Nazım Çakmak

Musa (AS) ile Hızır (AS) arkadaşlığı (2)

Bir evvelki yazımda konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştum. Bugünkü yazımda ötelerin ötesinden yani C. Hakkın Hızır (as)’a öğrettiği gaib ilminden bahsedeceğim. Halk arasında bir söz dolaşır. “Gaybı yalnız Allah(cc) bilir.” Evet, gaybi yalnız Allah(cc) bilir bir de Allah’ın(cc) bildirdikleri bilir. Bu olayda olduğu gibi birçok Peygambere hatta veli kullarına da Allah gayipden haber vermiştir. Onun için en doğru tabir gaybi ...

Devamını Oku »

Musa AS. ile Hızır AS. arkadaşlığı

Bu olay çok önemli olduğu için Kuran’ı Kerim Kehf suresinde uzunca bir şekilde anlatılmaktadır ve çok büyük ibret alınması gereken hususları ihtiva etmektedir. Ben ise özet olarak konuyu ele alacağım. Dileyen tefsirlerden okuyup daha geniş bilgi alabilir. Musa AS. büyük peygamberlerdendir. Hızır As. ise peygamber mi yoksa veli mi olduğu Kuran’da açıklanmamıştır. Arkadaşlıklarına gelince Musa As. Turisina’da  Cenabı Hakka sormuş ...

Devamını Oku »

İslam kardeşliği

İslam dini, kardeşliği birinci planda tutar. “Kardeş olan sadece Müslümanlardır” buyurulmuştur. Peygamberimizde “Mümin Müminin kardeşidir” buyurmuştur. Bu kardeşliği açık bir şekilde izah eden Hadisi Şeriflere dikkat edelim ve hayatımıza rehber etmeye çalışalım. Peygamberimize bir sahabe sormuş “Ya Resulallah Müslüman kimdir?” Peygamberimiz cevaben buyurmuş ki, “Müslüman odur ki diğer Müslümanlar onun dilinden ve elinden selim olduğu kişidir. Yani diğer Müslümanlar onun ...

Devamını Oku »

AŞURE

Aşure, hicri yılbaşı olarak kutladığımız Muharrem ayının onuncu günüdür. Zaten Arapçada on rakamını ifade eden aşere kelimesinden alınmıştır. Muharrem ayı müspet ve menfi birçok hadisenin meydana geldiği bir aydır. Şu gerçeği akıldan hiç çıkarmamalı dünyada hiçbir şey tesadüfi değildir. Öyle ise bu ayda vuku bulan hadiselere de tesadüf diye bakmak asla doğru değildir. Aşure günü meydana gelen büyük hadiselerden bir ...

Devamını Oku »

Mukaddes yolculuk (Hicret)

Malum 11 Eylül 2018 Salı günü Hicri yılbaşıdır. Yani Peygamberimizin doğup büyüdüğü Mekke’den müşriklerin zulmünden kurtulmak için yanında Hz. Ebu Bekir’i alarak Medine’ye hicret ettiği gündür. Hicret çok büyük bir hadisedir. Peygamberimiz ve ashabı kiramın tamamına yakını ana vatanları, mallarını mülklerini hatta en yakınlarını bırakarak Allah’ın emrine uyarak, Allah’ın dinini yaşayabilecekleri ve yayabilecekleri mekânlara hicret etme olayıdır. Mekke’den Medine’ye hicret ...

Devamını Oku »

Yegane din İslam’dır

Bu günlerde tahrif edilmiş yani aslından çıkarılmış kendi fikirleriyle düzmece kitaplar haline getirilmiş İncil ve Tevrat’ı hak kitap olarak lanse etmek isteyenler vardır. Konuyu ayetlerin ışığında incelemeye çalışalım. Allah, Kuran’ı Kerim’inde mealen şöyle buyurmaktadır’’ Mutlaka Müslüman olarak ölün’’ Yine bir ayeti celilede eğer Müslüman olursanız kurtuluşa erersiniz ve eğer Müslümanlıktan yüz çevirirseniz sapıtırsınız senin vazifen Allah’ın dinini tebliğ etmektir Allah ...

Devamını Oku »

Kurban Bayramı

Elhamdulillah, iki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı’na kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu bizlere yaşatan Yüce Rabbimize şükrediyor, hamd ediyoruz. Bayramlar müstesna günlerdir, onun hazzını sadece yaşayanlar anlar, bilir. Kurban birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, yardımlaşmanın sembolüdür. Her şeyden önce sadakatin, samimiyetin, teslimiyetin bir örneğidir. “Kurban bir hayvan katliamıdır.” diyen imandan yoksun sapık zihniyetli zavallılara Allah için, Allah’ın emriyle Kurban kesme şerefi hiçbir ...

Devamını Oku »

Örnek alınacak sözler

“Büyük söz, büyük insan sözüdür.” Prensibinden hareket ederek bu yazımda bazı güzel ifadeleri örnek olsun diye kaleme alacağım. Evvela Hazreti Mevlana’nın bir sözü ile başlayalım. “Ben Kur’an’ın kuluyum. Hazreti Muhammet Mustafa’nın ayağının tozuyum.” Ne güzel ifade, Allah ve sevgili elçisinin her konuda emirlerine amade olduğunun ifadesidir. Yani gerçek Müslüman olmanın tam bir ifadesidir. Başka bir ifade ile sözde değil özde ...

Devamını Oku »

Bir ayet, bir yorum…

Cenabı Hak buyuruyor ki ‘’Savaş, hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlı iken siz onu hoş görmezsiniz, yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz. Allah bilir siz bilmezsiniz.’’ (Bakara/216) Bu günlerde bu ayeti celile çokça istismar edilmektedir. Allah insanlara akıl vermiş, irade vermiş Kuran’ı Kerim’de birçok ayette de akletmez ...

Devamını Oku »

Mahlûkat üç sınıftır

Birinci sınıf, yalnız aklı olup nefsi olmayanlar. Bunlar Meleklerdir. İkinci sınıf, yalnız nefsi olup aklı olmayanlardır ki bunlar da hayvanlardır. Üçüncü sınıf hem aklı hem de nefsi olanlardır bunlar da insanlardır. Şimdi bu üç sınıfı genişçe izaha çalışalım. Birinci sınıf dediğimiz Meleklerde nefis olmadığı için onlar isyan işlemezler, Allah’ın verdiği görevleri eksiksiz yerine getirirler. Yemezler, içmezler, nefsani bir arzuları olmaz, ...

Devamını Oku »