Selami Saygın

Seçimle gelenler seçimle gitmelidir

  Yönetme hakkının kime nasıl intikal edeceği insanlığın en eski sorunlarından birisidir. Bu intikal için tarihte insanoğlu pek çok badireler atlatmış ve bedeller ödemiştir. Bu gün ulaşılan sonuç ise aslında insanoğlunun ortak eseridir. Hemen her topluluğun az çok bu sonuçta payı vardır. Yönetme hakkını güç sahipleri daima kendilerinin doğal hakkı gibi görmüşler bu görüşe itiraz etmeyi de en büyük ayıp ...

Devamını Oku »

Cumhuriyet ile neler değişti?

Yarın kişi egemenliğinin “milli egemenlik” sayıldığı dönemin başlangıcıdır. Kişi egemenliğinin, milli egemenlik karşısında “değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemezliğinin” başlangıcıdır. Bu dönemde kişi egemenliğini fazilet bilenler, sanki asırlarca kişi egemenliği görülmemiş gibi atıp tutma yarışı içindeler. Dünya durdukça böyle kişi egemenliğinin tabu haline getirildiği ülke örnekleri arasında Türkiye’nin çok özel bir yeri olacaktır. Adet olduğu üzere Cumhuriyetten önce okuma yazma ...

Devamını Oku »

Mitolojinin cezbe halkası

Tarihi insanların yapıp ettiklerinin bir anlatımı olarak anlamak yerine insanüstü saydıkları, erişilmez, yanılmaz, yenilmez kişilerin anlatımı sayanlar hemen her işi bu mitoloji kahramanlarına göre açıklamayı ya da onlarla başlatmayı, bitirmeyi tercih ediyorlar. Toplumun varlığını doğrudan bu mitoloji kahramanları ile açıkladıkları gibi toplumun sahip olduklarını da yine o mitoloji kahramanlarının varlığına bağlamaktadırlar. Mitoloji kahramanı bildikleri kişinin hayali özelliklerini tümüyle kabul etmeyenleri ...

Devamını Oku »

Türkmeneli İraneli oldu

Kerkük’te işgalin el değiştirmesinden sonra Barzani cephesinden Kerkük meselesine bakanların iki ayrı vurguda ısrarlı oldukları görüldü. Birincisi “tarihen Kerkük’ün bir Kürt şehri olduğu” iddiasıdır. Bunun için Talabani’nin de sağlığında Türk iddialarını reddetmek için sıkça atıfda bulunduğu Şemseddin Sami’nin şahitliğidir. Sami’nin şahitlik özelliklerini taşıyıp taşamadığı hiç sorgulanmadı. Çünkü şahitlik bilinen görülen içindir. İnsan görmediği bilmediği bir iş için şahitlik iddiasında bulunursa ...

Devamını Oku »

Türkiye İran dostluğu

Türkiye ile İran arasındaki inişli çıkışlı ilişkilerden söz edilirken çoğu kere bir “Kasr-ı Şirin” düzenine de göndermede bulunulur. Osmanlı-İran mücadelesinin Kasr-ı Şirin ile barışa evrildiğini bunun her iki tarafın kaynaklarının tükenmesine engel olduğu gibi barış içinde ve iyi komşuluk ilişkilerinin devamına yol açtığı da genel kabul görmüştür. Ne var ki bu günkü İran’ı Kasr-ı Şirin Anlaşmasının tarafı olan Nadir Şah’ın ...

Devamını Oku »

Savaşmayan ülkeler Mudanya’da mütareke yaptı

Mütareke, terk kelimesinden ortaya çıkan bırakma, terk etme gibi savaşın durdurulması bırakılması anlamında kullanılmaktadır. Osmanlıların Birinci Dünya Savaşının sonunda imzaladığı Mondros Mütarekesi ile savaş halinde olduğu İtilaf Devletleri ile (İngiltere, Fransa ve İtalya) savaşı bitirmiştir. Mütareke anlaşmasının başka maddelerini dayanak göstererek adı geçen ülkeler Türkiye’nin bazı şehirlerini en başta da İstanbul’u işgal etmişlerdi. Fransa, Ermenistan ve Yunanistan’a karşı yapılan Milli ...

Devamını Oku »

Kadını bir kişi değil bir şey biliyorlar

Eylül 2017’de Suudi Arabistan Kralı Selman yayınladığı bir emirle kadınlara ehliyet verilmesini, araba sürmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Bunu duyan Suudi uleması da emir doğrultusunda görüş (fetva) açıkladı. Şimdiye kadar Arabistan’da kadınların araba sürmeleri niçin yasaktı? “Şeriat öyle istediğinden, kadınların araba sürmeleri yasaklı olduğundan dolayı.” Şeriatın nesi değişmişti ki bu yasak birden kalktı? Ya da şeriatın kurallarındaki değişimler hangi zamanlara ...

Devamını Oku »

Aşura törenleri niçin yapılıyor

Aşura, on sayısının karşılığı olan aşr veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden türeyen Arapça bir kelime olarak kabul edilir. Terim anlamı ise Hz. Musa’nın kavmi ile birlikte Mısır’dan ayrılması, Hz. Nuh’un gemisi ile Cudi’ye çıkması gibi biri birinden oldukça kopuk ve ispatı da zor olan olaylar için kullanıldığı anlatılır. Bunların arasında en yaygın kullanımı ise Hz. Hüseyin’in 10 Muharrem 680’de ...

Devamını Oku »

Mum kimin yanan Barzani

Uzun bir zamandan beri Irak haberlerin merkezinde, dünyanın dikkatinin ortasında olmaya devam ediyor. Irak’ta ortaya çıkan her gelişme önce çevresindeki ülkeleri sonra dünyanın önemli bir kısmını etkilemeye sarsmaya devam ediyor. Son olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumu da aynı şekilde Irak’ı dünyanın ilgi odağına getirip yerleştirdi. Referandum sonunda Türkiye, Irak ve İran arasında hiç beklenmeyen bir dayanışma ...

Devamını Oku »

Türkiye’nin görevi Irak’ın toprak bütünlüğü müdür?

Irak Kürt bölgesinde bağımsızlık referandumu yapılması beklendiği gibi bütün haberlerin önüne geçti. Irak-İran ve Türkiye hükümetleri de biri birlerine fena halde yakınlaştı. Karşılıklı dostluk ve kardeşlik vurgularının ağır bastığı konuşmalar yapılmaya, peş peşe üst seviyede ziyaretler yapılmaya başlandı. Barzani yönetiminin referandumu kararına açıktan destek veren tek ülke İsrail oldu. ABD her ne kadar “karşıyım” falan diyor ise de ABD’nin evetleri ...

Devamını Oku »