Nihayet kanun çıktı! Merdiven altı faizsiz konut şirketlerine geçit yok

Gazetemizde defalarca gündeme taşıdığımız ve eğer tedbir alınmazsa “Çiftlikbank” gibi çok sayıda kişiyi mağdur edeceğini anlattığımız faizsiz konut edinme sistemine dair tedbirler alındı. Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasına dair düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Nihayet kanun çıktı! Merdiven altı faizsiz konut şirketlerine geçit yok

Ömer KARAKAYA

Ev sahibi olmak isteyenlerin faize bulaşmamak için tercih ettiği tasarruf şirketlerinin kontrolsüzce çoğalması beraberinde mağdurlar getirmişti. Gazetemizde de bu konuda tedbir alınmasını aksi halde Çiftlikbank gibi mağdurlar oluşacağını anlatmıştık. Mecliste hazırlanan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


KAVRAMLAR YENİDEN DÜZENLENDİ


Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyetine ilişkin yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için "organizasyon ücreti", "tahsisat", "tasarruf finansman faaliyeti" ile "tasarruf fon havuzu" gibi kavramlar eklendi. Müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında ödeyecekleri tutar, "organizasyon ücreti" olacak. 


ASGARİ SERMAYE TUTARI 100 MİLYON LİRA OLACAK


Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek ve BDDK'ye belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi verilecek. Tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut, çatılı iş yeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Bu şirketler, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak ve yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek.


MÜŞTERİYE CAYMA VE SÖZLEŞMEDE FESİH HAKKI


Sistem mağduru vatandaşların en büyük şikayeti, çıkmak istediklerinde yatırdıkları parayı alamıyor olmalarıydı. Yapılan düzenlemelerle bu sıkıntı ortadan kaldırıldı. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na eklenen "tasarruf finansman sözleşmesi" başlıklı maddeyle, tasarruf finansman sözleşmesinin kapsamı belirlendi. Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak. Bu durumda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkına sahip olacak. Bu kapsamda katılım bedeli şirkette kalacak, diğer tasarrufları geri ödenecek.
Kanunla, tasarruf finansman müşterilerinin sözleşme fesih ve sözleşmeden cayma haklarını kullanmaları durumunda birikimlerinin iade edilmesini engelleyen kişilere yönelik ve zimmet suçu işleyen tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensuplarına yönelik adli ceza hükümleri de düzenlendi. Bu kapsamda cayma ve sözleşme fesih hakkına aykırı işlem yapılması halinde, 62 bin 500 liradan az olmamak üzere aykırılık oluşturan işlem tutarının 5 katına kadar, "tasarruf finansman sözleşmesi" kapsamında aykırı işlem yapılması halinde ise 25 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.


KATILIMCIYA CAYMA HAKKI YASAYLA TANIMLANDI


Kanuna "Tasarrufların çekilmesini engellemek" başlıklı yeni bir madde eklendi. Sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde cayma hakkını kullanan müşteriye organizasyon ücreti dahil, aldığı tutarın tamamını 14 gün içinde iade etmeyen, fesih hakkını kullanan müşteriye belirlenen süre içinde toplam birikim tutarını iade etmeyen veya sözleşmeyi tek taraflı fesheden şirketler, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
Kendisine devredilmiş koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu para, para yerine geçen evrak, senet veya diğer malları kendisinin ya da başkasının zimmetine geçiren tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer mensupları, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak, tasarruf finansman şirketinin uğradığı zararı tazmin edecek.


SERMAYE TUTARI 50 MİLYON LİRA OLACAK


Finansal kiralama ve finansman şirketleri için getirilen asgari ödenmiş sermaye tutarının 50 milyon lira olmasına ilişkin hükme intibakın sağlanabilmesi amacıyla şirketlere, maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı aylık süre verildi. BDDK tarafından uygun görülmesi halinde bu süre altı ayı geçmemek üzere uzatılabilecek. Bu sürelerde asgari ödenmiş sermayelerini artırmayanların faaliyet izinleri iptal edilecek. Tasarruf finansman şirketleri tarafından müşterilere sağlanan veya sağlanacak finansmana karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde, imzalanan tasarruf finansman sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacak.


İZİNSİZ FAALİYETLERİN YAPTIRIMI AĞIR OLACAK


BDDK'nin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığını muhatap talebi üzerine, sulh ceza hakimince, dava açılması halinde davaya bakan mahkemece iş yerlerinin faaliyetleri ve reklamları geçici olarak durdurulacak, ilanları toplatılacak. Bu aykırılıkların internet ortamında gerçekleşmesi halinde BDDK tarafından içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilecek. İzinsiz tasarruf finansman faaliyetinde bulunan şirketler hakkında BDDK tasfiye kararı verebilecek. Alınması gereken izinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner24