Rant planına yargı engeli

İş adamı Cavit Çağlar’ın tüm OSB’lerin adeta altına dinamik koyma anlamı taşıyan Bursa OSB’de SİFAŞ ve Polylen arazilerine AVM ve rez

Rant planına yargı engeli
İş adamı Cavit Çağlar’ın tüm OSB’lerin adeta altına dinamik koyma anlamı taşıyan Bursa OSB’de SİFAŞ ve Polylen arazilerine AVM ve rezidans yapma girişimi bir kez daha yargıdan döndü. TOKİ ile Çağlar’ın OSB’yi by-pass ederek hazırladıkları planın yürütmesi Baro, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin başvurusu üzerine Bursa 2. İdare mahkemesi tarafından durduruldu.

İş adamı Cavit Çağlar’ın Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde borçlarına karşılık TOKİ’ye devrettiği Polylen ve SİFAŞ fabrikalarının arazilerini OSB dışına çıkararak AVM ve rezidans kurma hayalleri yine yargıya takıldı. Çağlar’ın girişimleriyle TOKİ’nin yetkisi olmadığı halde OSB bünyesindeki bir alana özel imar planı yaptı. Bunun üzerine Bursa Barosu, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulamasının iptali için Bursa 2. İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

İŞTE DAVANIN GEREKÇESİ


Mahkemeye verilen dilekçede Nilüfer’e bağlı Minareliçavuş 1492 ada 1 parsel, 1494 ada 1-4-5 parsel için Toplu konut İdaresi’nce (TOKİ) hazırlanan 1/25 bin ve 1/5 bin revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifinin 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” hükümleri ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında KHK hükümleri uyarınca onaylanan ve 1/25 bin-1/5 bin ölçekli revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli revizyon uygulama nazım imar planının; ilgili alanın OSB sınırı dışına çıkarılmadan fonksiyon değişikliğine tabi tutulduğu, yerindelik ilkesine aykırı olarak onaylandığı, Bursa 2020 yılı 1/100 bin ölçekli plana uygun olarak üretilmediği, mekansal planlar yönetmeliğine aykırı olduğu, kamu yararı niteliği taşımadığı gerekçesiyle uygulamanın iptali ve yürütmenin durdurulması istendi. Mahkemenin talebi doğrultusunda savunma veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plan hiyerarşisine uyulduğunu savundu, Bakanlık artan nüfusun ihtiyacı olan donatı alanlarının bırakıldığını belirtirken, dava konusu işlemin planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına uygun olduğunu savundu. İşin sahibi olan TOKİ ise savunma dahi vermedi.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇ DOĞURUR


Bursa 2. İdare Mahkemesi, yaptığı değerlendirmenin ardından söz konusu planın uygulanması durumunda telafisi mümkün olmayacak zararlara neden olabileceği gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararında, imar planı teklifinin 6306 sayısı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” hükümleri ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında KHK hükümleri uyarınca onaylanan ve 1/25 bin-1/5 bin ölçekli revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli revizyon uygulama nazım imar plan değişikliğinin; dava konusu alının karakterini değiştirecek nitelikte olduğunu, bütüncül değil parçacıl bir yaklaşımla hazırlandığı, sosyal altyapı alanları dengesini bozduğunun anlaşıldığına vurgu yapılarak, belirtilen amacın dava konusu alanda gerçekleştirilen müdahaleler ve plan kararlarıyla uyumlu olmadığından şehircilik esasları ve kamu yararına aykırı olduğu kararına varıldığı vurgulandı.

YÜRÜTME DURDURULDU


Kararda, dava konusu plan değişikliğinin, adı geçen alanlarda sosyal altyapı alanlarının yetersizliğine sebep olunması, aşamalı olarak şehrin dokusunu bozarak kentsel dönüşümün amacından uzaklaşması dikkate alındığında telafisi mümkün olmayacak zararlara neden olabileceği değerlendirildi. Mahkeme sonuç bölümünde de “Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

ÇAĞLAR’DAN ÜNİVERSİTE HAVUCU


OSB içinde AVM ve rezidans projesi için denemediği yol kalmayan ama her defasında yargıya takılan İş adamı Cavit Çağlar, bu kez kamuoyuna projeyi sevimli göstermek için algı operasyonuna girişti. Sahibi olduğu Olay Gazetesi’nde araziye üniversite kuracağını açıklayan Çağlar, alanın ne kadarının üniversite olacağını ise açıklamadı. Çağlar’ın açıklaması yıllar önce Ali Osman Sönmez’in, benzer bir şekilde çevresindeki arazileri imara açtırmak için yaptırdığı derslikleri akıllara getirdi. Evet, Sönmez üniversite için üç beş derslik yaptırdı ama bölgeye de istediği imarı aldı. Bugünkü As merkez ve Baia Otel’i de içine alan böylece imara açıldı. Üniversite lafta kaldı imara açılan alanlar ise Sönmez ailesinin servetine servet kattı. Dün Olay Gazetesi köşe yazarı İhsan Aydın, ballandıra ballandıra Çağlar’ın kamuoyuna havuç niyetine sunduğu üniversiteyi anlatırken, okulla ilgili detay vermek yerine Çağlar ve hayali üniversitesine övgüler yağdırdı.

Fetih BAĞCI

 

 

 
Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2017, 22:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner24