Son Haberler

Selami Saygın

Alevilik niçin sorun sayılır?

      Alevilik Türkiye’nin değişmez gündem maddelerinden birisi olmaya devam ediyor. Hemen her dönem bazen Alevilerin tarafı oldukları olaylar nedeniyle bezen de Alevilerin talepleri nedeniyle “Alevilik Sorunu” devam ediyor. Alevilik nedir? Tasavvuf tarihçilerine göre, tasavvufi bir ekol, tarihçilerin tezlerine göre Göçebe Şaman Kültürünün Tasavvuf ilkeleriyle karışımından oluşun bir dini/toplumsal akım, bazılarına göre bir İslam mezhebi, vs. Aleviliğin tanımı çok ...

Devamını Oku »

Cizre Cenevre hattı

  Türkiye’de PKK’lıların açtığı ve saklandığı hendekler etrafında çatışmalar bütün şiddetiyle devam ederken, PKK’nın Suriye kolu PYD’nin Cenevre’de ki müzakerelere katılması Türkiye (S.Arabistan ve Katar ile birlikte) engellendi. Cengiz Çandar gibi varlığını PKK’ya armağan etmişlere bakılırsa, “Türkiye Kürtlerin Cenevre’de temsilini engellemiş oldu.” Kürtlerin önemli bir kesimi (bunu PKK’lı Kürtler diye anlamak belki daha gerçekçi olur) geleceğini, komşuları (Araplar-Türkler) ile değil ...

Devamını Oku »

Suriye artık eski Suriye değildir!

  20 Mart 2011’de Dera’da Liseli çocukların duvarlara yazdığı “Nizam değişecek” sözüne Esat rejimi gösterdiği tepkiyle muhtemelen işlerin buraya varacağını hiç akıl edememişti. Dera’da başlayan gösteriler bütün Suriye’ye yayıldı. Giderek bir iç savaşa dönüştü. Başlangıçta bu savaşın doğrudan tarafı olmayan İran / Rusya gibi ülkeler hava ve kara güçleriyle Suriye’de beş yıldır bir halkın her gün yüzlercesinin katledilmesi yarışına katıldılar. ...

Devamını Oku »

Meslekler doğal kaynaklar sorun oldu

  İslam Dünyası tarihte hiçbir zaman bu kadar perişan, dağınık,ezik, virane olmamıştır. Ne haçlı seferleri ne de Moğol işgal döneminde bu kadar katliam, böylesi bir kaos ve yağma dönemi yaşamamıştır. Arap Alemi bu gün adeta yanmaktadır. İsrail (ABD ve AB ile) Filistin’i, İran Rusya ile Suriye Irak ve Yemen’i yer ile yeksan ederken en büyük Arap ülkesi olan Mısır ise ...

Devamını Oku »

Akademisyenlerin şantajı

  Akademi akademisyen Yunanca kökenli bir kelimedir. Akademi, daha çok ilim adamları, sanatçılar edebiyatçılar anlamında kullanılırken akademisyen doğrudan bilimle edebiyatla sanatla uğraşanlar anlamındadır. Türkiye’de 1933 Üniversite kıyımından beri bu kavramlar oldukça rağbet görmektedir. Geçen haftanın dikkat çeken olaylarından birisi 1128 akademisyenin hükümete karşı yayınladığı bildiri olmuştur. Bildiri de terör olaylarına karşı yürütülen operasyonlardan doğrudan, cumhurbaşkanı, hükümet sorumlu tutulmuştur. Bilimsel ahlakın ...

Devamını Oku »

Türkiye Kürt düşmanı mı?

  Hz. Ali Kufe’de, Muaviye Şam’da iken, Kufeli bir tüccar erkek devesine yüklediği mallarını satmak için Şam’a gelir. Şam pazarında bir Şamlı, Kufelinin devesini sahip çıkar “ille de bu benim devedir” diye ısrar eder. Konu önce kadıya sonra Muaviye’ye intikal eder. Muaviye Şam pazarında kalabalığın içinde bütün kıvrak zekasını kullanarak devenin Şamlıya ait olduğunu ilan eder. Sonra erkek deveyi göstererek ...

Devamını Oku »

Müslümanların vahdeti nasıl olur? (2)

  İslam Dünyası’nda “mezhep savaları” adıyla süren mücadelede, İran’ın karşısında ki diğer tarafın öncüsü ise Suudi Arabistan’dır. Suudiler 19. Yüzyılın başında Irak’ta ve Hicaz’da işgal ettikleri şehirlerde özellikle Şiilere karşı büyük katliamlar yapmışlar, II.Mahmut’un emriyle Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın kuvvetleri tarafından büyük bir katliamla bastırılmışlardı. Ancak Suudiler öncülüğünde ki bu isyan bastırılmış olmasına rağmen Hicaz’da bunların dayandıkları Vehhabi ...

Devamını Oku »

Müslümanların Vahdeti Nasıl Olur? -I-

  İslam inançları bakımından Müslümanların ayrılığını üstelik bir de biri birleri ile savaşmalarını açıklamaya imkan yoktur. Ne var ki fiili durum böyledir. Müslümanları, Haçlıların biri birlerine düşürdüğü görüşü de çok isabetli değildir. Çünkü biri biri ile savaşmaya hevesli öyle İslami kesimler var ki fazladan Haçlıların bir gayreti de gereksiz olmaktadır. Müslümanların bu duruma düşmelerinin elbette, inancın kavga/niza zemin hazırlayacak şekilde ...

Devamını Oku »

Suriye cephesi

  Suriye’de iç savaşın beşinci yılı bitmek üzere. Suriye iç savaşı bir vekalet/vesayet savaşı sayılmaktadır. Suriye’ye el atan ülkeler destekledikleri gruplar eliyle rakip saydıkları ülkelere karşı bir savaşın içindedirler. Başından beri bu savaşın tarafı sayılan Türkiye, dışarıda Rusya-İran-Esat ittifakının içerde ise bu ittifak uzantılarının ağır eleştirilerine hatta saldırılarına uğramaktadır. Hatırlanmalıdır ki 1963’te Baas Partisi bir darbeyle yönetimi ele geçirmişken 1970’te ...

Devamını Oku »

İslamcıların ulus devlet sınavı (2)

  Osmanlı aydınları, seçkinleri, “Milleti İslamiye” yerine tedricen “Türk Milleti” kavramını tercih ettiler. Bu tercih ise daha çok İttihat ve Terakki Cemiyetinin etkili olduğu döneme tekabül etmiştir. Milli Mücadele döneminde de Türk Milleti yerine “Anasırı İslamiye” yada “İslam Milleti” kavramı yine yöneticiler tarafından tercih edilmiştir. Misak-ı Milli, Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarında “Türk” adı yer almaz. Ama hem bu kararlarda ...

Devamını Oku »