KURAV 20 yaşında...

KURAV 20 yaşında...
1993 yılı Nisan ayında Bursa’da kurulan Kur'an Araştırmaları Vakfı (KURAV) 20. kuruluş yıldönümünü kutluyor. KURAV bu maksatla 20 yıl önce 17 Nisan 1993 tarihli ilk panelde yer alan üç önemli ismi bir araya getirerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte bir panel düzenliyor. “Kur'ân ve Asrın İdrâki” adlı panelde Prof.Dr. Hayrettin KARAMAN, Prof.Dr. Süleyman ULUDAĞ, Prof.Dr. Yunus Vehbi YAVUZ konuşmacı, KURAV Başkanı Prof.Dr. Abdulhamit BİRIŞIK ise panel yöneticisi olarak yer alacak, etkinlik 2 Haziran 2013 Pazar günü saat 14:00-16:00 arasında Tayyare Kültür Merkezi’nde icra edilecektir. Aynı günün akşamı Bursa milletvekillerinin, Bursa’nın üst düzey mülki ve İdari amirlerinin, Bursa’daki üniversitelerin rektörlerinin, sanayici ve iş adamlarının, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve diğer davetlilerin katılacağı bir “20. yıl yemeği” verilecektir.

KURAV Hakkında Bilgi

Kur'an Araştırmaları Vakfı, Uludağ Üniversitesi hocaları, Bursalı işadamları ve tüccarlar tarafından 28 Nisan 1993 tarihinde kuruldu. Kuruluş amaçlarını “… Çağdaş gelişmelere paralel olarak Kur’an'ın daha iyi anlaşılması ve yorumlanmasına dönük hizmetler üretecektir.” şeklinde deklere eden vakıf bu amacı gerçekleştirmek için şu faaliyetleri yapmayı hedeflemiştir: “… yurt içinde ve dışında çalışmaları ile tanınan bilim adamları, san'atkârlar, düşünürler ve edebiyatçıları bir araya getirerek istişari nitelikli toplantılar düzenlemek, çağdaş bilimler ışığında günümüz insanınca rahatlıkla anlaşılabilecek Kur'an Meali ve Tefsir çalışmaları yaptırmak, Kur'an'ın getirdiği rahmet ve hoşgörü mesajını geniş kitlelere yayarak toplumsal uzlaşma ve bütünleşmeye katkıda bulunacak hizmetler üretmek….”

Kur'an Araştırmaları Vakfı (KURAV) çatısı altında kuruluşundan bugüne kadar 10 büyük sempozyum ve toplantı tertip edilmiş, onlarca panel yapılmış, büyük bir kısmı Kur’ân’ın anlaşılmasıyla alakalı 150’yi aşkın konferans verilmiş, Türkiye’nin seçkin ilim ve fikir adamlarının konferansçı olarak katıldığı programlar günümüze kadar devam etmiş ve bu aktiviteler Bursa’da büyük ilgi görmüştür. Özellikle Tayyare Kültür Merkezi’nde aylık olarak tertip edilen etkinlikler beğeni toplamıştır.

KURAV Sempozyumları

 • Kur’an’ı Nasıl Anlamalıyız?, Bursa 1994

 • Kur’an’ı Anlamada Tarihsellik Sorunu, Bursa 1994

 • İslâm Fıkhını Nasıl Anlamalıyız?, Bursa 2002

 • İslâm Fıkhının Dinamizmi, Bursa 2003

 • Mevdûdî Sempozyumu, Bursa 2003

 • İmam-ı A‘zâm Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi, Bursa 2003

 • Günümüzde Sünnetin Anlaşılması, Bursa 2004

 • Zekât Nisabı ve Fitre Miktarının Çağdaş Parasal Değeri, Bursa 2004

 • Dindarlık Olgusu, İstanbul 2004

 • Kur'ân ve Toplumsal Ahlak, Bursa 2010


KURAV Konferansları

 • Kur’an’da Allah-Kâinat İlişkisi

 • Kur’an’da İbadet Kavramı

 • Kur’an’da Dünya-Ahiret Dengesi

 • Asr-ı Saadette Kur’an

 • Kur’an’da Tabiat İlimleri

 • Kur’an’a Göre İnsanın Yaratılışı

 • Hz. Peygamber’in Kur’an’ı Açıklaması

 • Kur’an’da Temel Ahlâkî Kavramlar

 • Kur’an’da Kadın ve Aile

 • Kur’an’a Göre Fıtrat-Kimlik Kavramı

 • Kur’an’a Göre İnsan Hakları

 • Modernist Akım İçinde Kur’an Tefsirleri

 • Kur’an’ın Öngördüğü İnsan Tipi ve Batı Dünya Görüşü

 • Kur’an’ın Anlaşılması ve Tefsiri

 • Kur'ân ve Toplum Hayatımız

 • Vahiy Toplumu

 • Peygamber Sevgisinde Bir Zirve: Kaside-i Bürde


KURAV Panelleri:

 • Sevgi ve Rahmet Peygamberi

 • Hz. Peygamber ve Hayatımız

 • İslâm’da İnsan Hakları ve Sosyal Güvenlik

 • İslâm’ın Kadına Getirdiği Haklar

 • Kur’ân’ın Evrensel Mesajı

 • Niçin Kur’ân Araştırmaları

 • Kur’ân’ı Anlamak Üzerine

 • İslâm’ın İnanç Değerleri

 • Tanzimat’tan Günümüze Türkçe Kur’ân Çevirileri

 • Şeytanın Tarihi: Satanizm ve Kötülük Problemi


Kur'an Araştırmaları Vakfı (KURAV) içerisinde yapılan ve bazısı yıllardan beri devam eden çok sayıda seri seminerde toplumun bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Bunlardan Bazısı şunlardır:

“Kur’ân Oturumları”, “Buhârî-i Şerîf Okumaları”, “Fıkıh Okumaları”, “Güncel Fıkhî Konular”, “Kur'ân ve Hadis Sohbetleri”, “Karşılaştırmalı Meal Çalışması”, “İslâm Tarihi Seminerleri”, “Din ve Psikoloji Seminerleri”, “Arap Dili Metin Okumaları”, “Kur'ân'ı Güzel Okuma Seminerleri”, “Tarihteki Bursa ve Bursa’daki Tarih”

KURAV Yönetimi, halkın dini bilgi seviyesini artırmak ve akademik hayata etkin katkı sağlamak için çalışmalarını daha da artırmayı hedeflediğini bildirmektedir.
Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2013, 18:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner8