Şirket kuruluş işlemlerindeki yeni uygulamalar

Hızla gelişen bir teknoloji, azalan pazar payı ve artan rekabet koşulları küçük işletmeleri olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı sektörde aynı işi yapan yüzlerce ve hatta binlerce firma, hepsi aynı zorlu şartlarla birer birer uğraşmak durumunda kalıyor.

Bunun önüne geçebilmenin bir koşulu yüksek oranda özsermaye (ki küçük firmalarda bu yok) ya da bir araya gelerek kuracakları iş ortaklıklarıdır.

Ticarette ortaklık kültürü, bundan sonra çokça duyacağımız bir kavram olacaktır.

Ortaklık kültürünü geliştirmek için özellikle iş dünyasındaki STK’ların ve odaların bu konu ile ilgili olarak eğitici ve öğretici çalışmalara hız vermeleri gerekir düşüncesindeyim.

Bundan 10 yıl önce şirket kurmak hem çok masraflı hemde çok zaman alıyordu.

Geçen zaman zarfında şirket kuruluşlarında tescil süreleri kısalsa da kuruluş maliyetinde fazla azalma olmamıştı.

10/03/2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile şirket kuruluşları ile ilgili bir takım değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler;

– Limited ve Anonim şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdikleri ticaret sicil müdürlüklerince yaptırılacaktır.

– Kanunla, şirket kuruluşlarının ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesi, SGK’ya da bildirilmesi anlamına gelecek ve işyeri SGK tarafından tescil edilmiş olacaktır.

– SGK her türlü bilgi ve belgeyi elektronik ortamda oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeleri sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili olacaktır.

–  Limited Şirket kurucularının sözleşmedeki imzaların noterlerce onaylanması uygulaması kaldırılmaktadır.

– Tüccarlar, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altında atacağı imzayı, ticaret sicili müdürü, ya da müdür yardımcısının huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verebilecek, tüccar tüzel kişi ise imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilecektir.

–  Limited şirket kurucuları veya temsilcileri, herhangi bir ticaret sicil müdürlüğünde, ticaret sicil müdürü, müdür yardımcısı ya da bu işle yetkilendirilmiş tescile görevli müdürlük personeli huzurunda şirket sözleşmesini imzalayabilecektir.

Bu yeni yapılan değişikliklerden sonra iş Ticaret Odaları bünyesindeki Ticaret Sicil Müdürlüklerinde olacaktır. Ticaret Sicil Müdürlüklerinin, gerek yeni sistemin uygulaması gerekse de yetkilendirilmiş personellerin eğitimi sonucunda kısa sürede hazır olmaları gerekmektedir.

İbrahim Burkay başkanlığındaki Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü, bu yeni sistemin uygulamaya geçilmesinde öncü olmuş ve ilk işlemi 15 Mart 2018 tarihinde yapmıştır.

Bu yeni uygulamanın, ortaklık kültürüne, ekonomimize ve iş hayatına hayırlar getirmesini temenni ederim.

VERGİ ve SGK TAKVİMİ

23/08/2018 – Şubat SGK Prim ve Hizmet Bildiriminin

23/08/2018 – Şubat Muhtasar Beyannamesinin  gönderilmesinin son günüdür.

 

 

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik yanlıştır

Son günlerin en moda konusu bedelli askerliktir. Bedelli askerlik ne demek, ne zaman nasıl icat ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir