Doğal hayvancılık yolu

Doğal hayvancılıkta 4 temel esas vardır .
 
 1- Hayvanlar, kendi yemini kendi temin etmelidir. Hayvanlar ya açık merada ya da etrafı çevrili özel meralarda otlamalıdır
Her bir küçük baş için 200 metrekare, büyükbaş için ise ( yerli veya jersey olmak koşuluyla ) 700 metrekare sulanabilir otlatkiye gereklidir.
Yağışlı havalarda hayvanlar meraya çıkamıyacağı için ortalama 60 gün için kuru otlarının yazdan temin edilmesi gerekir.
2- Hayvanlara sentetik ilaç verilmez 3- Suni dölleme yapılmaz
4- Oğlak, kuzu ve buzağılar otlayarak karınlarını doyurmaya başlayana kadar süt emmeye devam eder.
Yavrular 60 gün annelerinden hiç ayrılmaz ve fazla süt alınır. 60 günden sonra yavrular gün içinde anneleriyle birlikte olur, gece ayrılır Ve 30 gün anneler sabahları sağılır) 90 gününü tamamlayan yavrular ( buzağılar 120 gün) annelerinden ayrılır. Anneleri sabah Ve akşam sağılır, yavrular ise ayrı bir merada otlamaya devam ederler.
Yeterli arazi varsa arazi Üçe bölünür Ve etrafı çitle çevrilir. Her bir bölümde hayvanlar dörder gün arayla otlatılır. Hayvanlar Sabah çıkar, akşam ağılına döner. Boş zamanlarda duruma göre açık meralarda, ormanlarda Ve anızlarda otlatma yapmakta fayda vardır.
Etrafta açık otlak alanları varsa özel merayı çok geniş tutmaya gerek kalmayabilir. Buna karar vermek için şartlara bakmak gerekecektir.
Her şeye rağmen etrafı çevrili mera olmalıdır. Sürekli dışarda otlatma yapmak için sürü peşinde koşarsak başka işlere vakit bulamayız.
Hayvan seçimi ve türü
üçü bir arada hayvan beslersek daha kaliteli peynir üretiriz . Koyun keçi ve sığır. Bunların sütlerini peynir tereyağ yaparak verimli bir hayvancılık yapmak mümkündür . 25 koyun, 30 keçi, 2 adet sığır ile yılda 3-4 ton peynir yapabiliriz.
Süt keçisi için Halep veya maltız, koyun için Asaf, sakız, tahirova gibi süt Ve kombine ırkları tavsiye ederim.
Süt keçileri doğal şartlarda 300-400 kg, Asaflar mera şartlarında 400 Sakız'lar ise 200 kg süt verir . Keçiler ve koyunlar yılda ortalama sürü olarak 1.5-2 arasında yavru verir. İnekler ise 400-420 günde 1 buzağı verir.
Küçük başda hamilelik süresi 150 gün büyük başta ise 9 aydır. Kuru dönemleri 2-3 ay olarak değişir.
Yerli sığır olarak Güney Doğu Anadolu kırmızısı veya jersey cinsini tavsiye ederim . Normal bakım şartlarından yılda 2-4 ton süt almak mümkündür.
Ağır tonajlı Kültür cinsi sığır tavsiye etmiyorum.

 Doğal hayvancılık yolu 2
25 keçi, 25 koyun, 2 sığır için sulanmak şartıyla 15 dekar 3 bölüme ayrılmış otlakiye, 5 dekar yoncalık, 5 dekar tahıl alanı ( arpa mısır,soya) yeterli olacaktır.
5 dönüm yoncadan yılda 7.5-10 ton arasında yonca elde edilir.
Yoncaları yağışlı havalarda hayvanlara vereceğiz.
Meranın yıpranmaması için mera toprağının kurumasını beklememiz gerekir.
Tahılları gebeliğin son bir ayında Ve Doğum sonrası bir aya kadar vermemiz gerekir.
Hayvanlara doğum öncesi ve Doğum sonrası dahil 60 gün yarım kg tahıl takviyesi gerekebilir. Bu isteğe bağlıdır. Büyük başa ise 2 kg yeterli olacaktır.
Akdeniz ve Ege gibi yetiştirme süresi yeterli olan bölgelerde iki ürün mümkün. Kışlık arpa Ve fiğ, yazlık mısır Ve soya .
Etrafı çevrili meramızı dinlendirmek için boş zamanlarda hayvanları etraftaki mera, anız ve ormanlarda otlatma yapmakta fayda vardır.
Köy Meraları sulanmadığı için haziran ayında kurur. Köy meralarından Mart ve haziran aylarında faydalanabiliriz. Ardından buğdaylar biçilir ve buğday anızınlarında ve buğday sonrası ayçiceği, mısır gibi anızlarda ve orman içlerinde hayvanlarımızı otlatabiliriz.
Bir kişi 25 keçi 25 koyun iki sığırı elle sağabilir. bu iş bazı kişilere zor gelebilir bunu aşmak için basit sağım ünitesi kurulabilir.
Küçük baş çeşidini tek türe de indirebilirsiniz 50 adet Asaf cinsi süt, et ve döl verimi yüksek koyundan da besleyebilirsiniz. İsteğinize bağlı.
Asaf kuzu verim ortalaması 1.5 . kuzuları 4-5 ayda 40-45 kg ağırlığa ulaşabiliyor. Süt verimi laktasyonda yani sağım döneminde ( 220 gün) yem takviyesi yapmadan mera çok iyiyse 300 kg, tahıl Ve küspe karışımlı yem takviyesi yaparsanız 500-600 kiloya kadar çıkabilir.
Doğal hayvancılık yolu 3 Barınak Ve mera oluşturma
Barınaklarımız basit yapılardan oluşmalı
Bulunduğumuz iklim şartlarına göre tasarlamamız gerek. Dikkat etmemiz gereken havadar olmasıdır.
Özel merayı gerekli görmemizin sebebi ise;
Gün boyu hayvanların başında durmak hareket alanımızı kısıtlayacak bizi bir çok şeyden alıkoyacaktır.

