Osman Karasu

Ahlak

Müslüman, Allah’a, peygambere, Kur’an’a, kendisine, ailesine, çevresine, vatanına, devletine ve milletine karşı yapmakla yükümlü olduğu...

Âhirete iman

C.Allah insanı bir damla sudan yaratmış, yeryüzüne imtihan için göndermiştir. İnsanda niçin yaratıldığını bilecek, yaratılış gayesinin idrakine...

Selâmlaşmak

Selâm, insanlar arasında sevgi, saygı ve dostluğa vesile olan güzel bir davranıştır. Selâm vermek sünnet, verilen selâmı almak farzdır. Selâm aynı zamanda...

İBADET

İbadet, Allah’a sevgi ve saygı ile boyun eğmek, emirlerini yerine getirmek ve yasakladıklarından sakınmaktır. İbadet, sevgi, saygı ve itaatin en yüksek...

  Hataları açığa çıkarmamalıyız

Allah (C.C) insanı eşref-i mahlûkat olarak yaratmış ve bir çok sorumluluk yüklemiştir. İnsan da bu sorumluluklarını yerine getirdiği sürece eşref-i...

İslam kardeşliği

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v) efendimizin bizlere miras olarak bıraktığı en önemli değerlerden biri hiç şüphesiz ki  islâm...

Bizim bayramlarımız bize yeter

  Yeni bir yılbaşına daha kavuştuk. Herkesin yeni yılla birlikte beklentileri de değişmekte ve artmakta. Kimileri yeni yılı umutla beklerken, kimileride...

ALLAH TÜRKLERE İSÂMIN SANCAKTARLIĞINI VERMİŞTİR

Ülkemiz çok büyük bir sıkıntılı dönemden geçmektedir. Batılı ülkeler ve onların ülkemiz içindeki maşası olan hainler tarafından sürekli ülkemizde...

Yaşasın cehennem!

İnsanlığın var olduğu ilk günden günümüze kadar her dönemde kötüler olmuştur ve kıyamete kadarda olacaktır. Bize düşen Kur’an’a sımsıkı...

  Çocuklarımıza karşı görevlerimiz

Çocuk, anne ve babaya Allah’ın bir emanetidir. Anne ve baba, bu emanete sahip çıkarak çocuğu iyi bir şekilde yetiştirip, vatanına, milletine, devletine,...