Anasayfa / Selami Saygın (page 20)

Selami Saygın

Suriye cephesi

  Suriye’de iç savaşın beşinci yılı bitmek üzere. Suriye iç savaşı bir vekalet/vesayet savaşı sayılmaktadır. Suriye’ye el atan ülkeler destekledikleri gruplar eliyle rakip saydıkları ülkelere karşı bir savaşın içindedirler. Başından beri bu savaşın tarafı sayılan Türkiye, dışarıda Rusya-İran-Esat ittifakının içerde ise bu ittifak uzantılarının ağır eleştirilerine hatta saldırılarına uğramaktadır. Hatırlanmalıdır ki 1963’te Baas Partisi bir darbeyle yönetimi ele geçirmişken 1970’te ...

Devamını Oku »

İslamcıların ulus devlet sınavı (2)

  Osmanlı aydınları, seçkinleri, “Milleti İslamiye” yerine tedricen “Türk Milleti” kavramını tercih ettiler. Bu tercih ise daha çok İttihat ve Terakki Cemiyetinin etkili olduğu döneme tekabül etmiştir. Milli Mücadele döneminde de Türk Milleti yerine “Anasırı İslamiye” yada “İslam Milleti” kavramı yine yöneticiler tarafından tercih edilmiştir. Misak-ı Milli, Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarında “Türk” adı yer almaz. Ama hem bu kararlarda ...

Devamını Oku »

İslamcıların Ulus Devlet Sınavı

  Türkiye’de İslamcıların önemli bir kesimi “Ulus devlet” fikrinin ve uygulamasının bu günkü sorunların kaynağını oluşturduğu fikrine oldukça yakındır. İslamcılar tek bir kesimden anlayıştan olmadıkları için hemen her kesimin “Ulus Devlet” fikrine olan itirazı da faklı gerekçelere dayanmaktadır. Türkiye’nin yüz yüze olduğu ağır siyasi ve terör sorunlarının da kaynağının “ulus devlet” olduğu fikri de oldukça yaygındır. Ulus kelimesi, millet kelimesi ...

Devamını Oku »

Şah İsmail ve İran

  Bilindiği gibi Güney Azerbaycan’da Erdebil şehrinde Şeyh Safiyüddin İshak (1301-1334) tarafından oluşturulan tekke kendisini “Ehli Sünnet” ten saymıştır. Safavi tarikatı olarak bilinen bu tekkede Şiileşme (Teşeyyü) Şeyh Hoca Ali (1392-1427) döneminde başlamış ve Şeyh Cüneyd (1447-1460) tamamlanmıştır. Cüneyd Şiiliğini açıkça ilan ettiği gibi siyasi amaçlarını ve fetihlerle şehirler bölgeler ele geçirme isteğini de müridlerine telkinden kaçınmadı. Safavi tarikatı etkisi  ...

Devamını Oku »

Sri Lanka modeli ya da Sur’dan Suriye çıkarmak

  1978’den beri silahlı mücadele veren PKK neden bitirilememiştir? Bu sorunun cevabı elbette çok uzundur. Türkiye’de ki siyasi iktidarların  bu konu için çok farklı siyaset takip etmeleri ve Türkiye’nin yakın çevresinde olup bitenler sorunu büyüttü, uzattı. Yüz yılı aşkın bir süreden beri var olan Kürt Sorunu üzerine PKK bir çeşit tekel oluşturmuştur. Baba Esat’ın PKK’ya on yıl ev sahipliği yapması, ...

Devamını Oku »

Türkiye’nin Irak’ta ne işi var

  İki yıl önce Irak Savunma Bakanı ile Türkiye Savunma Bakanı arasında varılan mutabakatın sonucu olarak Türkiye Musul ili batısında ki Başika’da küçük bir askeri üs tesis edecek Kürt Bölgesel Yönetimi (KBY) askerlerini / peşmergelerini ve Bağdat Hükümetine bağlı askeri güçleri de IŞİD’e karşı eğitip hazırlayacaktı. Br yıl önce Irak Başbakanı Haydar Elabadı’de Türkiye ziyaretinde bu mutabakattan memnun kaldığını ve ...

Devamını Oku »

Boğazlarda Türk- Rus savaşı

Osmanlı toprakları Mondros Mütarekesinin ardından batan geminin malları gibi işgal edilirken, Boğazlar ve İstanbul itilaf Devletlerince ortaklaşa işgal edilmişti. Lozan Anlaşması (Mad.18 ve dv) ile Boğazlar kurtulmadı aksine bu işgalciler Milletler Cemiyeti hesabına Boğazlar Komisyonu adıyla boğazlardaki işgallerini sürdürme hakkı elde ettiler. Boğazlar Komisyonu üyelerinden İtalya’da Mussolini Hükümeti İngiltere’ye rağmen Arnavutluk ve Habeşistan’ı işgale başlayınca Boğazların idari statüsünde de bir ...

Devamını Oku »

Tahir Elçi’yi nasıl bilirsiniz?

  Diyarbakır’da 28 Kasım 2015 Cumartesi günü PKK’lıların saldırısı ile önce Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur adlı polisler, sonra da Diyarbakır Baro başkanı Tahir Elçi öldürülmüştür. Her ne kadar bu cinayetler çok sayıda kameranın önünde işlenmiş olsa da, katillerin olay yerinde ölü veya diri yakalanamamış olması, bu olayı kimin yaptığı hakkında tartışmalara neden olmuştur. PKK tarafı her zaman olduğu gibi ...

Devamını Oku »

TBMM’de yemin kavgası

  Bilindiği kadarı ile dünyada hemen her meclisin açılışında, meclis üyeleri yemin ederek görevlerine başlamış olurlar. Bu genel geçer kural elbette Türkiye içinde geçerlidir. Türkiye ’de ki meclis tarihine bakıldığında şu bilgiyle karşılaşılır; 20 Mart 1877’de açılan ilk Osmanlı mebusan Meclisinde ki yemin metni şöyle idi: “Zat-ı Hazret-i Padişahîye ve vatanıma sadakat ve kanun-i esasi ahkâmına ve uhdeme tevdi olunan ...

Devamını Oku »

Üniversite reformu değil, üniversite yıkımı

Her nasılsa yalanın en rahat, en korunaklı bir şekilde söylendiği alanlar resmi tören alanları olmaktadır.  Bu alanlar gerçeğin en çok aşağılandığı, saldırıya uğradığı alanlardır. Üstelik bu işi yapanların bir meydan savaşı yönetiyormuş havası ile kibirle kuşanmış hali bile bir tedirginliğin örtülme çabası gibi durmaktadır. Batı’da ki benzerlerine göre, Darülfünun adıyla ilk defa bir üniversite İstanbul’da padişah Abdülaziz döneminde 1870’te açılır. ...

Devamını Oku »