Selami Saygın

Mitolojinin cezbe halkası

Tarihi insanların yapıp ettiklerinin bir anlatımı olarak anlamak yerine insanüstü saydıkları, erişilmez, yanılmaz, yenilmez kişilerin anlatımı sayanlar hemen her işi bu mitoloji kahramanlarına göre açıklamayı ya da onlarla başlatmayı, bitirmeyi tercih ediyorlar. Toplumun varlığını doğrudan bu mitoloji kahramanları ile açıkladıkları gibi toplumun sahip olduklarını da yine o mitoloji kahramanlarının varlığına bağlamaktadırlar. Mitoloji kahramanı bildikleri kişinin hayali özelliklerini tümüyle kabul etmeyenleri ...

Devamını Oku »

Türkmeneli İraneli oldu

Kerkük’te işgalin el değiştirmesinden sonra Barzani cephesinden Kerkük meselesine bakanların iki ayrı vurguda ısrarlı oldukları görüldü. Birincisi “tarihen Kerkük’ün bir Kürt şehri olduğu” iddiasıdır. Bunun için Talabani’nin de sağlığında Türk iddialarını reddetmek için sıkça atıfda bulunduğu Şemseddin Sami’nin şahitliğidir. Sami’nin şahitlik özelliklerini taşıyıp taşamadığı hiç sorgulanmadı. Çünkü şahitlik bilinen görülen içindir. İnsan görmediği bilmediği bir iş için şahitlik iddiasında bulunursa ...

Devamını Oku »

Türkiye İran dostluğu

Türkiye ile İran arasındaki inişli çıkışlı ilişkilerden söz edilirken çoğu kere bir “Kasr-ı Şirin” düzenine de göndermede bulunulur. Osmanlı-İran mücadelesinin Kasr-ı Şirin ile barışa evrildiğini bunun her iki tarafın kaynaklarının tükenmesine engel olduğu gibi barış içinde ve iyi komşuluk ilişkilerinin devamına yol açtığı da genel kabul görmüştür. Ne var ki bu günkü İran’ı Kasr-ı Şirin Anlaşmasının tarafı olan Nadir Şah’ın ...

Devamını Oku »

Savaşmayan ülkeler Mudanya’da mütareke yaptı

Mütareke, terk kelimesinden ortaya çıkan bırakma, terk etme gibi savaşın durdurulması bırakılması anlamında kullanılmaktadır. Osmanlıların Birinci Dünya Savaşının sonunda imzaladığı Mondros Mütarekesi ile savaş halinde olduğu İtilaf Devletleri ile (İngiltere, Fransa ve İtalya) savaşı bitirmiştir. Mütareke anlaşmasının başka maddelerini dayanak göstererek adı geçen ülkeler Türkiye’nin bazı şehirlerini en başta da İstanbul’u işgal etmişlerdi. Fransa, Ermenistan ve Yunanistan’a karşı yapılan Milli ...

Devamını Oku »

Kadını bir kişi değil bir şey biliyorlar

Eylül 2017’de Suudi Arabistan Kralı Selman yayınladığı bir emirle kadınlara ehliyet verilmesini, araba sürmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Bunu duyan Suudi uleması da emir doğrultusunda görüş (fetva) açıkladı. Şimdiye kadar Arabistan’da kadınların araba sürmeleri niçin yasaktı? “Şeriat öyle istediğinden, kadınların araba sürmeleri yasaklı olduğundan dolayı.” Şeriatın nesi değişmişti ki bu yasak birden kalktı? Ya da şeriatın kurallarındaki değişimler hangi zamanlara ...

Devamını Oku »

Aşura törenleri niçin yapılıyor

Aşura, on sayısının karşılığı olan aşr veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden türeyen Arapça bir kelime olarak kabul edilir. Terim anlamı ise Hz. Musa’nın kavmi ile birlikte Mısır’dan ayrılması, Hz. Nuh’un gemisi ile Cudi’ye çıkması gibi biri birinden oldukça kopuk ve ispatı da zor olan olaylar için kullanıldığı anlatılır. Bunların arasında en yaygın kullanımı ise Hz. Hüseyin’in 10 Muharrem 680’de ...

Devamını Oku »

Mum kimin yanan Barzani

Uzun bir zamandan beri Irak haberlerin merkezinde, dünyanın dikkatinin ortasında olmaya devam ediyor. Irak’ta ortaya çıkan her gelişme önce çevresindeki ülkeleri sonra dünyanın önemli bir kısmını etkilemeye sarsmaya devam ediyor. Son olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumu da aynı şekilde Irak’ı dünyanın ilgi odağına getirip yerleştirdi. Referandum sonunda Türkiye, Irak ve İran arasında hiç beklenmeyen bir dayanışma ...

Devamını Oku »

Türkiye’nin görevi Irak’ın toprak bütünlüğü müdür?

Irak Kürt bölgesinde bağımsızlık referandumu yapılması beklendiği gibi bütün haberlerin önüne geçti. Irak-İran ve Türkiye hükümetleri de biri birlerine fena halde yakınlaştı. Karşılıklı dostluk ve kardeşlik vurgularının ağır bastığı konuşmalar yapılmaya, peş peşe üst seviyede ziyaretler yapılmaya başlandı. Barzani yönetiminin referandumu kararına açıktan destek veren tek ülke İsrail oldu. ABD her ne kadar “karşıyım” falan diyor ise de ABD’nin evetleri ...

Devamını Oku »

Eğitimde bitmeyen bir tartışma

Daha okullar açılmadan müfredat tartışması yenilendi. Elbette özgür bir ülkede herkesin müfredat tartışmasına katılmasında görüş açıklamasında bir yanlışlık yoktur. Dünyada gelişmenin, kendi kendine yeter hale gelmenin belki ilk şartı kaliteli bir eğitimdir. Kaliteli bir eğitim için de farklı kesimlerin tartışmaya katılması oldukça olumlu sayılmalıdır. Ortak bir akıl ancak böyle bulunabilir. Üstelik OECD gibi kuruluşların verilerine bakıldığında Türkiye’de eğitimin kalitesinin hüzün ...

Devamını Oku »

Bağımsız Kürdistan Nasıl Olacak?

25 Eylül’de Kürdistan’da bağımsızlık için referandum yapılacağının ilan edilmesi, Kürt bölgesinde homurtulu bir heyecana yol açtı. Barzani muhalifi olan çevreler “iki yıldan beri meclisin kapalı olduğu, böyle bir kararın da ancak meclis tarafından alınması icap ettiği” gibi dışarıdan bakınca teknik içerikli itirazlarda bulunmaktadırlar. Bu teknik itirazların içeride muhalif Kürt partilerinin biri birlerine karşı olan tutumları için bir kıymeti harbiyesi olabilir. ...

Devamını Oku »