Nazım Çakmak

Örnek alınacak sözler

“Büyük söz, büyük insan sözüdür.” Prensibinden hareket ederek bu yazımda bazı güzel ifadeleri örnek olsun diye kaleme alacağım. Evvela Hazreti Mevlana’nın bir sözü ile başlayalım. “Ben Kur’an’ın kuluyum. Hazreti Muhammet Mustafa’nın ayağının tozuyum.” Ne güzel ifade, Allah ve sevgili elçisinin her konuda emirlerine amade olduğunun ifadesidir. Yani gerçek Müslüman olmanın tam bir ifadesidir. Başka bir ifade ile sözde değil özde ...

Devamını Oku »

Bir ayet, bir yorum…

Cenabı Hak buyuruyor ki ‘’Savaş, hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlı iken siz onu hoş görmezsiniz, yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz. Allah bilir siz bilmezsiniz.’’ (Bakara/216) Bu günlerde bu ayeti celile çokça istismar edilmektedir. Allah insanlara akıl vermiş, irade vermiş Kuran’ı Kerim’de birçok ayette de akletmez ...

Devamını Oku »

Mahlûkat üç sınıftır

Birinci sınıf, yalnız aklı olup nefsi olmayanlar. Bunlar Meleklerdir. İkinci sınıf, yalnız nefsi olup aklı olmayanlardır ki bunlar da hayvanlardır. Üçüncü sınıf hem aklı hem de nefsi olanlardır bunlar da insanlardır. Şimdi bu üç sınıfı genişçe izaha çalışalım. Birinci sınıf dediğimiz Meleklerde nefis olmadığı için onlar isyan işlemezler, Allah’ın verdiği görevleri eksiksiz yerine getirirler. Yemezler, içmezler, nefsani bir arzuları olmaz, ...

Devamını Oku »

Hacılarımızı uğurlamaya hazırlanırken

Her ibadetin özellikleri ve güzellikleri vardır. Allah bir şeyin yapılmasını emrederse, o güzel olmaz mı? Bir şeyi de yasaklarsa, o çirkin olmaz mı? Her yıl Hacca yolcu ettiğimiz kişiler Allah’ın en şanslı ve en bahtiyar kulları oldukları muhakkaktır. Onlar, Rahman’ın misafirleridirler ve Sevgili Peygamberimizin manen huzuruna kabul edilip alınlarından öptüğü, şefaatini müjdelediği kişilerdir. Biz de onlardan Kabe’de, Arafat’ta Resülüllahın huzurunda ...

Devamını Oku »

Allah dostları

Hadisi Kutside Cenabı Hak şöyle buyuruyor: ‘’Benim yeryüzünde öyle dostlarım vardır ki, onları benden başkası bilmez’’. Aramızda dolaşırlar biz onları anlayamayız. Peki, kim bu hakiki müminler? Ayeti Celile’de yüce Rabbimiz bunları şöyle tarif ediyor. ‘’Hakiki müminlerin yanında Allah zikredilince kalpleri korkar, Allah’ın ayetleri okununca imanları ziyadeleşir ve Rablerine tevekkül ederler, onlar o kişilerdir ki namazlarını dost doğru kılarlar, Allah’ın verdiği ...

Devamını Oku »

Özde Müslümanlık

  Huzuru İlahi’de mahrum ve mahcup olmamak için korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail olmak için, İslam’ın özüne inmemiz lazım. İslam’ın özüne inemezsek sadece sözünde kalırız.  Bir başka ifade ile İslam’ı hakiki manada yaşamazsak yaşadığımız hayatı İslam zanneder kendimizi avundururuz. İslam’da söylemden eyleme geçmedikçe gayeye ulaşmak asla mümkün değildir. Bir İslam büyüğünün ifade ettiği gibi ‘’cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil.’’ ...

Devamını Oku »

Beş büyük bayram

Dini bayram olarak kutladığımız Ramazan ve Kurban bayramı dışında müminlerin beş önemli bayramı daha vardır. Ramazan bayramı hakkında bir evvelki yazımda kısaca bahsetmiştim. Bu bayramda en büyük müjde Peygamberimizin ifadesi ile Allah Ramazan ayında affettiği kişilerin adedince bayram hediyesi olarak bir o kadar kişiyi daha affeder. Onun için gönülden bayramlaşalım, kucaklaşalım, dargınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı unutalım, fakirleri, kimsesizleri memnun etmeye çalışalım. Hastaları ...

Devamını Oku »

Elveda ya şehre Ramazan

Artık mübarek Ramazan ayını uğurlamaya hazırlandığımız bu günlerde hüzünlüyüz. Mutluyuz, zira Allah sıhhati afiyet verdi. Bu sayede sevabı sadece Allah ve Resulü tarafından bilinen orucumuzu tuttuk. Gücümüz yettiği kadar ibadetu taattımızı yapmaya çalıştık. Rabbimizin lütfu ve ihsanı ile inşallah affı ilahi ye, rahmeti ilahi ye mazhar olduk. Ümidimizde temennimizde duamızda budur. Tek üzüntümüz Ramazan gibi rahmeti ilahiyenin sağanak sağanak yağdığı ...

Devamını Oku »

Tehlikeli girişimler

Yazılarımda sadece dini konulara ağırlık vereceğimi özellikle siyasi konulardan mümkün olduğu ölçüde uzak duracağımı beyan etmiştim. Yine de aynı fikirdeyim ancak ileride İslami hizmetler açısından büyük tehlikeler doğuracak girişimler karşısında sessiz kalmamızda düşünülemez! Örneğin iktidar olma iddiasında olan bir partinin seçim beyannamesinde iktidar oldukları takdirde eğitimde yine sekiz yıllık kesintisiz eğitime dönüleceği sözü tüylerimi ürpertmiştir. Bunun manası 28 Şubatın resmen ...

Devamını Oku »

Kur’an okumak

Kur’an bu ayda yani Ramazan ayında Cebrail vasıtası ile sevgili Peygamberimize inmeye başladığından Ramazan ayına aynı zamanda Kur’an ayı denir. Daha evvelki iki yazımda Ramazan ayının faziletlerinden bahsetmiştim. Bütün bu faziletlerin ana kaynağı Kuran’ın bu ayda inmiş olmasındandır. Yüce Rabbimiz ayeti celilesin de şöyle buyuruyor “size orucu farz kılınan sayılı günler o Ramazan ayıdır ki, insanları dalaletten hakka yöneltir. Doğru ...

Devamını Oku »