Osman Karasu

Özgürlük, iman ve ahlâk

İnsanoğlu için her dönemde özgürlüğüne kavuşmak, her istediğini arzuladığı şekilde yapabilmek için mücadelesini sürdürmüştür. Her insan özgür...

TAKVÂ

Takvâkelimesi  sözlüklerde “İnsanın, ibadet ve güzel işler yaparak kendisine acı verecek durumlardan korunması” şeklinde tarif edilir.SeyyidŞerîf...

İslâm ve Ahlâk

Ahlâk terimi için İslâm ahlâkçıları tarafından yapılan tanımlar içinde en beğenileni ve en yaygın olanı İmam Gazzâlî’ye ait olanıdır....

Ümmet bilinci

İslâm öyle bir dindir ki, onunla şereflenen insan değer kazanır, itibar kazanır, eşref-i mahlûkat olur. İnsanın değerinin hiç olmadığı, diri diri...

Vatan sevgisi

Bir milletin var olması, varlığını devam ettirebilmesi ancak bir vatana sahip olması ve vatanına sahip çıkmasıyla mümkündür. Milletleri ayakta tutan ve...

Ramazan mektebinde kazandıklarımız

C.Allahın yardım ve inâyetiyle, tuttuğumuz oruçlarla, kıldığımız terâvihlerle, duâlarla, niyazlarla, verrdiğimiz fitrelerle, yaptığımız hayır...

Fıtır sadakası

Fıtr sözlükte “orucu açmak”, fıtra da “yaratılış” anlamına gelir. Türkçe’de fitre şeklinde söylenen “fıtır...

Zekât ve toplum

İnsanın var olup yaşayabilmesi için topluma ve toplumsal hayata ihtiyacı vardır. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için fertlerin,...

Orucun yükümlülük şartları

Orucun yükümlülük şartları denince, bir kimsenin oruç ibadetiyle yükümlü (mükellef) sayılması, farz veya vâcip bir orucun bir kimsenin zimmetinde borç...

Orucun çeşitleri

Hanefî’lere göre diğer ibadetler gibi oruç da farz, vâcip ve nâfile olmak üzere üçe ayrılır. Bu üçlü ayırım Hanefî’lerin, dinen yapılması gerekli...