Karya-Bozbey Sayıştay'a takıldı!

Alpaslan YILDIZ Nilüfer’i hizmet etmek yerine algı operasyonuyla yöneten ve b

Karya-Bozbey Sayıştay'a takıldı!
Alpaslan YILDIZ


Nilüfer’i hizmet etmek yerine algı operasyonuyla yöneten ve büyük bir borç batağına sürükleyen Mustafa Bozbey’in usulsüzlükleri Sayıştay raporlarına da yansıdı. Acil kamulaştırma yaptığı binaları atıl bırakan belediyenin kredi çekerek borçlandığı Sayıştay raporuna yansırken, Karya 29’daki usulsüzlükler de gözler önüne serildi. “Gülümseyin Nilüfer’desiniz” sloganının arkasında akıl almaz işlerin yapıldığı bir kez daha ortaya çıktı.


Sayıştay denetçilerinin Nilüfer Belediyesi’nde yaptıkları çalışmaların ardından hazırladıkları raporda, belediyenin usulsüz işleri bir kez daha gözler önüne serildi. Nilüfer Belediyesi’yle ilgili raporda belediye hizmetleri için ivedi olarak kamulaştırılan bazı taşınmazların uzun bir süre atıl durumda bırakılmasına ilişkin tespitlere yer verilirken, raporda 3 milyon 550 bin lira ödenerek kamulaştırılan ve atıl bekletilen binayla ilgili bölüm şöyle; “Belediye Encümeninin 08.07.2015 tarih ve 983 sayılı kararı ile Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bina vasıflı taşınmazın, 3.550.000,00- TL bedelle kamulaştırılmasına karar verildiği, yine aynı kararda, kamulaştırma nedeni olarak, Kurumun sanatsal ve kültürel faaliyetleri için fiziki mekanların yetersiz olduğu ve ilçe halkından gelen yoğun taleplere mevcut binaların cevap verememesi, gerekçe olarak gösterilmiştir. Bina ihtiyacının ivediliği gerekçe gösterilerek kamulaştırılan söz konusu taşınmaz, 08.07.2015 tarihinde Belediyece teslim alınmış ancak taşınmazın teslim alındığı tarihten itibaren atıl vaziyette bulunduğu tespit edilmiş, bu konuda bulgu düzenlenmiş ve 2016 Sayıştay Denetim Raporuna alınmıştır…”


SAYIŞTAY DENETÇİLERİ 2 YIL SONRA YİNE SORDU


Rapora göre Nilüfer belediyesi 2015 yılının Temmuz ayında Cumhuriyet Mahallesi’nde 3 milyon 550 bin TL bedelle bir bina satın aldı. Binayı alış gerekçesi olarak 2016 yılında Sayıştay yetkililerine belediye “Kurumun sanatsal ve kültürel faaliyetleri için fiziki mekanların yetersiz olduğu ve ilçe halkından gelen yoğun taleplere mevcut binaların cevap verememesi”ni gösterdi. Ancak Sayıştay yetkilileri bu kaçamak cevaba inanmamış olacaklar ki! 2017 denetiminde de aynı enteresan kamulaştırmayı gündeme getirip Nilüfer Belediyesi’nin gülümseten yetkililerinden cevap istiyor. Sayıştay denetçilerine bu kez belediye, “Bina, kültür ve sanat faaliyetlerinin yapılmasına uygun olacak şekilde tadilat ve imalat yapılmasının ardından ilçe halkının kullanımına açılacaktır...” cevabını veriyor.


FAİZ YÜKÜ GİDEREK ARTIYOR


Sayıştay’ın raporunun mali tablolar bölümünde açıkça, “Kurumun son iki yıldaki kredi kullanımından kaynaklı faiz yükü giderek artmaktadır….”yazıyor. Yani Nilüfer Belediyesi giderlerini faizle kredi çekerek karşılıyor. Buna rağmen kullanıma bile almadığı bugünkü değeri 7 milyon 250 bin TL olan bir binayı kimden ne amaçla aldığını açıklayamıyor.


KARYA 29 SAYIŞTAY RAPORUNDA!


Sayıştay raporunda daha önce Bursa Şehir Gazetesi’nin de gündeme getirdiği Karya 29’da yer aldı. Rapor gazetemizin haberini bir kez daha teyit etti. “Ertuğrul Mahallesi 2378 Ada 11 Parselde sosyal tesis alanı olarak ayrılan bölgeye AVM diken Bozbey’in bu binayı yapmak için bir ihale düzenlediği, ihaleyi Nilüfer Belediye Spor Kulübü Derneği’ne verdiğine yer veriliyor. Sayıştay raporunun “sosyal tesis” için yaptığı tespitler ve ortaya çıkardığı usulsüzlükler bu şekilde anlatılmışken, sosyal tesisten Karya Davet AVM’ye evrilen yerle ilgili raporda ki can alıcı paragraf ise, “Nilüfer Belediyesince yapılan Ertuğrul Uygulama İmar Planında, 2378 Ada 1 parselde yer alan taşınmaz, “Sosyal Tesis Alanı” olarak belirlenmiştir. Söz konusu ihale Nilüfer Belediyespor Kulübü Derneği uhdesindeyken, avan projede toplam 2513,59 m2 inşaat alanı öngörülmüş ve avan projeye göre yapılan ve yapı ruhsatına esas olan uygulama projesinde de inşaat alanı aynı kalmıştır. Aynı zamanda, hem avan proje ve hem de uygulama projesinde, uygulama imar planına uygun olarak yapının işlevi, sosyal tesis olarak belirlenmiştir. Söz konusu sözleşme 01.07.2015 tarihinde, ita amirinin onayıyla başka bir şirkete devredildikten sonra, uygulama projesinde değişikliğe gidilmiş ve sosyal tesis alanı olan fonksiyon tamamen ticari fonksiyona çevrilmiştir. Sonrasında ise, Karya Davet Ticaret ve Eğlence Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Neticede; uygulama imar planına aykırı olarak, imar planı ile belirlenen alan kullanımlarının işlevini değiştirecek düzenlemeye gidilmiştir.” Konuyla ilgili olarak Sayıştay’ın Nilüfer Belediyesi’nden istediği açıklamaya verilen cevap ise tam evlere şenlik, “Söz konusu alanda folklor, halk dansları gösteri ve eğitim alanları, dans salonları ve çeşitli etkinlik alanların yapılması planlandığından, üst hakkı tesisi ihalesi için alınan meclis kararında işin yapımının projenin içeriğine uygun kültürel faaliyetlerde deneyimli yükleniciler tarafından yapılıp işletilmesi şartı konulmuştur….”


BOZBEY’DEN EVLERE ŞENLİK CEVAP!


Nilüfer Belediyesi’nin cevabına göre; Karya 29, aslında folklor, halk dansları, gösteri ve eğitim alanları, dans salonları ve çeşitli etkinlik alanlarının olduğu bir sosyal tesis. Kafeler, canlı fasıl yapılan meyhaneler, pop ve rock konserler verilen publarla donatılmış olan bu yere CHP’li Bozbey sosyal tesis adını vermiş (!)


SAYIŞTAY YALANLARI ORTAYA ÇIKARDI


Sayıştay raporunun Karya 29’la ilgili sonuç bölümünde şu bilgilere yer veriliyor; “Sonuç olarak İdare bulgunun A-) kısmı ile ilgili olarak özetle, Nilüfer Belediyespor Kulübü Derneği’nin 1999 yılında Belediye Başkanı tarafından kurucu Başkan sıfatıyla kurulmuş olması ve yönetiminde Belediye çalışanlarının yer almasının Belediye ile organik bir bağı olduğu anlamına gelmediğini belirtmiş olsa da, hayatın olağan akışı içinde Nilüfer Belediyespor Kulübü ile Nilüfer Belediyesi arasında organik bağ olmadığını iddia etmek mümkün değildir. İdare cevabında aynı zamanda, folklor, halk dansları gösteri ve eğitim alanları, dans salonları ve çeşitli etkinlik alanların yapılması planlandığından, üst hakkı tesisi ihalesi için alınan meclis kararında işin yapımının projenin içeriğine uygun kültürel faaliyetlerde deneyimli yükleniciler tarafından yapılıp işletilmesi şartının konulduğunu belirtmiştir. Üst hakkında temel amaç bir yapının inşa edilmesidir. Yapı inşası ayrı bir uzmanlık gerektiren bir faaliyettir. Yapı inşası ile kültürel faaliyet gerçekleştirme işleri birbirinden ayrı faaliyet konularıdır. Üst hakkı esas itibariyle bir yapının inşası olduğu için, öncelikle yapı inşasında deneyimli yüklenicilerin katılımını sağlayacak düzenlemelerin ihale şartnamelerinde yer alması gerekirken, kültürel faaliyet alanlarında deneyimi olan yükleniciler için ihale şartnamesinde düzenlemeler yapılmıştır.


HEPSİ TİCARİ ALANA DÖNÜŞMÜŞ!


İdare bulgunun B-) kısmı ile ilgili olarak özetle, proje sadece yapım işi olmayıp 25 yıl müddetle halk dansları ve dans gösteri faaliyetleri üzerine işletilmesi planlandığından bu yönde yeterliliğe ve uzmanlığa sahip kişiler tarafından işletilmesi için ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden Türkiye Halk Dansları Federasyonu’na üye olduğuna dair belge sunmaları yukarıda belirtilen kanun maddeleri kapsamında istendiğini belirtmiştir. Bununla birlikte, bulgunun A-) kısmı ile ilgili cevabında da benzer ifadelere yer veren İdare, sözleşmenin devri hususunda ihale tarihindeki şartları taşıma kriterini devralan şirket için göz ardı etmiştir. İdare bulgunun C-) kısmı ile ilgili olarak özetle, Ertuğrul Uygulama İmar Planında 2378 ada, 11 parsel Sosyal Tesis Alanı olarak tanımlanmıştır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (j) fıkrasında sosyal tesis alanı; Sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplumun faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri gibi fonksiyonlarda hizmet vermek üzere ayrılan kamu veya özel mülkiyetteki alanlardır diyerek Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine atıfta bulunmuştur. Sosyal tesis alanı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi hem kamu hem de özel mülkiyete konu alanları kapsamaktadır. Bununla birlikte, Ertuğrul Uygulama İmar Planında 2378 ada, 11 parsel Sosyal Tesis Alanının büyük bir çoğunluğu ticari faaliyet olarak kullanılmakta, sembolik denebilecek T.C. Sayıştay Başkanlığı Bursa Nilüfer Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 37 düzeyde alan ise sosyal amaçlı alanlara ayrılmaktadır. Aynı zamanda söz konusu alanın mimari projesinde, yapı ruhsatında ve yapı kullanma izin belgesinde parsel üzerindeki tüm yapılar ticari alan olarak belirlenmiştir. Netice olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak, İdarenin, faaliyetlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.”
Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 21:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner24