Anasayfa / BURSA HABERLERİ / Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Bursa Üyeleri…

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Bursa Üyeleri…

Gazeteniz Şehir bir habercilik başarısına imza atarak Anadolu’da bir şehrin Masonlarının üzerindeki sis perdesini kaldırıyor.

Şehir Gazetesi olarak yaptığımız bir araştırma sonucunda Bursa’daki masonik yapılanma içinde yer alan kişilerin isimlerine ulaştık ve bu isimleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu bakımdan Bursa’da bir ilke imza atıyoruz.

Yayımladığımız listede birçok ismin olmadığını göreceksiniz. Bursa’da birçok isim mason localarına müracaat ettikleri halde alınmamıştır. Elbette bunda seçim işlemlerinin gizli oylama ile yapılmasının büyük bir payı bulunmaktadır.

GİZLİLİK TEMEL İLKE

Masonları dikkat çekici hale getiren yönü faaliyetlerini büyük bir gizlilik içinde yürütmeleri. Onların önemli ilkelerinden biri  “Audi, vide, tace” yani dinle, gör ve ketum ol!”dur.  Bu yönleri ile sımsıkı kilitlenmiş çelik bir kasa gibiler. Şeffaflıktan bu derece uzak olmaları nedeniyle sokaktaki insanlar masonik faaliyetlerin iç yüzünü bilememektedir. Türkiye’de demokratikleşmenin ve şeffaflaşmanın bu derece önemli bir vaziyet aldığı ve arttığı bir dönemde böylesine gizli bir yapılanma şekli kamuoyunda tüm şüpheleri üzerine çekmektedir. Aslında masonlar hedeflerinin hayır ve yardımlaşma olduğunu söylerler ve kardeşliğe vurgu yaparlar fakat locaların bir ilke olarak benimsedikleri ketum tutumu ve mason olmayanlara “Harici” ismini vermeleri hedefleri ile çelişmektedir.

Türkiye’deki muhafazakâr yapıların uzun yıllar yurt dışı bağlantıları ve gizemli ritüelleri dolayısıyla masonları bir tehdit unsuru olarak görmeleri bir vakıa iken günümüzde AK Parti’nin %50, toplam muhafazakâr oyların ise  %70’i bulduğu bir düzlemde masonların varlığının artık eskisi kadar tehdit olarak algılanmadığını düşünmekteyiz.

TÜRKİYE’DE VE BURSA’DA MASONLAR

Masonluğun Türkiye’ye giriş tarihi 19. Yüzyıla kadar uzanıyor. Türkiye’de masonların tarihi kabaca 5 dönemde inceleniyor. Bu dönemlerden ilki 1909 yılı öncesidir. Bu dönem, Osmanlı İmparatorluğu içerisinde bir takım locaların kurulduğu, ancak özellikle Sultan Abdulhamid’in sistemli çalışmaları dolayısıyla bunların bir türlü toparlanamadıkları dönemi kapsamaktadır. Mason locaları bu dönemde dışa bağımlıdır ve yönetim mekanizmaları da yabancı localar tarafından belirlenmektedir.

Türk masonluğunun ikinci dönemi “1909-1935 yılları arası”nı kapsar. Üçüncü dönem “1935-1948 yılları arası”nı kapsar. Bu dönemde mason locaları zararlı kabul edilerek kapatılır. Masonluk 13 sene bir uyku dönemine girer. Bir iddiaya göre bu dönemde masonluk halkevleri çatısı altında faaliyetlerini sürdürür.

Türkiye’de masonların örgütlenmeleri “1948-1966 yılları arası”nda yeniden canlanır, ancak masonlar bu dönemde Fransız ve İskoç ritleri paralelinde ikiye bölünmüşlerdir. Son dönem olarak da kabul edilen ve “1966 yılı ve sonrası”nı kapsayan dönemde masonlar, bölünüp iki farklı çatı altına girdikten sonra, faaliyetlerini sürdürmeye devam ederler. Bu bölünmeye bağlı olarak Bursa’da da mason locası Büyük Mason Mahfili ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası olmak üzere ikiye ayrılır.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın kadın üyesi bulunmuyor ve daha elit bir çevreye sahip. Bu locanın Türkiye genelinde yaklaşık 13.000 üyesi olduğu söyleniyor.

Türkiye’deki masonlara ilişkin istatistikî bilgiler ve yapılanma  ise şöyle:

Türkiye’de Localar, Vadi tâbir edilen 3 bölgede toplanmıştır.

Toplam üye sayısı : 12.500

Eğitim düzeyi: % 99 Üniversite mezunu

Toplam Loca sayısı: 185

Vadilere göre Locaların bulunduğu yerleşim bölgeleri:

İstanbul Vadisi: Beyoğlu, Yakacık, Koşuyolu, Bursa

Ankara Vadisi: Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir

İzmir Vâdisi: Alsancak, Karşıyaka, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Çeşme

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Bursa’daki adresi şu: Hacı Yakup Mahallesi Hacı Yakup Sok. İlker İşhanı Kat 1 No:7; Büyük Mason Mahfili ise Hacı Yakup Mahallesi Hacı Yakup Sok. İlker İşhanı Kat 1 No:7 adresinde bulunuyor.

MASONLUĞA KABUL OYLAMASI

Masonluğa girmesi teklif edilen kişi için gizli bir oylama yapılıyor. Oylamada içinde 50 adet bilye ve 50 adet zardan birazca büyükçe olan bir küp bulunan kutu yahut kese kullanılıyor. Eğer bir üye teklif edilen adayın kabul edilmesi yönünde oy kullanacaksa kutunun içinden bilyeyi alıyor ve yine kutunun yanındaki boşluğa atıyor. Üyeliğe önerilen adayın aleyhine bir oy vermek isteyen ise küpü sözkonusu kutunun içindeki boşluğa atıyor. Kutunun içinden bir tane dahi olumsuz oy çıkarsa aday reddediliyor. Seçim aşamasının detayları ise şöyle gerçekleşiyor:

Derneğe katılma prosedürü, 2 senelik Üstat derecesine sahip bir üyenin önerisi ile başlar. Bu üye, önereceği kişiyi uzun zamandan beri tanıyor olmalı ve kendisiyle her şeyiyle kefil olabilecek kadar iyi tanımalıdır. Üstat Mason, aday yapmayı düşündüğü kişiye bu düşüncesini bir defa dile getirir ve haricinin (üyeliğe aday olan kişi) olumlu karşılaması sonrasında işlemlere başlar. Aday gösterilmesine karar verilen haricinin, teklif bilgileri teklif kesesine atılır. Kabulü ile ilgili herhangi bir engelin olmadığına dair Büyük Loca’nın verdiği onaydan sonra işlemler başlar ve adayın kimlik ve kişisel bilgileri önerildiği Locanın bir Üstat oturumunda okunur ve oylanır. Olumsuz oy çıkması halinde aday reddedilir. Bu ve diğer tüm oylamalara yalnız o Locanın değil, herhangi bir Locaya bağlı tüm Masonlar katılma hakkına sahiptir. Oylama olumlu sonuç verdiği takdirde, adayı daha önce tanımayanlar arasından seçilen 3 Üstat Mason görevlendirilir ve aday hakkında önce uzunca bir araştırma yaparlar, daha sonra da kendisiyle görüşerek, derneğe kendi isteğiyle girmek istediği ile alakalı bir talepname ile Masonluğa neden girmek istediği ile alakalı bir form doldurmasını isterler ve buna adli sicil kaydının temiz olduğu ile alaklı bir belgeyi de eklemesini isterler. Bu esnada adayın fotoğrafı ve bilgilerini içeren belge, Türkiye Büyük Locası’nın tüm binalarında askıya çıkartılır ve bu aşamada herhangi bir Mason, askıya çıkan adayı tanıdığını ve Masonluğa girmesine sıcak bakmadığının gerekçelerini yazılı olarak Büyük Loca ve adayın önerildiği Loca’ya bildirir ise tüm işlemler durdurulur. Askıda da herhangi bir problem çıkmaması sonrasında, o ana kadar yapılan araştırmaların tüm sonuçları, Locanın yine bir Üstat oturumunda okunup, tartışılıp, oylandıktan ve bu oylama da temiz çıktıktan sonra adayın tekris adı verilen ritüelik ve geleneksel bir kabul töreni ile topluluğa kabulü sağlanır. Adaylıktan tekrise kadar giden bu safha, Locanın çalışma programı ve aday sayısına bağlı olarak, 6 ay ile 3 sene arasında bir zaman sürebilmektedir. Tüm bu tahkikat safhasının herhangi bir yerinde reddedilen aday, üzerinden en az 1 sene geçmeden tekrar aday gösterilemez. İkinci defa reddedilen aday ise, üyelik hakkını tamamıyla yitirmiş olur.

 

Tüm bu aşamalara bakıldığında Bursa’da kimi elitlerin neden masonluğa kabul edilmedikleri de kendisini belli ediyor gibi. Sebep söz konusu elitler arasında çekememezlik olarak anlaşılıyor.

İlginizi Çekebilir

“Nasıl bir Bursa görmek istiyoruz?”

 Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akademik odaların yöneticileriyle Dobruca’da bir araya geldi. 2.5 saat süren ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir