Osman Karasu

Fıtır sadakası

Fıtr sözlükte “orucu açmak”, fıtra da “yaratılış” anlamına gelir. Türkçe’de fitre şeklinde söylenen “fıtır...

Zekât ve toplum

İnsanın var olup yaşayabilmesi için topluma ve toplumsal hayata ihtiyacı vardır. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için fertlerin,...

Orucun yükümlülük şartları

Orucun yükümlülük şartları denince, bir kimsenin oruç ibadetiyle yükümlü (mükellef) sayılması, farz veya vâcip bir orucun bir kimsenin zimmetinde borç...

Orucun çeşitleri

Hanefî’lere göre diğer ibadetler gibi oruç da farz, vâcip ve nâfile olmak üzere üçe ayrılır. Bu üçlü ayırım Hanefî’lerin, dinen yapılması gerekli...

Aklımıza takılan sorular ve cevaplar

Soru-1.  İmsak ne demektir? Cevap. İmsak, Arapça’da, “kendini tutmak, engellemek” anlamına gelir. Orucun temel unsuru da insanın kendisini bazı...

Hoş Geldin Rahmet Ayı

Bir yılı daha geride bırakarak yeni bir rahmet ayına yani onbir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmuş bulunmaktayız. Bugün Şaban ayının son günü, bu akşam...

Gençlik

Gençlik, Yüce Allah’ın kullarına bahşettiği ömrün en önemli çağlarından biridir. Çünkü gençlik, çalışkanlık, zindelik, dinçlik, cesaret, metanet,...

 Anne ve babaya saygı

Rahmet iklimi üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının ortasına geldik ve Ramazan’a iki hafta gibi kısa bir süre kaldı. On bir ayın sultanı Ramazan’a doğru...

Allah’ın Rahmeti ve Berat Kandili

C.Allah, kulların işledikleri tüm günahlarına, hatalarına, isyanlarına, zulümlerine ve koymuş olduğu yasakları çiğnemelerine rağmen, şirk ve kul hakkı...

En büyük nîmet güven 

Günümüz modern toplumlarında, bilim, sanayi ve teknoloji alanında çok ileri seviyede olunmasına rağmen birçok toplumsal değerler kaybolmuş, yozlaşmış ve...