Yaz Dostum: Sayıştay Raporu ve Büyükşehir

Barış Manço’nun şarkı sözleriyle açalım perdeyi bu sefer.

‘Yaz dostum/ güzel sevmeyene adam denir mi

Yaz dostum/ selam almayana yiğit denir mi

Yaz dostum/altı üstü beş metrelik bez için

Yaz dostum/boşa geçmiş ömre yaşam denir mi

Yaz tahtaya bir daha/Tut defteri kitabı

Sarı çizmeli Mehmet Ağa/ Bir gün öder hesabı

***

Hesabı, defteri doğru düzgün tutmayıp, milletin parasını pulunu çarçur edip arkalarına bakmadan gidenler, doğmaz ayın on beşinde bile ödemiyorlar bu hesapları.
Milletin hakkına yapılan hesapsızlıkların hesabı sorulup, hesap ödettirilmediği sürece, yanına kar kalıyor çoğu zaman böyle işler yapanların. Bir bakıyorsun herkes keyfinde, eğlencesinde, bir zaman sonra unutuluyor her şey ve herkes sulh selamet,
Gelsin çaylar, kahveler, gitsin borçlar.

Memleketin anonim deyişi var nasıl olsa, söyle gitsin: Giden ağam gelen paşam.

Sarı çizmeli Mehmet ağalar yerine ödeye ödeye benzi sararmış halk ödüyor yönetimlerin kifayetsiz borç faturalarını.

***

Yazıya başlamadan önce Bursa Büyükşehir sporla ilgili bir rapor araştırması için, Sayıştay sitesi raporlar bölümüne bir göz atayım dedim. Aradığım şeyi orada bulamadım ama 2016 yılına ait Bursa Büyükşehirle ilgili Eylül 2017’de yayınlanmış bir rapor dikkatimi çekti.

***

Biliyorsunuzdur, Bursa Büyükşehir’in hem dahi hem de müstafi yönetiminin, Sayıştay’la arası hep limoni olmuştur.

Neyse çok uzatmayacağım yorum kısmını.

Bütçe, harcama, hizmet, kayıt, denetim, zimmet işleri için yorumdan ziyade somut şeyler lazım gelir.

Sayıştay da tam bu işlere bakar.

Bu raporda bazı denetim bulguları paylaşmış Sayıştay.

Ben bir kaç taneciğini yazıya dâhil etmek istiyorum.

Ama en çok dikkatimi çeken, bu kadar da olur mu ya hu dedirten, o kadar danışmana, personele, mali ve hesap işleri ordusuna rağmen en basit muhasebe işlemlerinden biri olan ‘amortisman’ hesaplarından bi haber olunduğuna dair bulgulardı.

Tüm billboardları süsleyen, her ortamda dile getirilen Yüzde yüz yerli vagon heyecan ve mesaileri mi unutturdu acaba, ‘amortisman’ ayırma zorunluluğunu?

Yoksa bütçe şişkinliği için bazı muhasebe hilelerine mi ihtiyaç duyuldu doğrusu bilemedim.

***

Rapordaki Denetim Görüşünün dayanakları Bulguların bazıları şunlar:

Bulgu 1: Alınan Çekler Hesabı ve Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabının Kullanılmaması Kurum adına düzenlenen ve muhasebe kayıtlarında yer almayan muhtelif  tür, tarih ve tutarda kıymetli evrak bulunduğu görülmüştür.

Bulgu 4: Amortisman Defterinin Tutulmaması ve Amortisman İşlemlerinin Hatalı Yapılması

a- Amortisman Defterinin Tutulmaması

b- Amortisman İşlemlerinin Hatalı Yapılması Amortisman işlemleri yapılırken bazı varlıklar için amortisman ayrılmadığı, çıkış yapılan bazı varlıklara ait amortisman çıkışı yapılmadığı, varlık kaydı olmayan bazı kalemler için amortisman ayrıldığı görülmüştür.

 

Muhtelif işler için alınmış ve Kurum kasasında yer alan 11.116.049,50 TL değerinde kıymetli evrak muhasebe kayıtlarında yer almadığı için 10 Hazır Değerler hesap grubu 11.116.049,50 TL eksik görünmektedir.

Bulgu 6: İlçe Belediyeleri Adına Toplanan Gelirlerin Kurumun Kendi Geliri Gibi Kaydedilmesi

Bulgu 7: İlçe Belediyeleri Tarafından Aktarılması Gereken Tutarların Büyükşehir Belediyesine Zamanında ve Tam Olarak Aktarılmaması A) Otopark Yönetmeliğine Göre Tahsil Edilmesi Gereken Bedellerin Takip Edilmemesi ve Hesapların Otopark Yönetmeliğine Uygun Olarak Yönetilmemesi

Bulgu 8: Kurum Borcunun Muhasebeleştirilmemesi

Bulgu 9: Kurum Tarafından Ödenen Katma Değer Vergilerinin Tamamının İndirim Konusu Yapılması

Bulgu 10: Kurumun Gelirler Şube Müdürlüğünde Takip Edilen Gelirlere İlişkin Tutarlar İle Mizanda Yer Alan Tutarların Uyumsuzluğu

Bulgu 11: Mali Tablolarda Yer Alan Vadesi Geçmiş Borçların Gerçeği Yansıtmaması

***

Bu kısımla ilgili bulgulara ait denetim görüşü fotoğrafı ortaya koymuş.

Şöyle denmiş:

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2016 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı doğru ve güvenilir bilgi içermediği kanaatine varılmıştır.

Alkışçılar ve onaylayıcılar mutlu ve mesutlar mı acaba?

Şimdilik bu kadar.

Doğru ve güvenilir olmayan bilgi ve kayıtlar, şehrin nasıl yönetildiğine ilişkin sadece küçük bir ipucu olsa gerek.

***

Bir başka belediye ve bir haber

TUNCELİ’nin Ovacık ilçesinin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, daha önceki yıllarda olduğu gibi, yine kurumun bir yılık gelir- gider ve borç tablosunu, hazırlattığı 7 metrelik afişle belediye binasına astırdı.”

Bunu yapmak için illa komünist mi olmak gerekiyor?

Bursa Büyükşehir belediyesi yeni başkanı Alinur Aktaş ve ekibinden beklentimiz tavizsiz şeffaflıktır.
Yapılacak Hizmet reklamlarından önce, yapılan hizmetlere odaklanarak şeffaflığa imkân sunacak şekilde halk, bütçe ve harcama rakamlarıyla da aydınlatılmalıdır.

Mesela ilk iş olarak iç ve dış borç faiz ödemeleri ne kadar olduğu paylaşılabilir.
Yukardaki raporda Bursa Büyükşehirle ilgili şöyle bir bilgi vardı:

İç ve dış borç genel Toplamı:

Borç Ana para 1.859.903.077,74 TL  Faiz Toplamı: 454.411.583,56 TL

Toplam Borç 2.314.314.661,30 TL

Nasıl, borç yiğidin kamçısı mı?

Peki bu kadar Faiz nesi oluyor?

İlginizi Çekebilir

FAZIL Say’ı asalım!

Bu Fazıl Say iyice zıvanadan çıktı. Cenaze namazı kıldığı yetmiyormuş gibi bir de Sayın Başkanımızı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir