Son Haberler

Aydın Kılıç

Aydın Kılıç

Güven bunalımı

Türkiye’de; devletle sosyal kesimler arasında güven bunalımı giderilmiş değil. Bu güvensizliğin tam merkezinde hala CHP’nin olduğunu, 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken, yapılan mitinglerde, İnce’nin söylemleri, açığa çıkarıyor. Yakın tarih bilgilerine ulaşmak zor değil. Yakın tarih bilgilerine ulaşanlar, CHP’nin tek parti iktidarı dönemindeki icraatlarıyla yüz yüze geliyorlar. Hala hayatta olan, o dönemin canlı tanıkları, kendilerine göstermeye başlayınca da tek partili dönemin acıları, ...

Devamını Oku »

Sömürünün saldırgan kuvveti: Reklamlar

Dünyayı bir pazar, insanları da bu pazarın tüketici hamalları olarak gören vahşi kapitalizmin önderleri; bütün insanlık için ciddi tehlike oluşturduğunda kuşku yoktur. Hiçbir kutsalı ve değer yargısı olmayan sömürgeciler, genelde tüm insanları, özelde de Müslümanları tüketici köleler yapmak için her türlü aracı kullanıyorlar. Bu amaçla, türlü tüketim araçları geliştirdiler. Hiçbir ahlaki kaygı taşımadan, sınırsızca kullandıkları bu araçların, çok amaçlı bir ...

Devamını Oku »

Hesap adamı mı, dava adamı mı?

  Mesele şu; hesap adamlığı ile dava adamlığı yan yana gelebilir mi? Gelirse, o davanın başarıya ulaşma şansı nedir? Dava adamlığının az veya çok kaygısını çekmiş insanların, geçmişte de günümüzde de başarıya ulaşmadaki durumunu yaşayarak tecrübe etmişlerdir. Yetmişli, seksenli hatta doksanlı yıllarda; Türkiye’nin değişmesi ve dönüşmesi konusunda mücadele edenlerin, mücadelelerini bir hesap üzerine kurmuş olsalardı, bu günkü yaşadığımız değişim ve ...

Devamını Oku »

Erbakan’ı bunlar mı tezkiye edecek!

Erbakan’ın, yarım asırdan fazla zamandır yaptığı mücadelede gelinen nokta, Türkiye açısından, yarına ümit verici bir nokta. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Erbakan’ın misyonu ve onun Milli Görüş Davası’na, dünden daha çok ihtiyaç olduğu da öyle. Aynı şekilde Erbakan’ın ve Milli Görüş davasının tezkiyesi için seçilen yol ve araçlar da o derece tutarsız ve iç acıtıcı. Ülkenin iç ve dış meselelerine ilişkin ...

Devamını Oku »

Aslında bu bir zihniyet…

Aslında bu, tarihin karanlıklarından gelen fosil bir zihniyet.  Hem de; tarihi, kültürel, yerel ve uluslararası mesnedleri ve aparatları olan bir zihniyet. Özellikle bizim tarihimiz ve medeniyetimiz açısından, küresel sömürü düzeninin, militanca mücessem halde görünür şeklidir. İnsanlığın ürettiği hasılanın %95’ini kontrol eden, dünya nüfusunun binde biri bile olmayan asalakların değirmenine su taşıyan sistemden bahsediyoruz. Dünyayı dengeleyen bir güç olarak Osmanlının tarih ...

Devamını Oku »

Şeytanın askerleri…

Okuryazar da olsalar, dünyaya sadece bacaklarının arasından bakınca, gördükleri manzara da ona benzemektedir. Yazdıkları, çizdikleri, dünyaya bakışları yahut başka insanlara empoze etmeye çalıştıkları düşünceler de yine aynı türdendir. Yazdıkları kitapları, yayın yaptıkları televizyonları, yayınladıkları gazeteleri, sadece ve yalnızca cinselliği ön plana çıkarmakta, sanki hayatın tamamı cinsellikten ibaretmiş gibi davranmaktadırlar. Yayınlarında; bir taraftan gayri meşru hayatı, hayatın asıl gayesiymiş gibi gösterirken, ...

Devamını Oku »

Oysa, aslı medenileşmek…

  Şehirler, bir ülkenin; dışa bakan görkemi, içe bakan barış ve mutluluğun sembolleri olmalı, değil mi? Ama ne yazık ki, medineleşme ya da medenileşmeyi bırakıp, nesebi gayri sahih batı modernitesinin peşine takılmaya başlayalı beri, şehirlerimiz, hem yağmalandı hem öksüz kaldı. Medenileşmeye; sadece köyden kopup, kentlerin beton duvarları arasındaki zindanlara girme anlamı yüklemeye başlayalı beri, hala yüzümüz gülmedi. Sonra; kentlerin yönetim ...

Devamını Oku »

Bu projeleri kimler yürütecek?

  Eğitim konusunun, toplumun bütün kesimlerini, doğrudan veya dolaylı ilgilendirdiğinde kuşku yoktur. Öyleyse, eğitim sisteminin bütün paydaşları konusunda fikir yürütmek, ciddi bir iştir. Konu hakkında düşünenler, eğitim sisteminin bozukluğundan, genel bütçeden ayrılan payın azlığından söz ederler. Ancak her nedense, eğitimi ve eğitimle ilgili projeleri yürütecek olan öğretmenden yeteri kadar bahsetmezler. Oysa bu konuya ilişkin asıl mesele, öğretmen ve öğretmenin niteliği ...

Devamını Oku »

Demokrasicilik oyunu…

Türkiye üzerinde hesapları olan herkes kullandı, demokrasiyi. Nasıl bir şeyse şu demokrasi; kendi çirkin emellerini, siyasi düşüncelerini, dünya görüşünü, emperyal emellerini gerçekleştirmek ya da kamufle etmek için, yerlisi yabancısı demokrasiyi kullandılar. 12 Eylül darbesi, 28 Şubat postmodern darbesi, hatta darbelerin anası olarak kabul edilen 27 Mayıs darbesi de demokrasi adına yapıldı. Yıllardan beri; Türkiye’yi tarihi, dini ve kültürel bağlarından uzak ...

Devamını Oku »

Dedeleri de böyleydi…

Onların dedeleri, bu coğrafyanın önemini hiç kavrayamadılar ya da kavramak istemediler. Kendileri de öyle. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu, bu tipler anlamasalar, görmezlikten gelseler de Anadolu insanı çok iyi bilmektedirler. Bu ülke, ne zaman ki, kendi geleceğine kast edenlere karşı harekete geçtiyse, atını itini nallayan yollara koyularak, engellemek ve itibarsızlaştırmak için her yolu denediler, denemeye devam ediyorlar. Şimdilerde ‘Zeytin ...

Devamını Oku »