Anasayfa / Selami Saygın (page 5)

Selami Saygın

Din ve tarih adına insanları aldatmak

Müfredat kelimesi, Arapça müfred (tek-tekil) den türemiştir. Bir bütünü meydana getiren parçalar, unsurlar, ayrıntılar, dökümler demektir. Müfredat programı ise, eğitim ve öğretimde işlenecek ve öğretilecek konuların toplamı ya da listesi demektir. Son günlerin gözde tartışmalarından birisi de Din Bilgisi müfredat programına cihat konusunun eklenmesidir. Aslında Türkiye’de sol/Kemalist çevreler son derece tutucu bir refleks ile hemen her alanda olduğu gibi eğitim ...

Devamını Oku »

Kudüs insanlığın ortak sınavıdır

İsrail’in Kudüs’te bitmeyen devlet terörü ile 14 Temmuz 2017’de Mescid-i Aksa’ya girişleri yasaklayarak, ibadete kapatması, bundan sonra mescide gireceklerin metal dedektör araması ile ancak girebileceklerini ilan etmesi, Kudüs merkezli Arap Yahudi ya da Müslüman Yahudi çatışmasının da fitilini ateşlemiş oldu. Bundan önceki dönemlerde İsrail’in her türlü vahşeti zulmü yapmasının yanına kalmasından aldığı cesaretle pervasızlığını arttırmıştır. Muhtemelen şimdi yapmakta olduğu vahşiliklerde ...

Devamını Oku »

Türk Müslümanlığı

Türk Müslümanlığı dönem dönem kullanılan bir tanımdır. Elbette bu tanımın içini kullananlar kendi isteklerine göre doldurmakta, süslemektedirler. Bu yüzden Türk Müslümanlığının anımı döneme, şartlara ve kişilere göre değişmektedir. Yine de bu tanımı kullananların ortak vurgularına da rastlanmaktadır. Bir defa derin bir Arap nefreti vardır. Araplardan farklı olmak, onlara benzememek, iyiliğin, doğruluğun neredeyse ilk şart sayılmaktadır. Bu aslında Kemalizm’in önemli bir ...

Devamını Oku »

Kahramanlık

Kahraman kelimesi, Türkçe’de düşmana karşı korkusuzca savaşan, düşmanı yenen, alt eden, bir yerin düşman tarafından işgalini engelleyen ya da işgalden kurtaran, önemli, seçkin işler yapan kişi anlamında kullanılmaktadır. Yiğit, alp kelimeleri de benzer anlamda, içerikte kullanıla gelmiştir. Oldukça önemli ve olumlu bu anlamın yanında doğrudan bir işin öncülüğünü yapan ya da bir iş de önemli bir yeri olan kişiler için ...

Devamını Oku »

Gölgelerin gücü adına

Beş on yıldan beri Ardahan Damal ilçesi Yukarı Gündeş Köyü sınırları içinde Karadağlar mıntıkasında bulutların dağ eteklerini gölgelemesi esnasında “Atatürk Slüeti” olduğu iddiası ile törenler yapılmaktadır. Yapılan törenler 15 Haziran / 15 Temmuz tarihleri arasında “Atatürk’ün izinde ve gölgesinde” diye adlandırılmış ve Damal İlçesi CHP’li Belediye Başkanı Ergin Önal tarafından düzenlenmektedir. Belediye Başkanı Önal, bu törenleri şenlik diye adlandırdığı gibi ...

Devamını Oku »

Suriyelilere düşmanlık insanlığa düşmanlıktır

Tarihte, Macarlar, Polonyalılar (lehliler), Ukraynalılar, İsveçliler, Yunanlılar için savaşa giren, bu savaşlarda hadsiz hesapsız can ve mal kaybı yaşamış bir milletin çocukları şimdi Suriyeli çaresiz sığınmacıları tartışıyor. Sokaklara dökülen saldırganlar Suriyeli arayıp öldüresiye dövüyorlar. Suriyeli sığınmacılara düşmanlık etmek bir kesim için giderek siyasi bir dava halini almaya başladı. Hitler’in kapı dışarı ettiği Yahudilere İstanbul Üniversitesinde çalışma imkânı verilmesi ile övünenler, ...

Devamını Oku »

Şeyh Said isyanı takdis edilemez

Tarihteki bazı olayların aklanması ya da meşrulaştırılması için bir kısım kavramların içinin boşaltılması ya da değiştirilmesi tarihin bir tahrif çabasıdır. Bu tahrifi en çok yapanlar Kemalistler olduğu halde onlara karşı çıkmak iddiasında ki bazı çevrelerinde onlara benzeyerek aynı yanlışı tekrarladıkları görülmektedir. Bu konuda akla gelen örneklerden birisi de isyan ve kıyam kelimeleridir. İsyan;  İtaatsizlik, emre boyun eğmeme, ayaklanma. Kıyam; Ayağa ...

Devamını Oku »

Gülencilik bir geleneğin sonucudur

Akaid ilkelerinin tahrif edilmesi, nasların hiç olmayacak şekilde tevil edilmesi tarihin en eski sorunlarından birisidir. Bu konularda başarılı olanlar, başarılı oldukları ölçüde zararlarını etkilerini genişletmişlerdir. Bu tahrif ve teviller daha çok Batınilik diye adlandırılmıştır. Ad olarak kullanılan başka kavramlar da vardır. Batıniliğin tasavvuf havzalarında neşvü nema bulduğu, büyüme, gizlenme ve genişleme için tasavvuf çevrelerini verimli ve korunaklı alanlar olarak kullandığı ...

Devamını Oku »

D-8 bir fantezi sayılır mı?

D-8 adıyla bilinen sekiz İslam ülkesi arasındaki ortak işbirliği kuruluşu 15 Haziran 1997’de İstanbul’da kurulmuştu. Dönemin başbakanı Erbakan bu kuruluşu “yeni bir dünya için ilk adım” diye duyurmuştu. Ne var ki kuruluşun adı bile bu ilk adımın mahiyetini açıklayacak nitelikteydi. D-8 İngilizce Developing Countries Eight (Gelişen Sekiz Ülke) İslam ülkesini temsilen (Türkiye, İran, Malezya, Endonezya, Pakistan, Nijerya, Mısır ve Senegal) ...

Devamını Oku »

AK Parti İslamcılığı

Bugün İslamcılık diye bilinen akımın literatürde ki en eski karşılığı 1876’da Esat Efendi tarafından yazılmış olan “İttihad-ı İslam” risalesiydi. İlginçtir ki İngilizce karşılığı da “Panislamizm” olmuştur. Dönemin şartları içinde İslam birliğini savunmak önemli ölçüde Osmanlı toprak birliğini korumak anlamını da taşımıştır. Çünkü İslam Dünyası büyük ölçüde Osmanlı yönetimi altındaydı. Sonraki gelişmeler malumdur ki Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyamadığı gibi ortaya çıkan ...

Devamını Oku »