımı

Türkiye’de; devletle sosyal kesimler arasında güven bunalımı giderilmiş değil. Bu güvensizliğin tam merkezinde hala CHP’nin olduğunu, 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken, yapılan mitinglerde, İnce’nin söylemleri, açığa çıkarıyor. Yakın tarih bilgilerine ulaşmak zor değil. Yakın tarih bilgilerine ulaşanlar, CHP’nin tek parti iktidarı dönemindeki icraatlarıyla yüz yüze geliyorlar. Hala hayatta olan, o dönemin canlı tanıkları, kendilerine göstermeye başlayınca da tek partili dönemin acıları, ...

Devamını Oku »

Sömürünün saldırgan kuvveti: Reklamlar

Dünyayı bir pazar, insanları da bu pazarın tüketici hamalları olarak gören vahşi kapitalizmin önderleri; bütün insanlık için ciddi tehlike oluşturduğunda kuşku yoktur. Hiçbir kutsalı ve değer yargısı olmayan sömürgeciler, genelde tüm insanları, özelde de Müslümanları tüketici köleler yapmak için her türlü aracı kullanıyorlar. Bu amaçla, türlü tüketim araçları geliştirdiler. Hiçbir ahlaki kaygı taşımadan, sınırsızca kullandıkları bu araçların, çok amaçlı bir ...

Devamını Oku »

Hesap adamı mı, dava adamı mı?

  Mesele şu; hesap adamlığı ile dava adamlığı yan yana gelebilir mi? Gelirse, o davanın başarıya ulaşma şansı nedir? Dava adamlığının az veya çok kaygısını çekmiş insanların, geçmişte de günümüzde de başarıya ulaşmadaki durumunu yaşayarak tecrübe etmişlerdir. Yetmişli, seksenli hatta doksanlı yıllarda; Türkiye’nin değişmesi ve dönüşmesi konusunda mücadele edenlerin, mücadelelerini bir hesap üzerine kurmuş olsalardı, bu günkü yaşadığımız değişim ve ...

Devamını Oku »

Erbakan’ı bunlar mı tezkiye edecek!

Erbakan’ın, yarım asırdan fazla zamandır yaptığı mücadelede gelinen nokta, Türkiye açısından, yarına ümit verici bir nokta. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Erbakan’ın misyonu ve onun Milli Görüş Davası’na, dünden daha çok ihtiyaç olduğu da öyle. Aynı şekilde Erbakan’ın ve Milli Görüş davasının tezkiyesi için seçilen yol ve araçlar da o derece tutarsız ve iç acıtıcı. Ülkenin iç ve dış meselelerine ilişkin ...

Devamını Oku »

Aslında bu bir zihniyet…

Aslında bu, tarihin karanlıklarından gelen fosil bir zihniyet.  Hem de; tarihi, kültürel, yerel ve uluslararası mesnedleri ve aparatları olan bir zihniyet. Özellikle bizim tarihimiz ve medeniyetimiz açısından, küresel sömürü düzeninin, militanca mücessem halde görünür şeklidir. İnsanlığın ürettiği hasılanın %95’ini kontrol eden, dünya nüfusunun binde biri bile olmayan asalakların değirmenine su taşıyan sistemden bahsediyoruz. Dünyayı dengeleyen bir güç olarak Osmanlının tarih ...

Devamını Oku »

Şeytanın askerleri…

Okuryazar da olsalar, dünyaya sadece bacaklarının arasından bakınca, gördükleri manzara da ona benzemektedir. Yazdıkları, çizdikleri, dünyaya bakışları yahut başka insanlara empoze etmeye çalıştıkları düşünceler de yine aynı türdendir. Yazdıkları kitapları, yayın yaptıkları televizyonları, yayınladıkları gazeteleri, sadece ve yalnızca cinselliği ön plana çıkarmakta, sanki hayatın tamamı cinsellikten ibaretmiş gibi davranmaktadırlar. Yayınlarında; bir taraftan gayri meşru hayatı, hayatın asıl gayesiymiş gibi gösterirken, ...

Devamını Oku »