İlyas Ermiş

Din / Demokrasi ilişkisine dair

Modern zamanların en ciddi ve en kapsamlı ama bir anlamda da en absürt tartışmalarından biri hiç kuşkusuz din / siyaset ilişkileri bağlamında sürdürüle...

Seküler Dindarlık / Laik Muhafazakârlık (2)

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş ideolojisi iki temel sütun üzerine bina edilmiştir. Bu temel sütunlardan biri milliyetçiliktir. Cumhuriyetin kuruluşunu...

Seküler Dindarlık / Laik Muhafazakârlık (1)

Türkiye laiklik /sekülerlik kavramlarını, modern zamanlarla birlikte küresel ölçekte yaşanmakta olan sosyal / siyasal bir süreç olarak tartışmak yerine,...

İslamofobi 2

Tarihin hemen her döneminde farklı isimlerle de olsa insanlığın karşı karşıya kaldığı iki temel sorun var.Bunlardan biri terör, diğeri de...

İSLAMOFOBİ (1)

Fobi, vehmedilen korku demektir. Gerçek hayatta karşılığı olmayan sanal kurgulara, hezeyan haline, patolojik durumlara işaret eder. İslamofobi, esas itibariyle...

Ne asimilasyon ne eliminasyon

İnsanın tanrı karşısında / tanrıya nispetle ikili (dual) bir konumu var. İnsan bir yanıyla evrenin bir parçası, varlık âleminin bir azasıdır. Allah’ın...

Tarihi ve toplumu okumak  

Teorisi olmayan bir pratik olmaz / olamaz / olmamalıdır da. Esasen teorisi olmayan, herhangi bir teoriye yaslanmayan / dayanmayan iş ve eylemler, düşüncesizce...

Modern zamanların antik hurafesi ya da Müslüman mahallesinde salyangoz satmak

  Her yılsonu ya da her yeni yıl yaklaştığında değişmeyen / demirbaş tartışma konuları vardır. Yeni yıl kutlamaları etrafında sürdürülen...

MUHAFAZAKÂR SİYASETİN SERENCAMI

Milli görüş hareketi özünde, diğer sağ siyasal hareketlere göre daha devletçi / daha milliyetçi bir hareket idi. Bu sebeple milli görüş hareketinin diğer...

Türkiye’nin düzeni  

 Cumhuriyetin kuruluşu üzerinden neredeyse yüzyıllık bir zaman geçmiş olmasına rağmen sistem tartışmaları gündemdeki yerini ve sıcaklığını hiç...