Kanunname-i İhtisab-ı Bursa'dan 12 ilginç madde

Basket of organic eggs in a rural farmers market. Filtered shot with a selective focus

Kanunname-i İhtisab-ı Bursa'dan 12 ilginç madde

Dünyanın ilk çarşı-pazar standardı 2. Bayezid tarafından yürürlüğe konan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa'dır. Meyvelerden böreklere, peştemallerden ayakkabılara kadar pazarda satılan ne varsa bir standarda oturtulmuştur. Biz sadece 12 maddeyi sizler için derledik.

[quote] 1 okka yaklaşık 1300 gram, 1 dirhem ise yaklaşık 3,2 gram'a tekabül etmektedir[/quote]


1-Patlıcan


1p


Üç güne kadar on tanesi bir akçeye, haftasında yirmi dört tanesi, ikinci haftada kırk tanesi, üçüncü haftada altmış tanesi, dördüncü haftada seksen tanesi bir akçeye satılacaktır.

 

2-Lahana


2l


Tazesinin dört okkası bir akçeye, on günden sonra altı okkası, yirmi günden sonra sekiz okkası bir akçeye satılacaktır.

 

3-Yaş erik


3e


Tazesinin iki yüz dirhemi bir akçeye, üç günden sonra beş yüz dirhemi, daha sonra altı yüz dirhemi bir akçeye oluncaya kadar bu şekilde artırılarak satılacaktır.

 

4-Sultani armut


4a


Tazesinin beş yüz dirhemi bir akçeye, beş günden sonra altı yüz dirhemi ve sonunda iki okkası bir akçeye satılacaktır.

 

5-Şeftali


5ş


Tazesi bir okkası, üç günden sonra altı yüz dirhemi, sonunda iki okkası bir akçeye satılacaktır.

 

6-İncir


6i


Tazesinin iki yüz dirhemi bir akçeye satılacaktır. Üç günden sonra bir okkası bir akçeye ve daha sonraki üç günü takiben altı yüz dirhemi ve daha sonraki üç gün için iki okkası bir akçeye satılacaktır. En sonunda ağırlık her üç günde iki yüz dirhem artacaktır.

 

7-Süzme bal


7s


Batmanı doksan akçeye olursa okkası beş buçuk akçeye, batmanı seksene olursa okkası beş akçeye ve yetmişe olursa dört akçeye satılacaktır.

 

8-Taze fındık


8f


Yeşil kaplı olanının okkası bir akçeye, bu soyulduktan sonra olanının iki yüz dirhemi bir akçeye satılacaktır. Mevsimi geçtikten sonra yüz yirmi beş dirhemi bir akçe olacaktır.

 

9-Teleme peyniri


9t


Tazesinin üç yüz dirhemi bir akçeye satılacaktır. Geliş tarihine göre ağırlığı artırılacaktır.

 

10-Yumurta


Basket of organic eggs in a rural farmers market. Filtered shot with a selective focus

Kışın on tanesi bir akçeye, ilkbaharda on dördü bir akçeye, Ağustos'ta on altısı bir akçeye satılırmış. Sonra bozulmuş. Bozulma sebebi ve zamanı yukarıda açıkladığı gibidir. Eski narhın uygulanmasına karar verildi.

 

11-Şiş kebabı


11ş


Yüz on iki buçuk dirhem" denildi. Yapılan kontrollerde bunların hepsinin bozulduğu görüldü. Değişikliğin sebebi ve zamanı yukarıda anlatıldığı üzeredir. Bu konuda padişah emri gelirse eski narh uygulanacaktır.

 

12-Çizmeler


12ç


Yirmi iki akçeye alınan kırmızı sahtiyandan yapılmış olan konçlu, sağrı derisinden, üç sıra çivili, ince bez astarlı ve sık dikilmiş çizme otuz akçeye, on altı akçelik sahtiyandan yapılmış olan çizme yirmi dört akçeye, on iki akçelik sahtiyandan yapılmış çizme yukarıdaki gibi yapılırsa yirmi iki akçeye satılacaktır. Sahtiyandan yapılmış olan iç edik on dört, daha iyisi on beş akçeye satılacaktır

 

 

 

 
Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2016, 03:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner24