İlyas Ermiş

Küresel güçlerin mayın eşekleri

Hiç kuşku yok ki 15 Temmuz başarısız darbe girişimi küresel hegamonik güçlerle bağlantısı olan ve küresel sistemin istekleri / arzuları doğrultusunda...

Hakikat ve Hurafe

Hurafe, hakikatle yakından uzaktan ilgisi olmayan boş / batıl inançlar ve safsatalardır. Nasıl hak ile batılın eş zamanlı / eş mekânlı olarak bir arada...

BABA BANA BİR MASAL ANLAT İÇİNDE KALKINMA / BÜYÜME / İLERLEME OLSUN

Modern zamanların en çok / en sık / en yaygın konuşulan / tartışılan konuları, hiç kuşkusuz kalkınma / büyüme / ilerleme konularıdır. Hemen herkes...

SEKÜLERLEŞME / DÜNYEVİLEŞME / MODERNLEŞME

Orijin itibariyle Latince‘den türeme olan sekülerizm kavramı, esas itibariyle batı Hristiyan toplumu içinden çıkmış bir kavramdır. Belki de bu sebeple olsa...

MİLLİYETÇİLİK  (2)  

  On sekizinci yüzyılın sonlarında meydana gelen Fransız Devrimi, modern anlamda milliyetçiliğin,  ulusçu / ulusalcı akımların menşei ve beslenme...

MİLLİYETÇİLİK  (1)  

  İnsanlar / toplumlar mutlak hakikate ancak ve sadece vahyin yol göstericiliğinde erişebilir / ulaşabilir. Hakikate ulaşmak isteyen insanlar / toplumlar,...

Siyasete dair  

Siyaset son tahlilde yeryüzü kaynaklarına ulaşma ve onları elde etme arzusunun ve o kaynaklar üzerinde mülkiyet / hâkimiyet kurma çabasının adıdır. Hemen...

Din / Fıtrat ilişkisine dair

Fıtrat dini, değer üreten, değerleri ikame eden, yozlaşmanın önüne set çeken / blok ören bir dindir. Fıtrat dinini anlamada anahtar kavram hanif kavramıdır....

Din / Devlet İlişkisine Dair

İnsan yaradılışı gereği topluluk halinde yaşamaya yatkın olan bir varlıktır. Ekonomik ve sosyal ilişkilerde adaleti tesis edecek, topluluk içinde ortak ve...

Din / Demokrasi ilişkisine dair

Modern zamanların en ciddi ve en kapsamlı ama bir anlamda da en absürt tartışmalarından biri hiç kuşkusuz din / siyaset ilişkileri bağlamında sürdürüle...