Osman Karasu

  Hataları açığa çıkarmamalıyız

Allah (C.C) insanı eşref-i mahlûkat olarak yaratmış ve bir çok sorumluluk yüklemiştir. İnsan da bu sorumluluklarını yerine getirdiği sürece eşref-i...

İslam kardeşliği

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin bizlere miras olarak bıraktığı en önemli değerlerden biri hiç şüphesiz ki  islâm...

Bizim bayramlarımız bize yeter

  Yeni bir yılbaşına daha kavuştuk. Herkesin yeni yılla birlikte beklentileri de değişmekte ve artmakta. Kimileri yeni yılı umutla beklerken, kimileride...

ALLAH TÜRKLERE İSÂMIN SANCAKTARLIĞINI VERMİŞTİR

Ülkemiz çok büyük bir sıkıntılı dönemden geçmektedir. Batılı ülkeler ve onların ülkemiz içindeki maşası olan hainler tarafından sürekli ülkemizde...

Yaşasın cehennem!

İnsanlığın var olduğu ilk günden günümüze kadar her dönemde kötüler olmuştur ve kıyamete kadarda olacaktır. Bize düşen Kur’an’a sımsıkı...

  Çocuklarımıza karşı görevlerimiz

Çocuk, anne ve babaya Allah’ın bir emanetidir. Anne ve baba, bu emanete sahip çıkarak çocuğu iyi bir şekilde yetiştirip, vatanına, milletine, devletine,...

Çocuklarımıza karşı görevlerimiz

Çocuk, anne ve babaya Allah’ın bir emanetidir. Anne ve baba, bu emanete sahip çıkarak çocuğu iyi bir şekilde yetiştirip, vatanına, milletine, devletine,...

Anne ve baba’ya itaat

Yüce dînimiz İslâm, Müslüman’ın bütün görevlerini iki maddede özetlemiştir. Birincisi, yalnız Allah’a ibadet etmek, ikincisi de Allah’ın...

Topluma karşı görevlerimiz

İnsan sosyal ve sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır. Çevresine  ve içinde yaşadığı topluma karşı yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır....

İman ve amel

“Eşhedü enlâ ilâhe  illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh” ve “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Rasûlüllah”...