Muhalif olmak münafık olmak(mı)dır

Evreni ve insanı yaratan Allah’tır. Esasen insan, içinde yaşadığı evrenin bir parçasıdır. Evrende varolan her varlık, aynı zamanda Allah’ın,kâinat kitabında yer alan kevni bir ayetidir.Bu anlamda içinde yaşadığı evrenin bir parçası olan insan da Allah’ın kevni bir ayetidir. Her insan tekinin üzerinde Allah’ın sayısız ayeti bulunur.

Allah, yarattığı her varlığı farklı yaratır. (El-Bari) Bu demektir ki, her insan teki, diğer insan tekinden farklıdır / farklı yaratılmıştır.İnsanlar arası ilişkiler / tartışmalar / yarışmalar, yaratılıştan gelen bu farklılıklar üzerinden yürüyor.Çünkü her insan,yaratılışından gelen farklılığını fark ettirmek istiyor.Çünkü her insan farklılığı ile ön almayı, farklılığı ile varlık âleminde var olmayı arzuluyor.

İnsanlar, yaratılıştan gelen farkını / farklılığını fark ettirmeye / hissettirmeye / öne çıkarmaya çabalarken, birlikte yaşadığı diğer insanlara muhalif olmak durumunda kalabiliyor çoğu kez.Sosyal hayatın bir gerçeği olarak karşımızda duran muhalefet olgusu,işte buradan doğuyor.Özetle muhalefet esasen yaratılışın bir gereği / bir sonucudur.Muhalif olmak, münafık olmak demek değildir.

 Muhalefet olgusu, her biri diğerinden farklı olarak yaratılan insanlar arasında biteviye sürecek olan bir rekabetin / bir yarışın da adıdır aynı zamanda.Bu tabii / fıtri / insani yarıştan insanlık adına yarar hâsıl olabileceği gibi zarar da hâsıl olabilir.

 İnsanlararası yarış iyilik üzerinden sürdürülürse, buradan insanlık ailesi adına sayısız faydalarhâsıl olur.Aynı yarışın kötülük üzerinden sürdürülmesinden de insanlık adına sayısız zararlarhâsıl olur.Yerküre üzerinde medeniyet kuran / kurabilen tek varlığın insan olduğu unutulmamalıdır.İşte medeniyet kurmak insanın yaratılışından gelen bu muhalif olma özelliğinin bir sonucudur.

 Allah, insanı muhalif bir varlık olarak yaratmış, ancak onu başıboş, kendi haline bırakmamıştır.İnsanın muhalif olma / muhalefet etme özelliğini en iyi bilen Allah, insanı donanımlı bir biçimde yaratmış, ona eşyanın isimlerini de / özelliklerini de öğretmiştir. İnsan, yeryüzünü imar ve inşa edebilecek donanıma sahip olarak yeryüzüne gönderilmiştir.

 İnsanın muhalif olma / muhalefet etme özelliğini en iyi bilen Allah, bütün insan topluluklarına kendi dilleriyle hitap etmiş,  yeryüzü halklarıyla kendi dilleri üzerinden konuşmuştur.İnsanda varolan muhalif olma / muhalif durma özelliğinin bir yarışa, insanlık adına bir rahmete dönüşebilmesi için her topluluğa kendi dilinde konuşan peygamberler göndermiştir.

 Yeryüzünün kalfası (halife) olarak yaratılan insan, bir diğer insana / insanlaramuhalefet eden, ama aynı zamanda diğer insanlar tarafından da kendisine muhalefet edilen bir varlıktır.Bu muhalif varlığın var edilmesine / yaratılmasına meleklerden gelen itiraza (muhalefet) rağmen, Allah insanı yarattı, yeryüzünün imarı ve inşası için görevlendirdi.

 Anlaşılan o ki, muhalefet tabii / fıtri / kevni bir durumdur, beşeri /insani bir olgudur.Muhalif olmak / muhalif durmak yaratılıştan gelen, insana yaratılıştan verilen bir özelliktir.İnsan için asıl olan bu tabii / fıtri / kevni durumun insanlık adına bir rahmete dönüştürülebilmesidir.Aksi durumda yeryüzünde fesadın / bozgunculuğun / kan dökülmesinin önüne geçilemez.Dün ve bugün olduğu gibi. Yarının böyle olmaması ümidi ve temennisiyle…

 

İlginizi Çekebilir

Bu Millet Feraset Sahibidir.

1 Kasım 2015’te yüzde 49 AK Parti ye oy veren vatandaş ne oldu da bu ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir