Osman Karasu

Hicrî yılbaşı ve Muharrem ayı

Hz. Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret ettiği gün olarak kabul edilen Hicrî takvime göre dün itibariyle yeni bir yıla girdik. Bugün Hicrî ayların...

PEYGAMBERLERE İMAN

Peygamber, Farsça’da “haber taşıyan ve elçi” anlamlarına gelir. Dinî terim olarak, “Allah’ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle...

 Bugün bayram

İmanın en temel şartı, tam bir teslimiyetle Allah’a inanmak, yapılan her ameli Allah rızası için yapmaktır. Kendi nefsimize, benliğimize, hevâ ve...

  Kurbanın vücûb ve sıhhat şartları

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu...

Özgürlük, iman ve ahlâk

İnsanoğlu için her dönemde özgürlüğüne kavuşmak, her istediğini arzuladığı şekilde yapabilmek için mücadelesini sürdürmüştür. Her insan özgür...

TAKVÂ

Takvâkelimesi  sözlüklerde “İnsanın, ibadet ve güzel işler yaparak kendisine acı verecek durumlardan korunması” şeklinde tarif edilir.SeyyidŞerîf...

İslâm ve Ahlâk

Ahlâk terimi için İslâm ahlâkçıları tarafından yapılan tanımlar içinde en beğenileni ve en yaygın olanı İmam Gazzâlî’ye ait olanıdır....

Ümmet bilinci

İslâm öyle bir dindir ki, onunla şereflenen insan değer kazanır, itibar kazanır, eşref-i mahlûkat olur. İnsanın değerinin hiç olmadığı, diri diri...

Vatan sevgisi

Bir milletin var olması, varlığını devam ettirebilmesi ancak bir vatana sahip olması ve vatanına sahip çıkmasıyla mümkündür. Milletleri ayakta tutan ve...

Ramazan mektebinde kazandıklarımız

C.Allahın yardım ve inâyetiyle, tuttuğumuz oruçlarla, kıldığımız terâvihlerle, duâlarla, niyazlarla, verrdiğimiz fitrelerle, yaptığımız hayır...