Etiket Arşivi: aydın kılıç

Güven bunalımı

Türkiye’de; devletle sosyal kesimler arasında güven bunalımı giderilmiş değil. Bu güvensizliğin tam merkezinde hala CHP’nin olduğunu, 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken, yapılan mitinglerde, İnce’nin söylemleri, açığa çıkarıyor. Yakın tarih bilgilerine ulaşmak zor değil. Yakın tarih bilgilerine ulaşanlar, CHP’nin tek parti iktidarı dönemindeki icraatlarıyla yüz yüze geliyorlar. Hala hayatta olan, o dönemin canlı tanıkları, kendilerine göstermeye başlayınca da tek partili dönemin acıları, ...

Devamını Oku »

Sömürünün saldırgan kuvveti: Reklamlar

Dünyayı bir pazar, insanları da bu pazarın tüketici hamalları olarak gören vahşi kapitalizmin önderleri; bütün insanlık için ciddi tehlike oluşturduğunda kuşku yoktur. Hiçbir kutsalı ve değer yargısı olmayan sömürgeciler, genelde tüm insanları, özelde de Müslümanları tüketici köleler yapmak için her türlü aracı kullanıyorlar. Bu amaçla, türlü tüketim araçları geliştirdiler. Hiçbir ahlaki kaygı taşımadan, sınırsızca kullandıkları bu araçların, çok amaçlı bir ...

Devamını Oku »

Demokrasicilik oyunu…

Türkiye üzerinde hesapları olan herkes kullandı, demokrasiyi. Nasıl bir şeyse şu demokrasi; kendi çirkin emellerini, siyasi düşüncelerini, dünya görüşünü, emperyal emellerini gerçekleştirmek ya da kamufle etmek için, yerlisi yabancısı demokrasiyi kullandılar. 12 Eylül darbesi, 28 Şubat postmodern darbesi, hatta darbelerin anası olarak kabul edilen 27 Mayıs darbesi de demokrasi adına yapıldı. Yıllardan beri; Türkiye’yi tarihi, dini ve kültürel bağlarından uzak ...

Devamını Oku »

Dedeleri de böyleydi…

Onların dedeleri, bu coğrafyanın önemini hiç kavrayamadılar ya da kavramak istemediler. Kendileri de öyle. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu, bu tipler anlamasalar, görmezlikten gelseler de Anadolu insanı çok iyi bilmektedirler. Bu ülke, ne zaman ki, kendi geleceğine kast edenlere karşı harekete geçtiyse, atını itini nallayan yollara koyularak, engellemek ve itibarsızlaştırmak için her yolu denediler, denemeye devam ediyorlar. Şimdilerde ‘Zeytin ...

Devamını Oku »

Ahlaksızlığın tetikçileri…

Osmanlının tasfiyesinden sonra, Çanakkale’de ve Milli Mücadele yıllarında, ülkemizi işgal etmeye güç yetiremeyen emperyalistler, kaleyi içten fethetmek için, her türlü meşru ve gayri meşru araçları kullandılar. Böylece, silahla işgal edemediği toprakları; dini, tarihi, kültürel ve ahlaki yapıyı ifsad ederek emellerine ulaşmaya çalıştılar, çalışıyorlar. Dinler, geliş gayeleri bakımından, insanlara ve toplumlara manevi bir dinginlik vermek, ahlaklı, dürüst, barış ve mutlu bir ...

Devamını Oku »

Bir eylem adamı Mehmet Akif İnan

  6 Ocak 2000’de, hakkın rahmetine uğurladık. Mehmet Akif İnan hakkında söz söylemek önemli bir iş. Onun, edebi ve düşünen kişiliği yanında, eylem adamı olması yönünü de bir bütün olarak ele almak, daha da önemli. Aslında bu, 90’lı yılları analiz etmek anlamına da gelmektedir. Toplumları harekete geçiren, ayağa kaldıran, o toplumun aydınları olduğu konusunda şüphe yoktur. Bununla birlikte aydınların, böyle ...

Devamını Oku »

Yahudi idealine adım adım…

Coğrafyamızda bulunan ülkelerde; anarşi, terör ve ayaklanmalar çıkartılmasının, emperyalist ülkeler ve bu ülkelerin bölgemizdeki ileri karakolu olan İsrail için farklı anlam ifade etse de son tahlilde, varılmak istenen nokta aynıdır. Osmanlının tasfiye süreci ve sonrasında yaşanmış olayların arkasında İngilizlerin olduğunu, elimizde bulunan bilgi kaynaklarından kolayca ulaşabiliyoruz. Bugün, kan gölüne çevrilen Suriye ve Irak’ın sınırlarının; 9-16 Mayıs 1916 tarihlerinde mektup teatisiyle ...

Devamını Oku »

Bu kafadan başlamak lazım

Zor bir coğrafyanın, zor ama güzel ve zengin bir coğrafyanın çocuklarıyız. Vatan sevdalısı çok olduğu kadar, düşmanı da vardır. Bu toprakları yurt edindiğimizden bu tarafa, antik kavimlerden tevarüs edilen düşmanlıklar, biçim değiştirerek sürmektedir. 2015 Türkiye’sindeki çatışmaların ve çelişkilerin kaynağını o noktalara kadar götürmek mümkün olabilir. Milli mücadeleden sonra küllerinden doğan bu ülke; düşmanı, topraklarından kovmuştu ama yeni bir tehlike ile ...

Devamını Oku »