AK Parti 2023 Bursa kent vizyonu hazır

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı’nın, Ar-Ge çalışmaları kapsamında yürüttüğü ve uzman ekiplerin katılımıyla oluşturulan komisyonların sürdü

AK Parti 2023 Bursa kent vizyonu hazır

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı’nın, Ar-Ge çalışmaları kapsamında yürüttüğü ve uzman ekiplerin katılımıyla oluşturulan komisyonların sürdürdüğü ‘Bursa Kent Vizyonu” çalışması tamamlandı. Ulusal ve uluslararası deneyimlerden de yararlanılan çalışma, Bursa’nın her tür sosyal, ekononik ve kentsel gelişimini de içeren 12 başlıktan oluşuyor.

Yaklaşık bir yıldan bu yana Ak Parti Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın’ın başkanlığında sürdürülen “Bursa Kent Vizyonu” çalışmaları tamamlanarak, sonuçlar dün düzenlenen bir toplantıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Bursa kent vizyonunda 12 temel noktaya odaklanan çalışma, kentin gelişimi yönünde atılabilecek adımları ve bunların hayata geçirilişinin denetlenerek takibini ön görüyor.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın, hazırlanan çalışmayı anlattığı konuşmasında, “Ak Parti’nin 2023 Vizyon çalışmasının zaruri bir yerel tasarımı olarak da adlandırabileceğimiz bu çalışmanın, dünya kentlerindeki uygulamaları ve akademik boyutları da içermesi nedeniyle, örnek bir belge olarak Bursa’nın kent hafızasında önemli bir yer tutacağını ümit ediyoruz” dedi.

Kentin temel hedeflerinin sürdürülebilir olmasına özen gösterdiklerini belirten Yalçın daha sonra şöyle devam etti: “20. Yüzyıl iki büyük savaş ve diğer kanlı savaşlar nedeniyle ‘Kırmızı bir yüzyıl oldu. 21.yüzyıl ise Yeşil bir yüzyıldır. Yeşil bilinç, yeşil ekonomi, yeşil şehirler ve yeşil alanlarımız var. Bu yüzyılın amacı, topluma barış ve bolluk getirecek evrensel çözümler bulmaktır. Atalarımız bu şehir ile gurur duydular. Güzel dağlarının, verimli arazilerinin, bol su kaynaklarının kıymetini bilerek Bursa’ya “Yeşil Bursa” adını verdiler. Yedi yüz yıl sonra Dünya toplumu atalarımızın bilgeliğinin farkına vararak bu yüzyıldaki tüm önceliklerini  “yeşil” üzerine kurguladılar.”

“EMANETE SAYGI GÖSTERMELİYİZ”

Bursa’nın geçmişiyle gurur duyduğunu söyleyen Yalçın, Bursa’nın gelecek vizyonunu ise şöyle özetledi: “Bursa, bu ülkenin kuruluşunda her zaman doğal bir lider olmuştur. Ülkemizin tarihi Bursa’nın tarihi ile iç içe geçmiştir. Bursa çok büyük bir bölgenin kültürel ve siyasi ağırlık merkezidir. Bursa sanayi ve üretim merkezidir. Bursa’da son 100 yılda büyük yol kat edildi. Küçük bir şehirden, önemli, ekonomik güce ve sanayi gücüne sahip bir şehre dönüştük. Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan, Anadolu’dan pek çok kişiye, bu şehre gelip Bursa’yı daha güzel bir şehir yapmaları için kucak açtık.

Atalarımız, kabiliyetlerinde sınır tanımayan, vizyon sahibi insanlardı. Bursa’yı yeni dünya medeniyetinin doğal lideri olarak gördüler. Atalarımızın bize bıraktığı bu muhteşem medeniyetin varisleri olarak, kendimizi ayrıcalıklı hissetmeliyiz. Onların emanetine saygı göstermeli, ülkemizi yeni bir refah ve farkındalık seviyesine getirmeliyiz. Bu muhteşem şehrin yeniden doğmasını sağlamalıyız.”

ÇALIŞMANIN ÜÇ TEMEL HEDEFİ

Ak Parti İl Başkanı Yalçın yaptığı sunumda, “Bursa 2023 Kent Vizyonu”nun üç temel hedefi bulunduğunu, Bursa’yı çevre ve doğal kaynaklar, kentsel ve sosyal gelişim ile yüksek kalifiye iş gücü yönünden en gelişmiş şehir yapmayı hedeflediklerini de vurguladı. Yalçın, Bursa ekonomisinin rekabet oranını yükseltmek ve etkili bir şekilde güçlendirmek için, dünya şehirleri arasındaki rekabetin 4 alanda sürdüğüne dikkat çekerek, bu alanların,

1. Yüksek yetenek ve eğitime sahip iş gücü,

2. İhtiyaç duyulan projeleri finanse etmek için gerekli sermayenin temini,

3. Dost iş ortamı,

4. Verimli, müdahaleci, sorumluluk sahibi şehir yönetimi olduğunu söyledi.

“BURSA 2023 VİZYONU”NDA  12 ODAK NOKTA:

 Sedat Yalçın, yaptıkları uzun çalışma sonucunda, kent vizyonu açısından ele alınması gereken 12 temel odak noktasını da şöyle sıraladı:

1-Yönetişim ve kamu yönetimi kalitesinin iyileştirilmesi: (Vatandaş odaklı yönetim, Katılımcılık, Şeffaflık/Hesap verebilirlik, Merkezi İdare Uyumu (etkin ilişki kurulması)

2- Kentsel Gelişim: (Kentsel Yaşam Kalitesi,Sürdürülebilir Mekansal Gelişme, Yaşanabilir Odaklı Planlama,Kentsel Tasarım/Kent Estetiği, Yeni Kentleşme/Akıllı Gelişim, Kentsel Yayılma/Çok Merkezlilik/Mahalle Konsepti, Kompakt Şehir/Kavranabilen Kent (Kontrollü Büyüyen Kent)

3- Arazi Kullanımı, Doğal Kaynaklar ve Kırsal Kalkınma: (Açık alan stratejileri, Yerleşim arazisi artışı, Kişi başına yeşil alan, Konut arz yeterliliği, Yasal olmayan yapılaşma, Kapsamlı çevre politikası (su,hava,atık,orman geri dönüşüm programları), Pozitif kır/kent etkileşimi, Kırsal alt yapı, Tarımda rekabet gücü stratejileri, Koruma alanları, Kamu hizmeti ve donatı alanları)

4- Ulaşım: (Sürdürülebilir ulaşım stratejileri, Entegre ulaşım sistemleri, Erişilebilir kent merkezleri, Kişi başına toplu taşıt kullanım oranı, Ulaşımda geçen süre, Yaya/Bisiklet/Ortak araç stratejileri)

5- Enerji: Sürdürülebilir enerji politikaları, Enerji verimliliği/tasarrufu, Yenilenebilir enerji kullanım oranı, Birim kentsel alan için enerji tüketimi, Enerji denetimi)

6- Ekonomik Gelişim ve Rekabetçilik (Kişi başına GSMH, Kişi başına enerji tüketimi, İş gücü ve nitelikli iş gücü oranları, İşsizlik, Yüksek getirili istihdam, İleri teknolojili sanayi faaliyeti, R-GE /Yenilikçilik, Ölçek ekonomisine uygun tarımsal aktivite, İş yeri sayısının nüfusa oranı, Toplam sermayede yerli-yabancı oranı, Yatırım yapılabilirlik (sermaye çekim gücü)

7- Sağlık:(Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan nüfus, Bebek ölüm oranı / aşılı çocuk oranı, 100.000 kişiye düşen doktor / hemşire / yatak oranları, Ortalama yaşam beklentisi, Yaşlı sağlığı / yaşlı bakımı)

8- Bilim ve Eğitim: Okul öncesi eğitim oranı, Mesleki teknik eğitimi, Yüksek öğrenim ve üniversiteler, Üniversite-Sanayi işbirliği-Teknoparklar, Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, Sınıf başına düşen öğrenci sayısı, Yetişkin eğitimi, Meslek edindirme programları

9- Sanat ve Sosyal Kalkınma (Temel demografik göstergeler, Nüfus hareketleri/göç, Kent güvenliği ve suç istatistikleri, Engelli/yaşlı/çocuk/genç/kadın politikaları, Kentlilik bilinci ve kentlileşme, Toplumsal çeşitlilik ve hoşgörü, Sivil toplum gelişmişliği/ STK üyeliği, Evsizler, Kentsel Yoksulluk, Müze/Kütüphane/Konser/Sergi vb. etkinliklere katılım, Spor aktivitelerine katılım, Spor kulübü ve müessese sayısı)

10-Turizm: (Turizm master planı, Sürdürülebilir turzim kalkınması, İç ve dış turist sayısı ve gelişimi, Başlıca turzim destinasyonları, Uludağ/Tarihi Merkez/İznik/Gölyazı/Trilye/Kızık köyleri, Bölgesel kongre turzimi hedefi, İstanbul/İzmir-Antalya/Akdeniz Çanağı, Tarih kenti Bursa (Osmanlı’nın kurulduğu yer), Kent markaları ve simgeleri, Yatak sayısı / turizm işletme ve acenteleri)

11-Akıllı Şehirler ve Akıllı Teknoloji:(Akıllı kent rehberi, Afet, Trafik/ Ulaşım, Kültür/ Sanat, Spor , Enerji, Finansal İşlemler, Aktif kent güvenliği, Akıllı şebekeler)

12-Sürdürülebilirlik: (Kentsel Yönetim, Kentsel İnşaa, Kentsel Ulaşım, Kentsel Tasarım, Kentsel Göstergeler Klavuzu, Kent Denetimi (Bağımsız-AB Standartlarıyla uyumlu)”

AB STANDARTLARINDA KENTSEL DENETİM

Yalçın, ‘kentsel denetim’ projesi adını verdiği ve hayata geçirilecek çalışmaların denetim ve takibini öngören ideal yapılanmayı ise şöyle aktardı:

“Bu 12 odaklı çalışma planımızın bir parçası olarak, 12 odak alanda kentsel denetim (Urban Audit) gerçekleştirmeliyiz. Bu kentsel denetimler Avrupa Birliği’nin getirdiği standartları takip edeceklerdir. Bu kentsel denetimleri, şehir planlama ve yönetimindeki güçlü ve zayıf noktalarımızı belirlemek için gerçekleştirmeliyiz. Bunu başarabilmek için stratejik yönetim anlayışına ve kültürüne sahip olmamız gerekmektedir.”

Ak Parti Bursa İl Başkanı Yalçın, bu çalışmanın bir sonucu olarak hazırladıkları ve arkasında duracakları Bursa 2023 Kent Vizyonu Planı Bildirgesini de açıkladı. Bildirge şöyle:

BURSA 2023 VİZYON PLANI BİLDİRGESİ

Biz Bursalılar olarak; suyumuzu, ormanlarımızı, toprağımızı, kültürel mirasımızı ve tarihimizi gelecek nesiller için korumaya ve üstün tutmaya olan niyetimizi açıklıyoruz.

Bursa, hemşerilerinin katılımlarıyla, onların ortak akıl ve müşterek çabaları ile planlanmalıdır.

Bursa’nın Türkiye’nin en yaşanabilir şehri, ülkemizin ve dünyanın parlayan yıldızı olabilmesi için bütünlük içinde, çağdaş vizyon ve stratejik bir plan ile buluşturulması sağlanmalıdır.

21. yüzyılın Bursa’sı Türkiye’deki ilk “Yeşil Şehir” olmalı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik edecek, hemşerileri için en yüksek yaşam kalitesini sağlamalıdır.

Bursa sağlık şehri olmalı, sağlıklı yaşamı teşvik etmelidir.

Bursa bilimin, bilginin ve yüksek eğitimin geliştirilmesini teşvik etmeli ve desteklemelidir.

Bursa akıllı kent olmalı ve akıllı teknolojilerle buluşmalıdır.

Bursa enerji verimli bir kent olmalıdır.

Bursa güvenli ve toleranslı bir şehir olmalı, tüm dinlerden, ırklardan ve uluslardan insanların buluşma noktası olmalıdır.

Bursa tüm hemşerileri için sosyal ve ekonomik adaleti sağlamak adına çalışmalıdır.

Bursa nitelikli sanayi şehri olmalıdır.

Bursa bir kültür ve sanat şehri olmalı, ekonomisinde ve günlük hayatta sanatın kullanımını teşvik etmelidir.

Bursa tüm kaynaklarını çocuklar, engelliler, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm hemşerilerinin refahı için kullanmalıdır.

Bursa aile hayatını koruyup geliştirmelidir.

Bursa, Türkiye’nin Yeşil Başkenti, Dünya’nın buluşma mekanı olmalıdır.

Tüm dünyayı Bursa’ya gelerek başarılarımızı kendi gözleri ile görmeye davet ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2013, 15:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19