İlyas Ermiş

İran nereye koşuyor

İran’ın bölgede başlı başına bir güç olduğunu, hem de oldukça etkili bir güç olduğunu söylemek bir abartı olmasa gerek. O kadar ki, kimi zaman bölgesel gelişmeleri doğrudan yönetiyor, kimi zaman da yönlendirerek kontrol ediyor. Ama her halükarda etkin ve inisiyatif sahibi bir aktör olarak bölgesel varlığını sürdürüyor. İran’ın bölgede oynadığı / üstlendiği bu rolün, geliştirdiği bu ilişki ağının maliyeti de ...

Devamını Oku »

Türkiye- Rusya- İran işbirliği nereye kadar

Türkiye – Rusya – İran ilişkileri belki de tarihin hiçbir kesitinde bu denli önem arz etmemişti. Her ne kadar şimdilik itibariyle salt Suriye eksenli bir ilişki gibi görünse de, esasen Suriye başta olmak üzere bütün bir bölge coğrafyasının barışı, istikrarı ve geleceği için son derece önem arz ediyor. Türkiye’nin bir yandan ABD ile bir yandan da AB ile yaşadığı gerginlikler ...

Devamını Oku »

Bir başka açıdan haziran seçimleri

24 Haziran seçimleri sonuçları itibariyle 1950’den beri süregelen seçmen tercihinin yenilenmesi ve yeniden tescil edilmesidir. Çok partili hayata geçtiğimiz günden beri seçmen, iktidar tercihini hep sağ siyasetten / siyasi yelpazenin sağ kanadında yer alan partilerden yana yapageldi. Seçmenin eğilimlerine / tercihlerine bağlı olarak ortaya çıkan oy oranlarına / oy dağılımına ilişkin öteden beri yapılagelen klasik değerlendirmeye göre genel oyların % ...

Devamını Oku »

E-cemaat / The cemaat / F cemaat

Cemaat, hem olgusal olarak hem de kavramsal olarak dinidir / dine aittir / dinsel çağrışım yapar. Dinin varlık gösterdiği her yerde / her zeminde / her ortamda, cemaat de hem olgusal olarak, hem de kavramsal olarak kaçınılmaz bir biçimde kendiliğinden var olur / varlık gösterir. Örgüt ise, hem olgusal olarak hem de kavramsal olarak politiktir / ideolojiktir. Dolayısıyla politik / ...

Devamını Oku »

Okumak / Anlamak / Yaşamak

İnsanlar başlangıçta tek bir topluluktu. Bu tek bir topluluk olma hali, aynı zamanda tek bir ümmet olma hali olarak da anlaşılabilir. Ancak bu topluluk kesinlikle kendi haline terk edilmiş ve başıboş bırakılmış bir topluluk değildi. Bu topluluğa kendi içlerinden yine kendilerini uyarmak ve müjdelemek için elçiler gönderildi. Gönderilen / görevlendirilen bu müjdeci ve uyarıcı elçiler, yanlarında kitaplarla geldiler. İnsanlar kendi ...

Devamını Oku »

Bilim ve karartma…!

Bilim denilince akla her nedense sadece batı / sadece batılılar geliyor. Oysa Müslümanların / Müslüman bilim insanlarının yaşadıkları dönemlerde dünya bilim tarihine yaptıkları sayısız hizmetler / katkılar ve keşifler var. Ne ki batının modern zamanlarla birlikte sağladığı ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel egemenlik sayesinde, batılı olmayan / batıya ait olmayan her ne varsa üzeri örtülmekte / karartılmakta / yok sayılmakta. ...

Devamını Oku »

İnsan ihtiyaç sahibi bir varlık (mı) dır

İnsan ihtiyaç sahibi bir varlıktır. İnsanın, temel ihtiyaçlar olarak isimlendirilen muhtelif ihtiyaçları var. Varlığını sürdürebilmesi bu ihtiyaçlarının karşılanıyor olmasına bağlıdır.   Sözgelimi giyinme, barınma, yeme, içme gibi temel biyolojik / fizyolojik ihtiyaçları var insanoğlunun. Keza, saygı görmek / itibar görmek / değer görmek, adam yerine konulmak, insanca muamele görmek ister insan.   Diğer yandan bilmek / anlamak / anlamlandırmak, kendini ...

Devamını Oku »

Sözü dinleyip en güzeline uyanlar

Çatışma kavramıyla anlatılan / anlatılmak istenen olaylar / olgular, hemen hemen insanlık tarihinin her döneminde ve hemen hemen bütün medeniyet havzalarında, bütün kültürel coğrafyalarda görülen / yaşanan olaylar ve olgulardır. Müslüman toplulukların da tarihinde / geleneğinde çatışma kavramıyla anlatılmak istenen durumların / olayların / olguların var olduğu / yaşanageldiği inkâr edilemez tarihi bir gerçekliktir. Kimi zaman özenilerek, kimi zaman imrenilerek, ...

Devamını Oku »

Bana adını söyle sana dinini söyleyeyim

Yer küre üzerinde var olan, nefes alıp veren, akil ve baliğ olmuş, rüşte ermiş her bir insan teki, bu dünyada neden ve niçin var olduğunu sormalı / sorgulamalı ve insan olarak bu dünyada var olmanın, varlığını sürdürüyor olmanın hem kendisi, hem ailesi, hem çevresi ve hem de insanlık için ne anlam ifade ettiğini idrak etmelidir. İnsan olmanın sorumluluğu / yükümlülüğü ...

Devamını Oku »

Bana farkını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

 Farklı kimliklerin / farklı kültürlerin / farklı etnik grupların / farklı inanç kümelerinin beraberce / bir arada yaşaması / yaşayabilmesi,modern zamanlarla birlikte bütün bir insanlık ailesinin en önemli problematiğihaline geldi.Çünkü modern zamanlarla birlikte devlet aygıtı, bireyin / ailenin / toplumun en ince kılcal damarlarına varıncaya kadar nüfuz etti ve müdahale etmediği / kontrol altına almadığı / yönetmediği / yönlendirmediği hiç ...

Devamını Oku »