İlyas Ermiş

MİLLİYETÇİLİK  (2)  

  On sekizinci yüzyılın sonlarında meydana gelen Fransız Devrimi, modern anlamda milliyetçiliğin,  ulusçu / ulusalcı akımların menşei ve beslenme...

MİLLİYETÇİLİK  (1)  

  İnsanlar / toplumlar mutlak hakikate ancak ve sadece vahyin yol göstericiliğinde erişebilir / ulaşabilir. Hakikate ulaşmak isteyen insanlar / toplumlar,...

Siyasete dair  

Siyaset son tahlilde yeryüzü kaynaklarına ulaşma ve onları elde etme arzusunun ve o kaynaklar üzerinde mülkiyet / hâkimiyet kurma çabasının adıdır. Hemen...

Din / Fıtrat ilişkisine dair

Fıtrat dini, değer üreten, değerleri ikame eden, yozlaşmanın önüne set çeken / blok ören bir dindir. Fıtrat dinini anlamada anahtar kavram hanif kavramıdır....

Din / Devlet İlişkisine Dair

İnsan yaradılışı gereği topluluk halinde yaşamaya yatkın olan bir varlıktır. Ekonomik ve sosyal ilişkilerde adaleti tesis edecek, topluluk içinde ortak ve...

Din / Demokrasi ilişkisine dair

Modern zamanların en ciddi ve en kapsamlı ama bir anlamda da en absürt tartışmalarından biri hiç kuşkusuz din / siyaset ilişkileri bağlamında sürdürüle...

Seküler Dindarlık / Laik Muhafazakârlık (2)

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş ideolojisi iki temel sütun üzerine bina edilmiştir. Bu temel sütunlardan biri milliyetçiliktir. Cumhuriyetin kuruluşunu...

Seküler Dindarlık / Laik Muhafazakârlık (1)

Türkiye laiklik /sekülerlik kavramlarını, modern zamanlarla birlikte küresel ölçekte yaşanmakta olan sosyal / siyasal bir süreç olarak tartışmak yerine,...

İslamofobi 2

Tarihin hemen her döneminde farklı isimlerle de olsa insanlığın karşı karşıya kaldığı iki temel sorun var.Bunlardan biri terör, diğeri de...

İSLAMOFOBİ (1)

Fobi, vehmedilen korku demektir. Gerçek hayatta karşılığı olmayan sanal kurgulara, hezeyan haline, patolojik durumlara işaret eder. İslamofobi, esas itibariyle...