Aydın Kılıç

Aydın Kılıç

Bu çocuklar, hangi tür eğitimin ürünü!

Cumhuriyet döneminde; eğitimin hedefi açıkça ortaya konmuştu. Yeni bir insan tipi yetiştirilecekti. Tüm gerici düşüncelerden sterilize edilmiş bir nesil hedeflenmişti. Bu nesil, dini ve ahlakı tüm değerlerden arındırılmış(!) olması gerekiyordu. Verili siyasal sistem, kendisine rakip olacak tüm direnç noktalarını kırmalıydı. Bunun için; modern, çağdaş, seküler, ilerici, çağın gerilerinde kalmış düşünceler(!)den kurtarılmış bir insan tipi yetiştirilecekti, hedef buydu. Hatta bunun için ...

Devamını Oku »

Kudüs: Ümmetin zihnini Tarihe kodlamak…

Bir buçuk asırdan beri mefluç halde bulunan zihin dünyamızın; yeniden inşa edilmeye, kurgulanmaya şiddetle ihtiyacı var. Bu korkunç zihin dağınıklığı, yüzyıldır süre gelen, kan, gözyaşı ve zulmün dayanılmaz noktaya gelmesine neden oldu. Demek ki tarihi, sadece anlatmak değil, aynı zaman da yaşamak ve tarihi yapmak gerekiyor. Belki şöyle de söylenebilir; tarihin yapıcı ve kurucu öznesiyken, nesnesi haline gelirseniz, tarihin sayfalarında, ...

Devamını Oku »

İttihatçılardan Trump’a

Sultan Abdulhamit, siyasi dehasıyla; hem dünya barışına olan katkısı, hem ciddi olarak zaafa uğramış Osmanlı devletini ayakta tutmak, hem de İslam coğrafyasının bağrına saplanmak istenen Siyonist hançere engel olmak için otuz yıl mücadele etmiş ve kendi zamanında, ciddi başarı sağlamıştır. Çeyrek yüzyıldan fazla bir zaman diliminde, Siyonizm Kudüs’e girememiştir. Çünkü; Abdulhamit biliyordu ki, eğer Siyonist Yahudiler, Filistin’e girerlerse, İslam coğrafyasında ...

Devamını Oku »

‘Çürük, çorak siyaset’

  Birçok görüşünü onaylamasak da, ülkenin milli sorunları karşısındaki tutumu, insanının içini ferahlatıyor. Bu durum, Bahçeli’nin, milli meseleler karşısındaki hassasiyetini gösterir. Nitekim milli meseleler karşısında yerli olmanın ne kadar gerekli olduğunu, FETÖ kalkışmasından sonra, daha iyi kavradığını söylemek mümkün. CHP ne kadar bu topraklara yabancıysa, yabancılığını hala sürdürüyorsa, MHP’de o oranda yerli ve milli oldu, olmaya da devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun, ...

Devamını Oku »

Kasım ayı, böyle bir ay işte…

Kasım ayı, hiç bu kadar yoğun geçmemişti. 2017’nin Kasım ayı geçmiş senelere göre oldukça hareketli oldu, oluyor. Perde gerisinde, bilinmeyen bir takım hareketlilik mi vardı, bizce malum değil. Bizce malum bir şey varsa, öncekilere kıyasla, bu yılın Kasım’ı sanki bir başkaydı. Zaten oldum olası, cumhuriyet tarihi boyunca, bu ülkenin sorunlarını ağız tadıyla, konuşamaz ve tartışamaz olduk. Sözün gelimi yıllarboyu, Kemalizm ...

Devamını Oku »

Adama bakar mısınız (!)…

Bölgemize ilişkin; siyasi, sosyal ve stratejik alana ilişkin kimi yorumların, bölge ülkeleri ve uluslararası ilişkiler açısından hiç bir anlam taşımadığını söylememizin nedeni buydu. Eğer siz bu coğrafyanın çocuğu iseniz, burnunuzun dibindeki olayları dahi anlayamayacak kadar cehalet gösteriyorsanız, inanmama hakkınızı kendinize saklasanız da, hiç olmazsa içinde yaşadığınız toplumun dini inançlarının ne anlama geldiğini, içeriğinin ne olduğunu öğrenmeniz gerekir. Eğer bilmiyorsanız ve ...

Devamını Oku »

3P Politikası

  Yerel yönetimler, merkezi hükümetin politikaları açısından, tabanına dokunan el olarak kabul edilebilir. Daha sonraki dönemlerde, yerel yönetimlerin yani belediyelerin, dokunan el olarak, dokunuş biçimi, seçmenin tavrının belirlenmesi bakımından oldukça önem arz ediyor. Bu sebepledir ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan; ülkemizin geleceği ve yeni sistemin meşruiyeti açısından,  2019 seçimlerine verdiği önemi göstermesi bakımından, dikkatlerini belediyeler üzerine yoğunlaştırmıştır. Ankara ve Balıkesir’i bilmem ama ...

Devamını Oku »

Dünyada kaç tür etnisite var?

Fransız ihtilalini, bizdeki ulusalcılar yere göğe sığdırmasalar da, insanlığın sosyal yapısını ve ruh kimyasını bozduğunu, günümüzde yaşanan etnik çatışma ve başkaldırılardan çıkarabiliriz. İnsanlığın ortak mirası olan birlikte yaşama kültürünü yok etmiş, toplumu, egoist bireyselciliğin temelleri üzerine oturtmuştur. Ne var ki, aynı pagan kafasına sahip bizdeki batı beslemesi entelijansiye, yıllarca bize Fransız ihtilalinin erdeminden, ulus devletinin faziletinden bahsedip durdular. Üstelik nasıl ...

Devamını Oku »

Cumhuriyetin yeni renkleri…

Türkiye toplumunun cumhuriyetle bir sorunu yok, olmaması da gerekir. Ancak, tıpkı geçmişte olduğu gibi bu gün de, cumhuriyet adına, cumhuriyetin yıldönümü kutlamalarına ilişkin yapılanlarla sorunumuz var. Geçmiş yıllarda, cumhuriyeti kutlama adına, dini, tarihi ve milli ne kadar değer varsa hepsi şöyle bir sövgüden geçirilir, toplumun kahir ekseriyeti, cumhuriyeti kutlama adına ötekileştirilir, küstürülürdü. Böyle bir anlayış, toplumun sosyal yapısında ciddi problemlere ...

Devamını Oku »

Solun Namusu…

Türkiye Cumhuriyeti, emperyalistlerin canavarlaşmış birliktelikleriyle, bütün güçleriyle yüklenmeleri karşısında, varoluşsal bir savaş verdi ve başardı. Tarihi müktesebatını da hesaba katarak bağımsız ve bağlantısız bir devlet olarak kuruldu. Kurucu kahramanlar hakkında kararı, elbette doğru tarih verecektir. Ancak batı yetiştirmesi aydınların devleti yıkmasından sonra ortaya çıkan bu fiili durum karşısında, siyasi ve fikri planda ciddi savrulmalar yaşandı. Bu çalkantılı durum, 60’lı, 70’li ...

Devamını Oku »