 Özele mera için ayırdığımız araziye çok yıllıklı mera bitkileri ekilmeli. Tek yıllıklar iş gücümüzü artırır Ve otlatma süremizi kısaltır dolayısıyla verimli olmaz.
Meramızı çitle üçe bölerek dönüşümlü otlatma yapmalı,otların büyümesine iZin vermeliyiz ve kurak geçen günlerde yağmurlama sistemiyle sulamalıyız.
Hayvanların dengeli beslenmesi için karışık ekim yapılmalı
Tavsiye edeceğimiz karışımlar 1-üçgül
2-domuz ayrığı
3-kılçıksız brom
4-koyun yumağı 5-İngiliz çimi 6-çayır düğmesi
Yukarıdaki karışımlara hayvanların yiyebileceği aromatik bitkilerden kekik gibi karıştırabiliriz. Böylece kendimize özgü bir başka yerde bulunmayacak tatta et ve süt ürünleri elde edebiliriz.
Meramızı dinlendirmek için boş vakitlerimizde çevremizdeki sağlıklı mera, anız ve ormanlardan faydalanabiliriz.
Doğal hayvancılığın verim ve kazancı
Verim: enerji girdisiyle çıktısı arasındaki artı değerdir. Bir başka anlatımla ne harcadık, satış sonrası cebimizde ne kaldı hesabıdır.
25 keçi, 25 koyun, 2 sığırdan yılda asgari 3-4 ton tam yağlı paçal tabir edilen ezine usulü beyaz peynir elde edebiliriz veya süt olarak iyi bir fiyattan da satabiliriz.
Keçi, koyun ve jerseylerin sütü kalitelidir ve yüksek fiyattan alıcı bulmaktadır. Pazar'a çok yakınsanız süt olarak da satabilirsiniz.
Süt olarak satabilirseniz peynir yapma zahmetinden kurtulursunuz. Pazar'a uzaksanız peynire dönüştürebilirsiniz.
Peynirimiz katkısız Ve doğal olacağı için kilosunu zorlanmadan 40 tl'den satmamız mümkün. Piyasada bu özellikte bir peynirin değeri 50 'tl'den aşağı değildir. Peynirden gelirimiz asgari 100-130 bin TL olacaktır. Hayvancılıkta net rakamlar verilemez . Yaklaşık rakamlar veriyorum ki hesaplarınızı ona göre yapın.
25 keçi, 25 koyundan bir yılda ortalama 37 oğlak, 37 kuzu, 2 buzağı elde ederiz. Halep keçisi , Asaf ve Sakızlar ikiz üçüz doğurmakla birlikte sürü ortalaması asgari 1.5 olarak hesaplamak gerek.
Yavruları 6 aylık iken damızlık Veya kasaplık olarak Veya daha erken Veya daha geç satabiliriz. Ortalama olarak burdan gelirimiz de 60-70 bin TL gibi olacaktır.

 Toplam brüt gelirimiz herhangi anormal bir aksilik hastalık vs olmaZsa 200 bin TL civarında gerçekleşecektir.
Çoban masrafımız Ve dışardan yem giderimiz olmayacağı için elektrik, sulama, tuz,kavanoz gibi giderler toplamı 20 bin tl'yi geçmeyecektir.
Doğal hayvancı aynı zamanda kendine yetebilecek gıda ihtiyacını da arazisinden karşılayacağı için elde edeceği net geliri değişkenleri ve fireleri göz önünde tutarsak asgari 150 bin tl'ye ulaşabiliriz.
Doğal hayvancılıkta dikkat etmemiz gereken en önemli konu hayvan sayısını sınırlı tutmaktır. Türlerde, yemlemede imkanlara göre esnek davranabiliriz. Arzu eden hesabını yaparak daha fazla yemleme yaparak ürün miktarını artırabilir veya azaltabilir.
Yaşam payı için otlakiye şart.
Hayvan sayısını daha az paraya ihtiyacınız varsa yorulmamak için azaltabilirsiniz veya sağımla peynirle uğraşamam diyorsanız yavruları analarından ayırmaz ev içi ihtiyacı kadar sütü alır gerisini yavruya bırakabilirsiniz. Sadece koyun bakacak olursanız Senede 70 kadar kuzu satarak keyfinize bakabilirsiniz. Şu an kuzu baskül ( canlı ağırlık) kilogram fiyatı 22 tl. Kuzu ağırlığı yaşına beslenme durumuna göre değişir. 5 aydan sonra kuzuluk vasfını kaybeder. Kilo artar fiyat düşer.kurbanlık veya damızlık olarak da iyi fiyattan satabilirsiniz. Sürünüz kaliteliyse damızlık fiyatı kasaplık fiyattan her zaman yüksek olur.
İsterseniz tek sağım da yapabilirsiniz. Gün içinde kuzular veya oğlaklar anneleriyle birlikte otlar akşam ayırır sabah sağım sonrası tekrar katabilirsiniz. Süt veya peynir miktarınız yarıya düşecektir. Hayvancılık esnek bir iştir.

YORUM EKLE

banner19