Şaypa'ya zor sorular

1. Sodexo ve Ticket gibi yemek çeklerini, vergi usul kanununun açık hükümlerini  yıllardır ihl

Şaypa'ya zor sorular
1. Sodexo ve Ticket gibi yemek çeklerini, vergi usul kanununun açık hükümlerini  yıllardır ihlal eden Şaypa, hazır gıda dışındaki ürünleri bu yemek çekleri ile satarak hem sektörde hakkız rekabete hem de vergi kaybına sebep olmuyor mu?

Şaypa’nın haksız rekabete yol açan bu uygulamasına sessiz kalınması akıllara “Şaypa’yı koruyan biri mi var?”sorusunu getiriyor.Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammer Nuri Öz, “Bununla alakalı dava açıldı. Bu uygulama asla yasal değil. Bu yemek çekleri işçiye hazır yemek yemesi için  verilir.”dedi.   

Bilindiği üzere bazı firmalar, çalışanlarına yemek ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla yemek çekleri veriyor. Bu yemek çeklerinin nerede ve nasıl kullanılacağı da yasayla tespit edilmiş durumda. Bunlar “213 sayılı Vergi Usul Kanunu” uyarınca sadece lokanta ve restoranlarda kullanılabilir. Yemek çeklerinin lokanta ve restoranların haricinde market alışverişlerinde kullanılması ise Vergi Usulü kanununa aykırı bir durum oluşturuyor. Zira söz konusu kanun ile alakalı genel tebliğde bu durum şöyle açıklanıyor:

“- Yemek çekleri, işverenlerce istihdam edilen personelin yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.

- Söz konusu çekler, gerek bunları kendi adına bastırarak satışa sunan hizmet işletmelerinde, gerekse bunları satışa sunan firmalarla anlaşmalı hizmet işletmelerinde münhasıran yemek bedellerinin ödenmesinde kullanılacaktır.”

Edindiğimiz bilgiye göre, bünyesinde hazır yemek bulunmayan Şaypa marketleri bu durumu izale edebilmek için bazı marketlerinde döner satışı yapıyor ve Sodexo ve Ticket yemek çeklerini market alışverişlerinde ürün karşılığında kullandırıyor. Bu çeklerin ürün karşılığı kullanılması, haksız rekabete yol açması bir yana vergi usulü kanununun da açıkça ihlal edilmesi anlamına geliyor.

TİCKET UYARDI…

Geçtiğimiz mayıs ayında Ticket Resteurant, “Çok Önemli Duyuru” başlığıyla üyelerine, Ocak 2008’de Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca yemek çeklerinin kullanımı ile düzenlemeyi hatırlatan yazı gönderdi. Duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Market veya şarküteri kategorisindeki üye kuruluşlarımızın Ticket Restaurant sisteminden faydalanabilmesi için, yemek kuponu veya kartları karşılığında sadece yemek hizmeti veya yüzde 8 KDV’li tüketime hazır gıda satışı yapmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.”Bundan sonraki uygulamalarında Şaypa bu düzenlemeye göre hareket eder mi bilinmez ama bundan önceki uygulamalar noktasında Maliye’nin konuya el atacağını umuyoruz.

YASAYLA AMAÇLANAN NE?

Gıda iş kolunda kayıp kaçak oranı fazla olduğu gerekçesiyle maliye tarafından yemek çeklerinin sadece yemek veya hazır gıda satışı yapılan yerlerde kullanılması isteniyor. Marketlerde hazır gıda satışı dışında başka ürünlerin satışı da yapıldığından dolayı bu çekler yasaya aykırı olarak hazır gıda yerine diğer ürünler için de kullanılabiliyor. Yemek çekleriyle başka ürünlerin satışını yapan firmalar daha sonra stokları düzenlemek için de yanıltıcı belge temin edebiliyorlar. İlgili yasayla bu durumun önü alınmaya çalışılıyor.

“İŞİN PEŞİNE DÜŞÜLMÜYOR”

Konu hakkında gazetemize konuşan Bursa Perakendeciler Federasyonu (PERDER) Başkanı Haşim Kılıç, Sodexo ve Ticket yemek çeklerinin marketlerde bu şekilde kullanılmasının haksız rekabete yol açtığının altını çizdi. Kılıç, “İki sene önce o zamanki PERDER Başkanı Doğan Seyhan ile Maliye Müdürlüğü’ne ziyarette bulunduk. O zaman bize bu konuda mecliste yasa hazırlığı olduğu bu yasanın da 12’nci aya kadar meclisten geçeceği söylenmişti. Fakat şu zamana kadar herhangi bir değişiklik olmadı.  O zamandan beri biz de bekliyoruz. İşin peşine düşülmüyor maalesef.”şeklinde konuştu.

Bakkallar Odası Başkanı Muhammer Nuri Öz ise Şubat 2010 yılında bu yemek çeklerinin marketlerde kullanıldığı tespit ettiklerini vurguladı. Öz “Bu yemek çeklerini her ikisi de Fransız firması. Bununla alakalı dava açıldı. Bu uygulama asla yasal değil. Bu çekler işçiye hazır yemek yemesi için verilir. Ben bu çeklerin yasal olmayan bir şekilde kullanılmasını Gelir İdaresi Başkanlığı’na da şikâyet ettim. ”diye konuştu.

Öz, akıllarda soru işaretleri bırakan şu ilginç açıklamayı da yaptı:

“Ben bu meseleyi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak’a da ilettim ama bununla hiçbir şekilde ilgilenmedi. Eğer bu yemek çekleri lokantalar haricinde kullanılacaksa o zaman isteyen tüm esnafa bu hak verilmeli.”

Şaypa’nın haksız rekabete yol açan ve Vergi Usulü Kanunu’na muhalefet eden bu uygulamasına sessiz kalınması “Yoksa Şaypa’yı koruyan gizli bir el mi var?” sorusunu akıllara getiriyor.

 

 

 

 

2. Büyükşehir İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın onaylamamasına rağmen Kükürtlü Camii altı neden “Ticari Alana” çevrilerek Şaypa’ya tahsis edildi? 

Camii cephesindeki tabela kirliliğine neden son verilmiyor?Cami altlarının ticarethanelere çevrilmesi ülkemizde gittikçe yaygınlaşan bir durum maalesef. Bunun bir örneği de Kükürtlü Caddesi üzerinde bulunan Kükürtlü Camii’nde görülmekte. Üstelik Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın itirazlarına rağmen Camii’nin altı Ticaret Alanına çevrilmiş ve bir kenarına (Cami altına) Şaypa Market yerleşivermiş. Bakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunda ne deniyor:

“Yapılan İncelemede, 1/1000 Ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planında “Dini Tesis Alanında” kalan Kükürtlü Mahallesi, 3942 ada, 1 parselin bir kısmının “Ticaret Alanına” alınmasına ilişkin T.C. Diyanet İşleri Başkanlığının 23.11. 2012 gün ve 11315 sayılı ve Bursa İl Müftülüğünün 30.11.2012 gün ve 4536 sayılı kurum görüşünün plan değişikliğinin uygun bulunmadığı görülmüştür. Söz konusu plan değişikliği kentsel ve sosyal donatı alanı azaltıcı nitelikte olduğundan uygun olmadığına, oybirliği/oyçokluğu ile karar verilmiştir.”

Diyanet İşleri Başkanlığının 23.11. 2012 tarihli yazısında da Camii altının “Dini Tesis Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na çevrilmesi konusunda “Söz konusu alanda plan değişikliği yapılması Başkanlığımızca uygun görülmemiştir.”ifadesi yer alıyor.

Tüm bu itirazlara rağmen Kükürtlü Camii’nin bir kısmı imar planı değişikliği yapılarak Büyükşehir Belediyesi tarafından ticaret alanına çevriliyor. Ve hemen akabinde daha cami inşaatını tam olarak bitmeden Şaypa Market caminin altına yerleşiyor. Dikkat çekici bir nokta da medyada daha önce, Şaypa Market’in ruhsatı, Kükürtlü Caminin ruhsatından önce aldığı yönünde  yer almıştı. Haberlere göre cami binası henüz ruhsat almamışken Caminin alt köşesine Şaypa Market’in açılmış olmasına vurgu yapılıyordu.

Bu raporlardan ve yazışmalardan anlaşılan o ki Büyükşehir ne kendi meclisinin komisyonunu ne de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Bursa İl Müftülüğünün itirazlarını dikkate almış.

Büyükşehir ile Şaypa arsında nasıl bir ilişki olduğu ve Şaypa’ya geçilen kıyağın nedeni kamuoyu tarafından merak ediliyor.

 

 

3.Şaypa Genel Müdürlüğü binasının bulunduğu parsel, niçin kişiye özel bir düzenlemeyle yönetmelik haricine çıkılarak idari tesis alanından, ticari alana çevrildi?   Bu işlem karşılığında  Osmangazi Belediye Spor’a bağış yapıldı mı? Gülbahçe Mahallesi’nde, Şaypa Genel Müdürlük Binası’nın bulunduğu idari tesis alanı, Osmangazi Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yapılan plan değişikliği ile ticari alana çevrilmiş. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında yapılan bu plan değişikliğine Şehir Planlamacıları Odası tarafından itiraz edilmiş. Oda, bu itirazın gerekçesi olarak Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’in 3. maddesindeki hükmü gösteriyor. Söz konusu hükümde ise şöyle deniyor:

“Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleri” olarak tarif edilmiş, yönetmeliğin 27/2. maddesinde ise; “İmar planında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için; imar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.”

Şehir Plancıları Odası, ilgili yönetmenlikten hareketle Osmangazi Belediyesi’ne yazdığı 12.02.2013 tarihli bir yazı ile itiraz etmiş. Şehir Plancıları, ilgili yönetmelik maddesini temel alarak durumu şöyle değerlendirmiş:

“Yönetmelik maddesinden de anlaşılacağı üzere söz konusu idari tesis alanının azaltılması ancak aynı bölge içerisinde eşdeğer yeni idari tesis alanı ayrılması halinde mümkün olmaktadır. İlgili plan değişikliğinde buna yönelik bir uygulama yapılmayarak yönetmelik hükümlerine ve kamu yararına aykırı davranılmış, planın sosyal donatı dengesi bozulmuştur.” Büyükşehir Belediyesi, 1/5000 ölçekli planda böyle bir uygulamanın kararını aldığı için Osmangazi Belediyesi de 1/1000 ölçekli plana göre bir düzenleme yapmış durumda. Bu düzenleme kararının alınması için Şaypa’nın Osmangazi Belediye spora yaklaşık 400 bin lira bağışta bulunduğu da iddia ediliyor.

Bu durum “Acaba Osmangazi Belediyesi Şaypa karşısında eli kolu bağlı mı kaldı; bu sebeple mi Belediye, Şehir Plancıları Odası’nın belirttiği gibi “kamu yararına aykırı” davrandı?” sorusunu akıllara getiriyor.
Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2013, 00:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19