İlyas Ermiş

İSLAMOFOBİ (1)

Fobi, vehmedilen korku demektir. Gerçek hayatta karşılığı olmayan sanal kurgulara, hezeyan haline, patolojik durumlara işaret eder. İslamofobi, esas itibariyle...

Ne asimilasyon ne eliminasyon

İnsanın tanrı karşısında / tanrıya nispetle ikili (dual) bir konumu var. İnsan bir yanıyla evrenin bir parçası, varlık âleminin bir azasıdır. Allah’ın...

Tarihi ve toplumu okumak  

Teorisi olmayan bir pratik olmaz / olamaz / olmamalıdır da. Esasen teorisi olmayan, herhangi bir teoriye yaslanmayan / dayanmayan iş ve eylemler, düşüncesizce...

Modern zamanların antik hurafesi ya da Müslüman mahallesinde salyangoz satmak

  Her yılsonu ya da her yeni yıl yaklaştığında değişmeyen / demirbaş tartışma konuları vardır. Yeni yıl kutlamaları etrafında sürdürülen...

MUHAFAZAKÂR SİYASETİN SERENCAMI

Milli görüş hareketi özünde, diğer sağ siyasal hareketlere göre daha devletçi / daha milliyetçi bir hareket idi. Bu sebeple milli görüş hareketinin diğer...

Türkiye’nin düzeni  

 Cumhuriyetin kuruluşu üzerinden neredeyse yüzyıllık bir zaman geçmiş olmasına rağmen sistem tartışmaları gündemdeki yerini ve sıcaklığını hiç...

İslamcılık 

Türkiye’nin özgün koşullarında taşralı renkler taşıyan İslamcı siyaset, zaman içinde bir toplumsal hareket olma kimliğini yitirdi. Başka bir ifade ile...

Siyasetin sağı solu

   Türkiye’de siyaset teşvik sistemi ile işliyor demek, hilafı hakikat bir beyan değildir. Çünkü siyaseti finanse eden kaynakları büyük oranda devlet...

Egemenlik savaşları

Egemenlik savaşları, insanlık için koyu karanlık bir kuyudur. Tarih, bir anlamda bu dipsiz kör karanlık kuyuya düşen, burada boğulan, bu kuyuya düşmemek...

Muhalif olmak münafık olmak(mı)dır

Evreni ve insanı yaratan Allah’tır. Esasen insan, içinde yaşadığı evrenin bir parçasıdır. Evrende varolan her varlık, aynı zamanda Allah’ın,kâinat...