Vergi ve borç yapılandırması Resmi Gazete'de yayınlandı

Kamu alacakları için daha öncekilerden daha kapsamlı ve daha avantajlı şartlar sunan yapılandırma kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi ve borç yapılandırması Resmi Gazete'de yayınlandı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun resmileşti.

Vergi ve borç yapılandırmasına ilişkin yasa kapsamında sigorta primleri, vergi cezaları, çek, protestolu senet, kredi kartı, Trafik ve KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yasaya göre; vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları yeniden yapılandırılabilecek.

VERGİ TARHİYATLARI İLE GÜMRÜK VERGİLERİ ÇEŞİTLİ ORANLARDA YAPILANDIRILILACAK

Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerinin, çeşitli oranlarda yapılandırılması da yasa kapsamında yer alıyor.

MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN 2021 YILINA DEVREDEN ZARARLARININ YÜZDE 50'Sİ SİLİNECEK

Düzenlemeyle, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı imkanı getirildi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

KARŞILIKSIZ ÇEK, PROTESTO EDİLMİŞ SENET, KREDİ KARTI VE DİĞER KREDİ BORCU SAHİPLERİ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borcu sahiplerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi, geciken kısmının 31 Aralık'a kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde bu durum, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'A KADAR

Yapılandırma için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekiyor.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ EYLÜL 2021'DE

İlk taksit ödemeleri eylül ayı sonuna kadar yapılabilecek,

6, 9, 12 VE 18 TAKSİTLE

Yapılandırmanın tamanı peşin ödenebildiği gibi hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şart. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.

BAŞVURU NOKTALARI

Kamu alacakları ile ilgili borçların yapılandırması için başvurular ilgili kurumlara yapılacak. Vergi daireleri için vergi daireleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) vergi portalından, SGK alacakları için e-Devlet’ten, işveren SGK’sı borçları için ise kendi şifreleri SGK web sitesinden olmak üzere şahsen ya da elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM

Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.

Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların (Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilir.

Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (g) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olan ve bu Kanuna göre yapılandırılan idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılır.

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) yüzde 50 indirim yapılır.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar (Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden yüzde 50 indirim yapılır.

Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (g) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olan ve bu Kanuna göre yapılandırılan idari para cezalarından yüzde 12,5 indirim yapılır.

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) yüzde 25 indirim yapılır.

Anadolu Ajansı ( AA )

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner24