Valilik kalkanı yargıdan döndü

Valilik kalkanı yargıdan döndü
Şehir Gazetesi olarak daha önce gündeme getirdiğimiz Muradiye Devlet Hastanesi’ndeki ameliyathane binası’nın usulsüzlükleriyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yapmasına Bursa Valiliği izin vermemiş. Bursa Cumhuriyet Başsavlığı’nın Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazı üzerine yapılan incelemede Valiliğin verdiği “izin verilmemesine dair kararın” kaldırılmasına karar verilerek Mete Ekşioğlu’nun  görevi kötüye kullanmak fiilini gerçekleştirdiği beyan edilerek dava açılmasına karar verilmiştir.

Şehir Gazetesi olarak 26 Mart-1 Nisan 2012 tarihli sayımızda, hayırsever işadamı Sabahattin Gazioğlu’nun Muradiye Devlet Hastanesi’ndeki ameliyathaneleri yenilemesinin ardından Vali Şahabettin Harput ve hastanenin eski Başhekimi Mete Ekşioğlu ile birlikte söz konusu hastanedeki 294 odayı yenileme kampanyası başlattıklarını daha önce gündeme getirmiştik. Haberimizde işin bayındırlık birim fiyat esasına göre 7,2 milyon lira artı KDV ile birlikte 8,5 milyon liraya Çağkuran İnşaat’a verildiğini söylemiştik. Başhekim Mete Ekşioğlu görevden ayrılmadan 3 ay evvel müteahhide oda yenilemesi gerekçesiyle hayırseverlerden toplanan 4.2 milyon, devlet tarafından yapılan tesisat işleri için de 2,8 lira ödendiğini, halen de 1,3 milyon lira borç gözüktüğünü üstelik odalardan da 105 tanesinin yenilendiğini 17 tanesinin yıkık olduğunu belirtmiştik. Edindiğimiz bilgiye göre Muradiye Devlet Hastanesi’nde Çağkuran İnşaat tarafından oda yenilenmesindeki usulsüzlüklere ilişkin Bursa Valiliği’nin soruşturma izni verilmemesine, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde itiraz edilmiş. Aşağıda yer verdiğimiz iddianameye göre Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı ise 19/03/2013 tarihli kararı ile soruşturmaya izin verilmemesine dair kararın kaldırılmasına ve dava açılmasına karar verilmiş.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Organize suçlar CMK 250.Maddesindeki suçları Soruşturma bürosu tarafından soruşturması yapılan 2009/29826 soruşturma sayılı dosya hakkında ayırma kararı verilerek 14/11/2011 tarihinde büromuza gönderilmiştir.

Konuyla ilgili tahkikatı yürüten KOM şube müdürlüğünün 28.10.2011 tarihli birinci raporunda Bursa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mete EKŞİOĞLU, Dr. Mehmet TUĞRAL Hastane Müdürü Selahattin ERKAL, Hastane Mühendisi Faruk EREN ve Bursa Devlet Hastanesi Mümin GAZİOĞLU ameliyathane binasını inşa eden müteahhit Yakup ÖZMEN’in 3.150.000 YTL tutarındaki ameliyathane inşaatında ki 6.100.00 ytl tutarına yapılmış gibi gösterilerek Bursa devlet hastanesi başhekimliğinin 2.950. 000 Ytl zarara uğrattıkları, Rapordaki iddialarla ilgili olarak, Bursa Devlet Hastanesi Başhekimi  Dr. Mete Ekşioğlu, Dr. Mehmet Tuğral Hastane Müdürü Selahattin Erkal, Hastane Mühendisi Faruk Eren hakkında açıklaması yapılan iddialar nedeniyle görevi kötüye kullanmak suçundan 4.483sayılı kanunun 3.ve 6.maddeleri gereğince inceleme yapılarak soruşturma izni 29.11.2011 tarihinde valilik makamından talep edilmiştir. Yapılan ön inceleme sonrasında; 23/11/2012 tarihinde hakkında ön inceleme yapılanlar hakkında verilen soruşturma izni verilmemesine dair karara 10/12/2012 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığının nezdinde itiraz edilmiş ve Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığının 19/03/2013 tarih ve 2012/544-60 E.K. Sayılı kararıyla soruşturma izin verilmemesine dair kararın kaldırılmasına karar verilmiştir. İddiayla ilgili şüphelilerin ön inceleme aşamasında alınan ifadeleri ve verdikleri yazılı savunmalarında, atılı suçlamaları kabul etmemişlerdir. İddiaya ilişkin olarak 18/04/2013 tarihinde dosya ve ekleri bilir kişiye tevdi edilmiş ve bilirkişi tarafından düzenlenen 26/04/2013 tarihli rapor Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edilmiştir. Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde özetle;”Bursa Devlet Hastanesi Mümin Gazioğlu ameliyathane inşaatında usulüne uygun hareket edilmemiştir. Binanın yapımı için bakanlıktan izin alınmamış, projeye bakanlıkça onaylatılmamış, inşaata başlanmadan önce ön keşif raporu hazırlanmamış, ihaleye çıkılmamış ve inşaatın teklif usulüyle yaptırıldığı anlaşılmıştır. Ancak daha sonra bayındırlık ve iskan müdürlüğünce 30/04/2007 tarihinde hazırlanan ön keşif raporuna göre ameliyathane inşaat tahmili bedeli 7.501.379,75 tl (KDV hariç) olarak tespit edilmiştir.  Bu bedel Çağkuran İnş. Ltd. Şti tarafından teklif edilen KDV dahil 5.500.000TL’den yüksek olduğundan edimin ifasına fesat karıştırılmamış olması şartıyla kamu zararı oluşmadığı ancak ilgili kamu görevlilerinin kasıt,kusur veya ihmalleri sonucu ihale Kanununa uyulmadığı için kamu hizmetinin sunumunda saydamlık,rekabet,eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini zedelemek suretiyle görevini kötüye kullanma fiilinin gerçekleştiği,” beyan edilmiştir. Tüm soruşturma dosyası içeriğinde yer alan tutanak ve raporlar, bilirkişi raporları ve alınan ifadelere göre, şüphelilerin beyan edilen eylemleri nedeniyle görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri anlaşılmakla, Şüphelilerin mahkemenizde yargılanmalarının yapılarak, eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve  iddia olunur.

03/05/2013

EVRİM UZUNSOY 35016

Cumhuriyet  Savcısı
Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2013, 00:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner8