Bilgi ve projeler e-PAS'ta buluşuyor

Canan GÜLEÇ e-PAS Proje Koordinatörü Caner Zengin, “Geri dönütler ve sistem

Bilgi ve projeler e-PAS'ta buluşuyor

Canan GÜLEÇ


e-PAS Proje Koordinatörü Caner Zengin, “Geri dönütler ve sistem yenilikleri ile birlikte gelişim gösterecek olan e-PAS ile ARGE süreçlerimizi daha sistematik bir hale getirdiğimizi görüyoruz. e-PAS; en kısa haliyle, Bursa İl Milli Müdürlüğü ARGE Biriminin, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan resmi kurumların proje kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan bir destek aracıdır. Bu yenilikçi sistem ilimizdeki iç ve dış paydaşlar adına katma değer yaratacaktır. Şu ana kadar istatistiki olarak alınan geri dönüşler de bunu kanıtlamaktadır.” dedi.


e-PAS, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, sistem odaklı bir yaklaşımı benimseyerek, kurumlardaki proje potansiyelini harekete geçirme ya da yukarı taşıma, projeler bağlamında veri tabanlı bir yapı oluşturarak müdürlüğümüze bağlı kurumlarda, kurumsal bir proje hafızası oluşturma, projeler özelinde teknik destek mekanizmalarını güçlendirme ve verilerin istatistiksel analizlerinin yorumlanıp değerlendirilmesiyle tüm ARGE süreçlerini daha sistematik ve dinamik bir duruma ulaştırma çabası olarak açıklanabilir. e-PAS Proje Koordinatörü Caner Zengin, “Dönütler ve sistem inovasyonu ile birlikte gelişim gösterecek olan e-PAS; diğer yandan, 1 Fikir Proje Yarışmasıyla her bir öğretmenimizin proje fikrine ve bu bağlamda proje potansiyelinin açığa çıkarılmasında açtığı alan, uygulanabilir proje fikirlerinin hayata geçirilmesinde sağlayacağı kuluçka hizmetinin yanı sıra özellikle ilgili hibe programına ait proje teklif çağrılarına başvuru sayısının arttırılması için kurumlarımıza ve öğretmenlerimize vereceği yapılandırılmış teknik destek modülleri ile yenilikçi bir yaklaşımdır.” dedi.


GÖRÜNÜRLÜK VE DESTEK ARACIDIR


“e-PAS; başka bir ifadeyle, Bursa İl Milli Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ARGE Biriminin, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan kamu kurumları arasındaki bir tanınırlık, görünürlük ve destek aracıdır.” diyen Zengin, portalın kullanım koşullarına dair şunları söyledi: “Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü Elektronik Proje Ağı Sistemi (e-PAS) Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi kurumlar ve sadece bu kurumlardaki öğretmenlerimize yönelik olarak hazırlanmış çevrimiçi bir portaldır. e-PAS Öğretmenler Arası 1 Fikir Proje Yarışmasına başvuru yapabilmek için Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi kurumların bünyesinde görev yapıyor olmak gerekmektedir.”

HEDEFLERE BİR ADIM DAHA YAKIN


Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünü bağlayan üst politika belgelerinin ilgili maddelerinde belirtilen hedeflere ulaşılmasını amaçladıklarını anlatan Caner Zengin, “Bu bağlamda e-PAS ile birlikte; müdürlüğümüze bağlı kurumlarda kurumsal bir proje hafızası oluşturulması, bağlı kurumlarımızdan gelecek verilerle İl Proje Performansının ortaya çıkarılması, ARGE süreçlerinin ve mekanizmalarının daha sistematik bir hale getirilmesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ARGE Birimi destek hizmetlerinin yaygınlığının, görünürlüğünün ve çarpan etkisinin arttırılması amaçlanıyor” dedi.

Proje sayesinde öğretmenin kurumları bağlayıcı olan üst politika belgeleri ile uyumlu olmak üzere; ölçülebilir, uygulanabilir ve sürdürülebilir proje fikirlerine alan açıldığını da belirten Zengin, bu fikirlerin, ARGE personeli marifetiyle kaldıraç etkisi yaratılarak geliştirilmesi, hibe programlarına başvuru için işbirliği ile hazır hale getirilmesi ve fikirlerin yerelde proje ortaklığı ya da proje iştirakçiliği kurgusu ile toplumsal faydaya dönüştürülmesinin hedeflendiğine dikkat çekti.

e-Pas Proje Koordinatörü Caner Zengin, öğretmenlerin fikirlerinin uygulamaya gerçirilmesine dair portalın faydalarını şöyle sıraladı: “Yapılan ihtiyaç analizi sonucu ortaya çıkan; ilk aşamada Erasmus+ projeleri olmak üzere, ilgili hibe programına ait proje teklif çağrılarının teknik ve karmaşık gelebilen süreçlerinin portalın ilgili kısımları vasıtasıyla kolaylaştırılmasını amaçlıyoruz. Kurumlarımızda/Okullarımızda eğitimsel ve toplumsal boyutlarıyla dünden bugüne ve bugünden geleceğe uyumlu bir proje ağı kurulması,hibe programına ait proje teklif çağrılarına ya da diğer projeler konusunda; bağlı kurumlarımızda, etkin bir izleme sistemi oluşturulması, elde edilen verilerden yapılacak istatistiksel veri analizleri ile iyileştirilmesi gereken alanların tespit edilmesi sağlanacak. Kurumlarımızın ve öğretmenlerimizin uluslararası hareketlilik programlarına katılım oranının ve hibe programlarına ait proje teklif çağrıları ya da eğitim alanındaki diğer ulusal ve uluslararası proje başvuruları ile ilgili bilgi düzeyinin ve farkındalığının arttırılması amaçlarımız arasında.”


E-PAS; MİLLİ EĞİTİMİN KURUMSAL HAFIZASI


Bir kurumun ilerlemesinde kurumsal hafızanın önemli rolü olduğunu söyleyen Zengin, şu bilgileri aktardı: “Mevcut yapıda kurumsal proje hafızası; atama, görevlendirme ve vb. sebeplerle meydana gelen personel sirkülâsyonu düşünüldüğünde dezavantaj teşkil etmektedir. Geçmiş yıllara ait proje hafızamız e-PAS yazılımı ile güçlenecektir. Görevlendirmesi ya da ataması yeni yapılmış bir personel; e-PAS yazılımı ile geçmiş yıllara ait projeleri, içerikleri ile beraber görebilecektir. Kurumsal hafıza; bir kurumun ilerlemesinde ve gelişiminde önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu bağlamda mevcut işleyişimizdeki bu ihtiyaç; projeler bağlamında e-PAS ile daha sistematik bir hale gelecektir. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde; Hedef 1 Madde 5’te ‘Veriye dayalı karar verme süreçlerinin aktif olarak yürütülebilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri ve eğitim etkinlikleri yapılacaktır.’ denmektedir. Hedef 1 Madde 6 ile de veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde, süreçler iyileştirilerek başta okullarımız olmak üzere tüm yönetim kademelerinde bürokratik iş yükü azaltılması hedeflenmiştir. Bu hedeflere uygun olarak kurumlarımızda yapılan projelerin Elektronik Proje Ağı Sistemine işlenmesi ve bu verilerin analizi ile ilimizdeki yapılan projelerin toplu olarak görülmesi, kurum projelerinin ihtiyaca binaen yapıldığı da göz önüne alınırsa kurumların zayıf yönlerin geliştirilmesi amacıyla tedbirler alınması ve bu verilere dayalı olarak karar verme süreçlerinin yürütülmesi sağlanmış olacaktır.”

ÖĞRETMENLER FİKİRLERİYLE YARIŞTI


Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 2 bin kurum ve 32 bin 915 öğretmen bulunduğunu söyleyen Caner Zengin, “ARGE personeli olmayıp da çok değerli ve yaratıcı fikirleri olan öğretmenlerimiz bulunmakta. e-PAS içeriklerinden bir tanesi olan; e-PAS 1 Fikir Proje yarışması ile ilimiz öğretmenlerine proje fikirlerini sunmaları ve projeler bağlamında potansiyellerinin açığa çıkarılmasında geniş bir alan açıldı. e-PAS 1 Fikir Proje Yarışması ile sisteme gelecek projeler; içermeci bir yaklaşımla ve Müdürlüğümüz ArGe birimi marifetiyle, kaldıraç etkisi yapılarak, bu projelerin kurumlarımız için uluslararası ya da ulusal ilgili hibe programına ait proje teklif çağrılarına başvuru için işbirliği yöntemiyle hazır hale getirilerek, eğitim ve öğretim bağlamında toplumsal faydaya dönüşmesi, üst politika hedeflerine ulaşmak için gerekli.” dedi.

Katılımcı tüm öğretmenlere Katılım Sertifikalarının verildiği törende Okul Öncesi/Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Genel Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim ve Mansiyon kategorilerinde dereceye giren 16 öğretmene ödülleri takdim edildi. Ayrıca okulların farklı proje türleri üzerinden girdikleri kurum proje verilerinin e-PAS sisteminde puanlanması sonucunda kendi kurum türleri içerisinde okul proje puanı en yüksek olan toplam 50 okula “e-Pas Hareketli Okul” plaketi verildi. 1.797 kurum ve 30.893 öğretmenin yer aldığı sistemde, e-PAS Öğretmenler Arası 1 Fikir Proje Yarışmasına 396 proje başvurusu yapıldı. Ön değerlendirme aşamasından geçen projeler daha sonra değerlendirme kurulunun iki üyesi tarafından ayrı ayrı olarak içerik değerlendirmesine tabi tutuldu.

 

  • Bursa’da her bir okulun e-PAS Okul Koordinatörü bulunmakta ve ayrıca sistem üzerinde her kurumun TÜBİTAK ve Erasmus+ koordinatörü sistemde kayıtlı.


 

  • e-PAS Akademi Eğitimleri kapsamında atölye çalışmaları da dahil olmak üzere kapsamlı eğitimlere katılan toplam kişi sayısı: 1472 öğretmen


 

  • e-PAS Teknik Destek sayfasından başvurup proje danışmanlarının birebir ilgilenmesiyle proje yazım ve geliştirme desteği verilen kurum sayısı: 286 kurum


 

  • Sistem kapsamında düzenlenen öğretmenler arası 1 Fikir Proje Yarışmasına gönderilen proje sayısı: 396 proje


 

  • Projelerin görünürlüğünün ve bilinirliğinin artmasını sağlayan ve sisteme yüklenen Kurum Proje Tanıtım Videoları sayısı: 498 proje videosu


 

  • Bursa’da yapılan tüm projeleri tek bir kaynaktan görmemizi sağlayan e-PAS Proje Ekranına farklı proje türlerinde yüklenen proje sayısı: 1573 proje


 
Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 15:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner24