Parlamenter Sistemin Son Kanunu

Ve nihayet günlerdir beklenen 7143 Sayılı Vergi  ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırmasına ilişkin kanun 18 Mayıs 2018 Tarih 30425 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

İlgili kurumlar da önümüzdeki günlerde başvuru şartları ve diğer konuları içeren düzenlemeleri yaparak yapılandırma müracaatlarını almaya başlayacaktır.

 

Hangi Borçlar Yapılandırma Kapsamına Alındı?

 

– Vergi dairelerine olan ve vadesi 31/03/2018 tarihine kadar olan tüm vergi borçları ile vergi ve   usulsüzlük cezaları,

– Yine vadesi 31/03/2018 tarihine kadar olan SGK ve Bağ-Kur prim borçları ile SGK idari para cezaları,

– Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları,

– Kabahatler kanununa göre kesilen idari para cezaları,

– Gümrük vergi  ve cezaları,

– Sanayi ve Ticaret Odaları ile  Esnaf Odalarına olan borçlar,

– Avukatların Barolara olan aidat borçları,

– SMMM ve YMM ‘lerin odalara olan aidat borçları,

– Belediye ve İl Özel idarelerine olan vergi ve diğer borçlar.

 

Matrah ve Vergi Artırımı

 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri son beş yıllık dönemdeki (2013 ile 2017 arası) Kdv, Muhtasar, Gelir ve Kurumlar Vergilerini bu yasa ile belirlenen oranlarda matrah artırımında bulunan yıllar için ilgili vergi türünden vergi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.

 

Burada dikkat edilmesi gereken husus matrah artırımının geçerli olabilmesi için ilgili verginin ödenmiş olması gerekmektedir.

 

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

 

– İşletme mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine teçhizat ve demirbaşlar,

 

– Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar,

 

– Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler için gerekli düzeltmeler yapılabilecektir.

 

Kasa fazlası için beyan edilen tutar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde (31/08/2018 tarihine kadar) ödenir.

 

İmar Barışı

 

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.

Yapıların belirlenen emlak vergi değeri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında harç alınır.

Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bunun içinde ilave olarak yüzde üç oranında harç alınır.

24 Haziran seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası olacaktır. Parlamenter sistemin sonlanıp, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin devreye gireceği  yeni bir dönem başlayacaktır.

Dolayısıyla, bu 7143 sayılı yapılandırma kanunun son bir şans olduğunu ve önümüzdeki  5 yıl içinde bir daha ülke gündemine gelmeyeceğini düşünüyorum.

Bu sebeple, bu kanun kapsamında  borçları olan vatandaşların ilgili borçlarını yapılandırılması ve getirilen diğer düzenlemelerden istifade etmesi kanaatindeyim.

Hayırlı Ramazanlar.

VERGİ ve SGK TAKVİMİ

 

23/05/2018         Nisan/2018 SGK Prim Hizmet Bildiriminin

23/05/2018         Nisan/2018 Muhtasar Beyannamesinin

24/05/2018         Nisan/2018 Kdv Beyannamesinin verileceği son gündür.

 

 

 

İlginizi Çekebilir

Zor zamanlar aforizmaları

‘Eğer bir kişinin söyledikleri o kişi açısından risk oluşturuyorsa, o kişi doğruyu söylüyordur, doğruyu söylemek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir