Osman Karasu

İsra ve Miraç

İslâm’da zaman olarak her an, hayatımızın her saniyesi çok önemlidir. Her ânımızın kıymetini bilip iyi değerlendirmeliyiz. Fakat islâm’da bazı zaman...

Emri Bi’l-Ma’ru-ûf Nehyi ani’l Münker

Allah’ın Müslümanlara yüklediği en önemli görevlerden birisi de “emri bi’l ma’rûf nehyi ani’l münker”dir. Yani, iyiliği emredip kötülükten...

ÜÇ AYLAR

Allah rasûlü (s.a.v)’in diğer zamanlardan daha çok ibadet ettiği ve “Allah’ım Recep ve Şabanı hakkımızda mübarek kıl ve bizi Ramazana kavuştur” diye...

HESAP VAR

Allah (C.C) Âl-i İmran suresinde; “Her canlı ölümü tadacaktır. Herhalde kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim...

Ruhumuza Karşı Görevlerimiz

İnsan olarak sağlıklı yaşayabilmemiz için vücut sağlığımıza önem vermemiz gerektiği gibi, ruh sağlığımıza da önem vermemiz gerekir. Bunun içindir ki...

İslâm’da aşırılık yoktur

Allah, insanı beden ve ruhun birleşmesinden meydana gelen bir varlık olarak yaratmıştır. Bu sebeple islâm dîni, insanın hem bedenî hem de ruhî...

Kendimize karşı görevlerimiz

İnsan, beden ve ruhtan meydana gelen bir varlıktır. Maddî varlığımız olan bedenimize karşı görevlerimiz olduğu gibi, manevî varlığımız olan ruhumuza...

Ahlak

Müslüman, Allah’a, peygambere, Kur’an’a, kendisine, ailesine, çevresine, vatanına, devletine ve milletine karşı yapmakla yükümlü olduğu...

Âhirete iman

C.Allah insanı bir damla sudan yaratmış, yeryüzüne imtihan için göndermiştir. İnsanda niçin yaratıldığını bilecek, yaratılış gayesinin idrakine...

Selâmlaşmak

Selâm, insanlar arasında sevgi, saygı ve dostluğa vesile olan güzel bir davranıştır. Selâm vermek sünnet, verilen selâmı almak farzdır. Selâm aynı zamanda...