Osman Karasu

Ruhumuza Karşı Görevlerimiz

İnsan olarak sağlıklı yaşayabilmemiz için vücut sağlığımıza önem vermemiz gerektiği gibi, ruh sağlığımıza da önem vermemiz gerekir. Bunun içindir ki...

İslâm’da aşırılık yoktur

Allah, insanı beden ve ruhun birleşmesinden meydana gelen bir varlık olarak yaratmıştır. Bu sebeple islâm dîni, insanın hem bedenî hem de ruhî...

Kendimize karşı görevlerimiz

İnsan, beden ve ruhtan meydana gelen bir varlıktır. Maddî varlığımız olan bedenimize karşı görevlerimiz olduğu gibi, manevî varlığımız olan ruhumuza...

Ahlak

Müslüman, Allah’a, peygambere, Kur’an’a, kendisine, ailesine, çevresine, vatanına, devletine ve milletine karşı yapmakla yükümlü olduğu...

Âhirete iman

C.Allah insanı bir damla sudan yaratmış, yeryüzüne imtihan için göndermiştir. İnsanda niçin yaratıldığını bilecek, yaratılış gayesinin idrakine...

Selâmlaşmak

Selâm, insanlar arasında sevgi, saygı ve dostluğa vesile olan güzel bir davranıştır. Selâm vermek sünnet, verilen selâmı almak farzdır. Selâm aynı zamanda...

İBADET

İbadet, Allah’a sevgi ve saygı ile boyun eğmek, emirlerini yerine getirmek ve yasakladıklarından sakınmaktır. İbadet, sevgi, saygı ve itaatin en yüksek...

  Hataları açığa çıkarmamalıyız

Allah (C.C) insanı eşref-i mahlûkat olarak yaratmış ve bir çok sorumluluk yüklemiştir. İnsan da bu sorumluluklarını yerine getirdiği sürece eşref-i...

İslam kardeşliği

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin bizlere miras olarak bıraktığı en önemli değerlerden biri hiç şüphesiz ki  islâm...

Bizim bayramlarımız bize yeter

  Yeni bir yılbaşına daha kavuştuk. Herkesin yeni yılla birlikte beklentileri de değişmekte ve artmakta. Kimileri yeni yılı umutla beklerken, kimileride...