Yahudi idealine adım adım…

Coğrafyamızda bulunan ülkelerde; anarşi, terör ve ayaklanmalar çıkartılmasının, emperyalist ülkeler ve bu ülkelerin bölgemizdeki ileri karakolu olan İsrail için farklı anlam ifade etse de son tahlilde, varılmak istenen nokta aynıdır. Osmanlının tasfiye süreci ve sonrasında yaşanmış olayların arkasında İngilizlerin olduğunu, elimizde bulunan bilgi kaynaklarından kolayca ulaşabiliyoruz. Bugün, kan gölüne çevrilen Suriye ve Irak’ın sınırlarının; 9-16 Mayıs 1916 tarihlerinde mektup teatisiyle İngiltere-Fransa arasında sağlanan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun, Anadolu ve Ortadoğu topraklarının paylaşımını içeren gizli ‘Sykes-Picot’ anlaşmasının sonuçları, bir asır sonra, bu günlerde ortaya çıkıyor.

Dün olduğu gibi bu gün de, coğrafyamızda meydana gelen olayların arkasında Yahudi inancı yatmaktadır. Bu günlerde İran’da yaşanan olayların arkasında da aynı inancı okuyabiliyoruz. Çünkü ABD demek İsrail demek olduğu, bilinen bir gerçek.

Şunu açıkça ortaya koymak gerekir: Siyonizm değil, bundan da daha beteri; muharref Tevrat’taki inançları, bir ideal olarak benimseyen İsrail devleti yani Yahudiler, bu inançlarını gerçekleştirme adına çiğnemeyecekleri hiçbir ahlaki kural dökmeyecekleri hiçbir kan yoktur. Yahudi inancının tarihselliği ve güncelliği gereğidir. Siyonizm’in, Yahudi ideali olduğunu söylemeye bile gerek yoktur.

Tevrat’taki ayetler, bize bunları düşündürüyor. Yahudiliğin, sadece kendi ırklarına has, yani annesi beni İsrail ırkından olanların Yahudi olabileceklerini iddia ediyorlar ve hahamların değiştirdiği Tevrat’tan deliller getiriyorlar.

Tevrat şöyle diyor; “Siz Allah’ınız, Rabbin oğullarısınız.. Çünkü sen, Allah’ın, Rabbe mukaddes bir kavimsin ve Rab yer üzerinde olan bütün kavimlerden üstün olarak, kendine has bir kavim olmak üzere, seni seçti.” (Tevrat, Tesniye Bölümü, 14/2)

“Ve Allah’ın Rabb’in sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin, gözün onlara acımayacak.” (Tevrat, Tesniye Bölümü, 7/16)

Yahudiler, Tevrat’tan çok daha önceleri, antik Mısır da  (firavunun akıl hocası olan şeytani bir rahipler topluluğu) Kabala öğretisini kullanıyorlardı, hatta daha da eskidir. Yahudiler, kendilerini Habil’i öldüren Kabil’e dayandırırlar. Kendilerinin bütün ırklardan üstün olduklarına ve dünyanın gerçek sahibi olduklarına inanmaktadırlar. Yahudi geleneklerinin ve ideolojisinin temel kitabı olan Kabala, Tevrat inmeden çok daha önceleri bu sapkın inançlar üzerine kurularak yazılmıştır. Daha sonra, bütün insanları eşit kılan Tevrat’ı da, Yahudi hahamları değiştirmişler ve bu Kutsal Kitabı Kabalanın şeytani öğretileriyle tefsir etmişlerdir.

Bütün dünyanın dışladığı Yahudilerin, türlü hinliklerle Filistin’e gelip yerleşmesinden sonra bu coğrafyada kan durmadı. Bu işi de; ekonomisini, siyasetini tamamen eline geçirdiği ABD gücüyle yapıyor olması, bu günkü dramatik manzarayı ortaya çıkarmıştır. Mısır’ı, Suud’u, BAE’rini bloke eden ABD’nin, neredeyse İsrail ile birlikte bir blok oluşturmalarının asıl hedefinin Türkiye olduğu da bilmeyen yoktur.

Türkiye’nin, yumuşak gücüyle bölgesel bir güç olmasının önüne geçemediler. Denemeleri hep başarısız oldu. Şimdi Türkiye’yi kuşatmak için çevreden deniyorlar. Çevreden yapılan bu kuşatmanın en önemli cephesinin İran olduğu apaçık ortada. İran’ın, mezhep eksenli bölge politikası, bu kuşatmayı kolaylaştırmış, bedel ödemeye başlamıştır. Dahası, Humeyni İnkılabı, fiyaskoyla sonuçlanmıştır.

Coğrafyamızda meydana gelen bütün bu hareketlerin arkasında, Yahudilerin bu sapkın inançları olduğunu açıkça görebiliyoruz. Modern zamanların Yahudi sapkınlığı ve yaptıkları; sahip oldukları araçlar bakımından, tarihsel Yahudilikten, insanlık için çok daha tehlikeli olduğunu, bütün insanlığın görmesi gerekir.

Türkiye’ye direk etki edemeyen bu sapkın politik-Kabala inancının, çevreden kuşatmasına karşı tepki göstermek ve galiba İran’ı desteklemek gerekiyor.

İlginizi Çekebilir

FAZIL Say’ı asalım!

Bu Fazıl Say iyice zıvanadan çıktı. Cenaze namazı kıldığı yetmiyormuş gibi bir de Sayın Başkanımızı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir