Anasayfa / İlyas Ermiş (page 5)

İlyas Ermiş

Ne asimilasyon ne eliminasyon

İnsanın tanrı karşısında / tanrıya nispetle ikili (dual) bir konumu var. İnsan bir yanıyla evrenin bir parçası, varlık âleminin bir azasıdır. Allah’ın kâinat kitabında yer alan kevni bir ayetidir ve varlığıyla Allah’ın varlığına şahitlik ediyor insan. Aynı insan eş zamanlı olarak ayeti anlamakla / yorumlamakla da yükümlü kılınmıştır. Kendini, içinde yaşadığı evreni ve Allah’tan gelen vahyi (kitap) anlama / anlamlandırma ...

Devamını Oku »

Tarihi ve toplumu okumak  

Teorisi olmayan bir pratik olmaz / olamaz / olmamalıdır da. Esasen teorisi olmayan, herhangi bir teoriye yaslanmayan / dayanmayan iş ve eylemler, düşüncesizce yapılan iş ve eylemlerdir. Düşüncesizce yapılan her bir iş ve her bir eylem de, insanın / insanlığın baş ağrısıdır / baş belasıdır. Düşünmek / felsefe yapmak / teoriyle uğraşmak, boş / beleş bir iş, boş / beleş ...

Devamını Oku »

Modern zamanların antik hurafesi ya da Müslüman mahallesinde salyangoz satmak

  Her yılsonu ya da her yeni yıl yaklaştığında değişmeyen / demirbaş tartışma konuları vardır. Yeni yıl kutlamaları etrafında sürdürülen tartışmalarda bu değişmeyen / demirbaş tartışma konularından biridir. Yılbaşı kutlamaları özü itibariyle bir Noel yortusu / bir pagan bayramı mıdır, yılbaşının Hz. İsa’nın doğumu ile bir ilgisi / bir ilişkisi var mıdır? türünden tartışmalara son yıllarda bir de alternatif yılbaşı ...

Devamını Oku »

MUHAFAZAKÂR SİYASETİN SERENCAMI

Milli görüş hareketi özünde, diğer sağ siyasal hareketlere göre daha devletçi / daha milliyetçi bir hareket idi. Bu sebeple milli görüş hareketinin diğer sağ siyasal hareketlere göre daha yerli / daha milli bir hareket olduğu söylenebilir. Milli görüşün antiemperyalist retoriği de son tahlilde devletçi / milliyetçi reflekslere dayanan bir retorikti. Milli Görüş hareketi, Anadolu coğrafyasındaki dini / İslami oluşumların sistem ...

Devamını Oku »

Türkiye’nin düzeni  

 Cumhuriyetin kuruluşu üzerinden neredeyse yüzyıllık bir zaman geçmiş olmasına rağmen sistem tartışmaları gündemdeki yerini ve sıcaklığını hiç kaybetmedi. Meclis hükümeti ile başlayan cumhuriyet macerası parlamenter sistem ile kör topal da olsa bugünlere kadar geldi.   Bütün bir cumhuriyet tarihi boyunca sistem içi dinamiklerden kaynaklanan sorunlar / tartışmalar hiç eksik olmadı. Cumhuriyetin bir insan ömrü mesabesindeki kısa tarihinin son çeyreğine de ...

Devamını Oku »

İslamcılık 

Türkiye’nin özgün koşullarında taşralı renkler taşıyan İslamcı siyaset, zaman içinde bir toplumsal hareket olma kimliğini yitirdi. Başka bir ifade ile siyasal İslamcı hareket, taşradan kente taşınınca modernleşti ve muhafazakârlığa evirildi. İslamcılık monoblok bir gövde değildir elbet. Esasen bugün konuşulan İslamcılık 1960 ve sonrasında İslam coğrafyasında ki telif ve tercüme eserlerle oluşmuştu. Türkiye özelinde İslamcılık bir mağduriyet, bir mahrumiyet vebir mazlumiyet ...

Devamını Oku »

Siyasetin sağı solu

   Türkiye’de siyaset teşvik sistemi ile işliyor demek, hilafı hakikat bir beyan değildir. Çünkü siyaseti finanse eden kaynakları büyük oranda devlet dağıtıyor. Devletin dağıttığı kaynağın, yani teşvik priminin adı da ranttır. Reel siyasetin mekanizması menfaat üzerine dönüyor. Zaten reel siyasetin bir erdeminin olduğu da söylenemez. Bunun böyle olduğunu en iyi anlatan husus, tarihte iktidar uğruna gerçekleştirilen kardeş katli olsa gerek. ...

Devamını Oku »

Egemenlik savaşları

Egemenlik savaşları, insanlık için koyu karanlık bir kuyudur. Tarih, bir anlamda bu dipsiz kör karanlık kuyuya düşen, burada boğulan, bu kuyuya düşmemek için çırpınan veya boğulmamak için debelenen insanın hazin öyküsünü anlatır. Egemenlik savaşları, insana bu dünyadaki varlık sebebini, yaratılış hikmetini ve var oluş amacını unutturuyor. Netice itibariyle insanın asli görevi olan anlam arayışını yitirmesine sebep oluyor. Yer küre üzerinde ...

Devamını Oku »

Muhalif olmak münafık olmak(mı)dır

Evreni ve insanı yaratan Allah’tır. Esasen insan, içinde yaşadığı evrenin bir parçasıdır. Evrende varolan her varlık, aynı zamanda Allah’ın,kâinat kitabında yer alan kevni bir ayetidir.Bu anlamda içinde yaşadığı evrenin bir parçası olan insan da Allah’ın kevni bir ayetidir. Her insan tekinin üzerinde Allah’ın sayısız ayeti bulunur. Allah, yarattığı her varlığı farklı yaratır. (El-Bari) Bu demektir ki, her insan teki, diğer ...

Devamını Oku »

Paraya kul / köle olanlar yerlerde sürünsün (mü)…

Mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi Oda yalan bu da yalan Var birazda sen oyalan     Mal ve servet edinme arzusu, mülk sahibi olma tutkusu insanda yaratılıştan gelen bir özelliktir. Eskilerin tabiri ile tabii / fıtri /cibilli bir hususiyettir. İnsanın tabiatında / fıtratında / cibilliyetinde mündemiçtir. Ama aynı zamanda insan için çetin bir imtihan vesilesidir. İnsanın mal ...

Devamını Oku »