İzzet Saldamli

Şehirleri kimler yönetiyor

İktidarı ve muhalifi ve dahi birçok kişi/kuruluş şehirlerin geldiği/getirildiği noktadan pek bir şikâyetçiler. Şikâyetçisinin bu kadar çok ve çeşitliği olduğu şehirlerin başına gelenlerin şüpheli failleri kim ya da kimler olabilir acaba? Başka bir deyişle şehirlerin sistematik mütecavizleri var mı, varsa kim bunlar? Şehirleri yönetenler bile şehirde olup bitenlerden müştekiyse bu nasıl ve ne acayip bir iştir? Şehirlerde olup biten şeylerin ...

Devamını Oku »

İnsan ve haklar üzerine

İnsan teki ve toplulukları, var ediliş muradı ve serüveninden bağımsız olmayan/koparılamayan, varoluş öyküsünün hem öznesi ve hem nesnesi olarak tarihin tüm zaman ve mekânlarından akıp gelen soru ve sorunları üretmeye devam ederek bir yol yürüyor. İnsan teki, tarihin tüm sosyolojik, politik, ekonomik, dini ve kültürel olguların muhatabı ve faili olarak, hem etken hem de edilgen kaldığı bir tecrübeyi biriktirerek, kendi ...

Devamını Oku »

Kendi kendinin çelişkisi: İnsanlık Halleri

‘Gerçekten insan çok zalim ve pek nankördür.’ (İbrahim, 14/34) Bu günkü yazımı insanlık hallerine dair bazı kısa değerlendirme, aforizma cümlelerine ayırmak niyetindeyim. ‘Kalabalıklar genellikle kirleticidir, temizlenmek için bile yalnız kalmak gerekir’ “Yalnızlığı istedim. Çünkü nezaketi zayıflığın bir parçası, hoşgörüyü ödleklik, yücelmeyi böbürlenme fırsatı kabul eden kalabalığın terbiyesizliğinden usandım.” Halil Cibran * Alçakların yalanları da en az alçaklıkları kadar çirkin, kirli ...

Devamını Oku »

Mültecilere düşman değil komşu olmak

Sınırlarla tahkim edilmiş Ulus devletler hukuku açısından; İnsan, hayvan, eşya ve benzeri her şeyin bildirimsiz ve izinsiz olarak arasında devlet sınırı olan bir yerden başka bir devlet sınırı olan ülkeye geçişi yasa dışı/ kaçak bir eylem olarak kabul edilmektedir. Uluslararası ilişkilerin meşruiyet araçlarından biri olarak kabul edilen sınırlar aynı zamanda uluslararası sorunlarında temel unsurlarından birisidir. Bu çerçevede “tehcir” ve “mülteci” ...

Devamını Oku »

Hangi aklın hangi kalbin şehirleri

Akıl, insan tekinin mütemmim cüzidir. İnsan teki, aklını kullanabilme yetisi, kapasitesi sayesinde hak ve fiil ehliyetine sahip olur. Bu ehliyet onu hukukun ve sorumluluğun da öznesi kılar. Fillerinden sorumlu olmasında, fail sıfatı kazanmasında en temel etken yeterli ve gerekli akıl sıhhatine sahip olmasıdır. * Başlığa ortak olan ‘Akıl Tutulması ’ifadesi Frankfurt okulu ekolünden Max Horkheimer’e ait kitabın ismi. Akıl Tutulması ...

Devamını Oku »

Zor zamanlar aforizmaları

‘Eğer bir kişinin söyledikleri o kişi açısından risk oluşturuyorsa, o kişi doğruyu söylüyordur, doğruyu söylemek bir cesaret ve risk alma işidir’ der  Michel Foucault ‘doğruyu söylemek’ kitabında. *** Bu günkü köşe yazımı bir anlamda ‘zor zamanda konuşmak’ olarak gördüğüm sosyal paylaşım ‘kıssalarıyla’ sürdürmek niyetindeyim. Ancak daha öncesinde, geleneksel ve modern bir yağmacılık olarak orman yakarak/orman yangınlarını fırsat bilerek ‘imar cambazlıklarına’ ...

Devamını Oku »

Şehir katillerine ve şehri çalanlara yuh olsun

‘Dönen hikâyeler çok rahatsız edici’ ‘Türkiye’de şu anda belediyeler konusundan vatandaşın en çok şikâyet ettiği konu imar. Kimse temizlikten, parklardan, çöp toplanmasından uzun boylu bir şikâyet etmiyor. Fakat ortalıkta dolaşan imar hikayeleri o kadar rahatsız edici ki, hepimizin içini döndürüyor.’ *** ‘En büyük hırsızlıklar imarda’ “Yani belediyelerin üçüncü bir denetime ihtiyacı var. Böyle olursa imar sıkıntısı da gündeme gelmez. En ...

Devamını Oku »

Kayyımlık Ve Bursa soruları

Son yılların en çok konuşulan ve tartışılan konularından biri de ‘Kayyım’lıktı. Özellikle bazı belediyelere kayyım atanması süreçlerinde gündeme geldi. Yazının muradı daha kolay anlaşılabilsin için, öncelikle basit ve genel bir şekilde kayyımı izah edelim. Kayyım, usulsüzlük yapıldığı belirlenen özel kurumlara ve şirketlere devlet el koyduktan sonra atanan yöneticidir. Kayyum, mahkeme tarafından atanır. Kayyum olarak atanan kişiler, makamlarının kendilerine verdiği yetki ...

Devamını Oku »

Demokratik paradoks ve Suriyeli düşmanlığı

Seçimler bitti. Yeminler edildi. Sandığı tek hakem gören herkes boyunun ölçüsünü aldı. Mızıkçılığı meslek edinenler yine şaşırtmadı. Galip gelenler açısından, seçim sonuçları ‘millet yine basiret gösterip, doğru seçim yaptı, verdiği uyarı mesajı alınmıştır’ olarak yorumlandı. Kaybedenler ise ‘bu halkla bu iş olmaz, bu böyle olmaz, halkımız gerçeğin farkına varamıyor, sandık bazen her şey değildir’ mealinde yorumlamayı tercih ettiler. Seçim gündemi ...

Devamını Oku »

Acil eylem planı ve organize işler

Ben söze direk gireyim. Tanımam etmem. Hoş tanısam, yakınım, ahbabım da olsa fark etmez. Madem tüm hükümet yetkilerinin cumhurbaşkanlığına geçtiği bir sisteme geçildi. Benim Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve her daimi müsteşar Yusuf Tekin’i artık devlet ve eğitim işlerinden emekli edilmesini istemem de boşa düştü. Ama sakın ola ki Yusuf Tekin, bizim adamımızdır, güvenilirdir, şurada yetişmiş, burada sadakat göstermiştir ...

Devamını Oku »