İlyas Ermiş

Sahi ahlak ne işe yarar…

Hayata ve insana dair hiç bir söz ve hiç bir eylem yoktur ki, olumlu ya da olumsuz anlamda ahlak ile ilgili / ahlak ile irtibatlı / ahlak ile iltisaklı olmasın. İnsana ve hayata dair her ne konuşuluyorsa, her ne yapılıp ediliyorsa, bütün bu konuşmalar, bütün bu yapıp etmeler önünde sonunda ahlak ile ilgilidir / irtibatlıdır / iltisaklıdır. Esasen insanın sözlerinin ...

Devamını Oku »

İbadetin sosyolojisi

Her bir insan teki, bireysel olarak bir toplumun / bir topluluğun doğal üyesidir. Birlikte yaşadığı, aynı havayı soluduğu, beraberce sevinip beraberce üzüldüğü kendi gibi hemcinslerinden oluşan bir toplumun / bir topluluğun ayrılmaz parçasıdır. Bu demektir ki insanların bireysel davranışlarının / dokunuşlarının / eylemlerinin sosyolojik sonuçları vardır. İnsanın tanrıya bakan yüzü ile topluma / tabiata bakan yüzü birbirinden ayrı / birbirinden ...

Devamını Oku »

Din devlet siyaset ve Ortadoğu

Din – devlet / din – siyaset ilişkisi hayli eski ve bir o kadar da müşkil bir meseledir. Eskilerin mesaili müşkile dedikleri bu mevzu Ortadoğu halklarının en başat / en birincil tartışma konularından biridir dense yeri var. Konuştukça / tartıştıkça derinleşen, derinleştikçe içinden çıkılmaz bir hal alan din – devlet / din – siyaset ilişkisi, bugüne değin anlaşılabilmiş, çözülebilmiş, bir ...

Devamını Oku »

Tedhiş / direniş anaforunda Ortadoğu

Ortadoğu coğrafyasına bakılınca her nedense ilk göze çarpan husus, şiddeti esas alan / şiddeti bir yöntem olarak benimseyen kişiler / gruplar / kümeler göze çarpıyor. İlginçtir bu hareketlerin hepsi olmasa da büyük bir kısmı kendilerini ya bir dine ya da bir mezhebe yaslayarak / dayandırarak meşruiyet kazanma çabasında. Ortadoğu coğrafyasında din / dine ilişkin muhtelif yorumlar, mezhepler, tarikatlar, cemaatler yeni ...

Devamını Oku »

Doğunun ortasında Müslüman kardeş olmak  (2)

Müslüman Kardeşler Hareketi’nin kurucu lideri Hasan El Benna, hareketin Mısır ile sınırlı kalmasıyla yetinmiyordu. Başta Arap / İslam âlemi olmak üzere bütün İslam dünyasına, oradan da bütün bir yeryüzü sathına yayılmasını istiyordu. Bu amaçla Suriye ve Ürdün başta olmak üzere dış seyahatler / ziyaretler gerçekleştirdi. Suudi Arabistan kralı ile görüşmeler yaptı.  Arap / İslam âleminin devlet başkanlarına mektuplar yazarak 50 ...

Devamını Oku »

Doğunun ortasında Müslüman kardeş olmak (1)

Yerkürenin en hararetli / en hareketli merkezi hiç kuşkusuz Ortadoğu coğrafyasıdır. İster yerkürenin kaynayan kazanı densin, ister çölden ibaret bir kum deryası. İster Ortadoğu cehennemi densin, ister Ortadoğu bataklığı. Bütün bu tanımlamalar Ortadoğu’nun sıcak iklimi kadar sıcak gündemine de birer göndermedir. Ortadoğu yerkürenin merkezidir / kalbidir. Ortadoğu’da barış ve istikrar sağlamadan yerkürede barış ve istikrar sağlanamaz. Neredeyse bütün dinlerin / ...

Devamını Oku »

ABD dinin neresinde, din ABD’nin neresinde

ABD’nin gerek kuruluşu esnasında, gerek kuruluşu sonrasında ve gerekse Amerikan toplumunun kimlik inşasında din faktörü etkin ve belirleyicidir. Keza ABD’nin hem ulusal hem de uluslararası politikalarının belirlenmesinde de din faktörü aynı derecede etkileyici ve belirleyicidir. Hem Amerikan halkı hem de Amerika’nın kurucu babaları kendilerini Hristiyan / Yahudi ortak yapımı bir toplum olarak tanımlamanın yanı sıra seçilmiş / özel misyonla görevlendirilmiş ...

Devamını Oku »

Reel politika ve din

Uluslararası ilişkilerde, ülkelerin / devletlerin ulusal ve uluslararası politikalarında din faktörü nerede durur ve bu politikaların belirlenmesinde ne kadar etkili olur. Özellikle Ortadoğu / İslam coğrafyası söz konusu olduğunda hem ulusal hem de uluslararası politikalarda din faktörünün etkisi yadsınabilir mi / görmezlikten gelinebilir mi? Ancak gelin görün ki, akademik ortamlarda / bilimsel platformlarda sunulan bildirilerde, üniversitelerde okutulan uluslararası politika derslerinde, ...

Devamını Oku »

Kediye ciğerin teslim edilmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Yeni Ekonomik Program (YEP) bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim ve danışmanlık hizmeti veren Mc Kinsey ile çalışmaya karar verdik yönündeki açıklaması, Türkiye ekonomisinin yerli ve milli olmayan ellere emanet edilmesi anlamına mı geliyor. Bir başka ifade ile Türkiye ekonomisini artık üst akıl mı yönetecek. Kimdir ve neyin nesidir bu Mc ...

Devamını Oku »

ABD’nin demokrasi aşkı !…

Denilir ki ABD’nin hem iç güvenlik hem de uluslararası politikasının esası, beşinci özgürlüktür. Beşinci özgürlük ise ABD çıkarları adına sömürmek / talan etmek / hâkimiyet altına almak için her türlü gücü kullanmanın adıdır. ABD’nin beşinci özgürlüğü gerçekleştirme adına kurduğu güce dayalı bir düzeni var. ABD’nin uluslararası ilişkilerde sergilediği tutum ve davranışların tümü için aslolan / belirleyici olan bu beşinci özgürlüktür. ...

Devamını Oku »