Evden çalışmada motivasyon önemli

Son yıllarda ekonomiye dair açıklanan başarılı şirket olma araştırmalarında çalışan memnuniyeti ilk sıralarda yer alıyor. Çalışanın mutlu olması, kendini işyerine ait hissetmesi, takdir görmesi, çalıştığı ortamın koşullarının düzenlenmesi gibi önerilerle sağlanabiliyor. Pandemi nedeniyle dijital iş yeri kavramının hayatımızın merkezinde yer aldığı günümüzde, kurum içi iletişim süreçleri de dijitale taşındı. Evden çalışanlara kurum kültürü, motivasyon, ekip ve birliktelik gibi önemli duyguları aktarmak artık daha da kritik.  Peki, pandemi sürecinde uzaktan çalışma imkanı olarak evde çalışmaya başlayan işçiler için bu koşullar nasıl sağlanabilir?

Bu noktada da dijital platformlar devreye giriyor. İletişim ve bağlılık uygulamaları başarılı olursa çalışanların hem kendi aralarında hem kurumla olan etkileşimi artırılıyor hem de verimlilik seviyesi yükseliyor. Bu dönemde dijital platformları etkin ve doğru kullanarak kurum içi iletişime yatırım yapan şirketlerin rakiplerine göre daha başarılı ve mutlu olduğunu gösteriyor.

Bu konuda yapılan son araştırmalara göz atacak olursak; Gallup Group tarafından yapılan araştırmaya göre, yöneticilerin etkisiyle ve yetenek yönetimi ile çalışan bağlılığını artıran şirketlerin kazançları da rakiplerine kıyasla ortalama %147 artış gösteriyor. Benzer şekilde, Aberdeen Group’un yaptığı araştırmada, çalışan bağlılığı yüksek şirketlerin müşteri sadakati oranında %233’lük, yıllık gelir artışı oranındaysa %26’lık bir yükselme olduğu raporlandı. Bu başarının ana nedeni, kurum içi iletişimin başarılı yürütülmesi ve bunun için dijital platformların etkin ve doğru kullanımı. Newsweaver araştırmasına katılan iç iletişim uzmanlarının %64’ü, en çok zorlandıkları konunun kurum içerisindeki iletişimi yönetmek olduğunu söylüyor. İletişimi merkezileştirmek ve iç iletişimi sağlamlaştırmak için kurum içi iletişim platformlarını tercih eden şirketler etkili iletişim konusunda daha başarılı oluyor. Araştırma, çalışanların iş yerlerinde sadece para kazanma odağında olmadıklarını aynı zamanda çalıştıkları işten “mutlu” olma eğiliminde olduğunu da gözler önüne seriyor.

Çalışan mutluluğunu sağlamanın yolunun teknolojik iletişimden geçtiği süreçte, bu anlamda başarı kazanmak için de şirketlerin uzman görüşleri ve önerilerine dikkat etmesi, uygulaması gerekiyor. Eğer çalışan kendini kurumda mutlu hissetmezse, bunun etkisi işten ayrılmasına kadar uzanabiliyor. Teknoloji firması PEAKUP’ın CEO’su Ahmet Toprakçı’ya göre pandemiyle mutsuz olan çalışanlar mutluluğu çalıştıkları kurumda aradılar. Toprakçı, çalışan motivasyonunun önemini şöyle anlatıyor:  “Pandemiyle birlikte dijitalleşme rutin hızından çıkarak her alanda yaygınlaştı ve etkinleşti. Bu alanlardan biri de salgın sebebiyle evinden çalışmak zorunda kalan şirket çalışanlarının işlerine ve kurumlarına olan bağlılıklarını, motivasyonlarını canlı tutmak yani kurum içi iletişim oldu. Bu dönemde İnsan Kaynakları Uzmanları ve Bilişim Teknolojileri profesyonelleri hiç olmadıkları kadar yakın çalıştılar. Ve kurum içi dijital iletişim platformları geliştirildi. Bu alana hızlı ve doğru yatırım yapan şirketlerin verimliliği önemli ölçüde yükselirken, araştırmacılar sebep olarak mutlu çalışan kavramını gösterdi.”

 Toprakçı önerilerini kendi firmasındaki uygulama üzerinden daha somut açıklamaya devam ediyor: “Biz de PEAKUP olarak mutlu çalışan odağında geliştirdiğimiz Velocity ile çalışanlar arası sosyalleşmeyi, birbirleri arasındaki kesintisiz bilgi paylaşımını ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefledik. İş sağlığı güvenliği, değişen prosedürler, KVKK bilgilendirmeleri, ortak dokümanlara erişim, yeni başlayanlar için oryantasyon videoları gibi bilgilere tek bir platform içerisinden ulaşılabilir olmanın önemini, pandemi süreci ile birlikte daha iyi anladık. Velocity kullanan müşterilerimiz, pandemi döneminde, kurum içi iletişimlerini merkezi olarak sürdürebildiler. Çalışanın bireysel motivasyonu ve kurum kültürüne bağlılığının sağlanması, iş süreçlerinin takibinin yapılabilmesi, pandemi bilgilendirmeleri, yeniliklere adapte olabilmeleri için sürekli güncel bilgilere ulaşabildiler.

Bu da gösteriyor ki iş dünyasında gelecek dönemin en önemli konusu ‘dijital dünyada çalışan mutluluğu’ olacak. Çalışanını mutlu etmek için yatırım yapan şirketler karşılığını fazlasıyla alırken, bu şirketlerden hizmet ya da ürün satın alan müşteriler de mutlu olacaklar.”

YORUM EKLE

banner19