03
Ağu 2020
Demokrasiden halifeliğe

Halifelik, tarihi ve siyasi bir kurumdur. Doğrudan İslami bir kurum değildir. Hz. Muhammed'in ardından dönemin şartlarına göre teşekkül etmiştir. Aynı zamanda Müslümanların birliğini temin eden, etmekle yükümlü sayılan bir kurumdur....

MAKALEYİ OKU
28
Tem 2020
Halifelik gelirse

Yeni Şafak Gazetesi yayın grubu tarafından çıkarılan Gerçek Hayat dergisinde, 'Şimdi değilse ne zaman, sen değilse kim? Hilafet için toparlanın” cümlesinin kapak yapılması ile birlikte halifelik tartışması da yeniden ateşlenmiş...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2020
FETÖ adayları

Osmanlı döneminde cemaat sözü daha çok gayri Müslim topluluklar için kullanılmış iken Cumhuriyetle birlikte, gayri Müslim topluluk kalmadığından olmalı ki, artık cemaat denilecek bir gayri Müslim topluluk bulunmadığından, cemaat kelimesi,...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2020
Ayasofya'nın siyasi tarafı

Varlığını bir faniye borçlu sayan bir kesim, Ayasofya tartışmasında da yine bilinen cümlelerini tekrarlamaya devam etmektedirler. Eğer Milli Mücadele başarılı olmasaymış, ne Ayasofya ne Sultanahmet kalırmış ne de onların camiliklerinden...

MAKALEYİ OKU
25
Haz 2020
Baronun baronları

Barolar hakkındaki kanun değişikliği nedeniyle başlayan tartışmalar devam ediyor. Aslında ortada kesinleşmiş, dolayısı ile şu maddesi doğrudur bu maddesi yanlıştır denilebilecek bir kanun tasarısı da yoktur. Hükümet değiştireceğiz,...

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2020
Ayasofya'nın özgürleşmesi

Bilindiği gibi Osmanlılar için Ayasofya sadece bir ibadethane değildir. Bir külliyenin adıdır. Medresesi, kütüphanesi, imarethanesi, sebili, sıbyan mektebi, muvakkıthanesi, türbeleri, şadırvanıyla bir külliyedir. Elbette Bizans döneminde...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2020
Arap İsyanı

Arap İsyanı için Haziran ayı önemlidir. Uzun bir hazırlık ve pazarlıktan sonra Mekke Emiri Şerif Hüseyin'in iki oğlu Emir ve Faysal komutasındaki isyancı Arap birlikleri 5 Haziran 1916'da Medine'ye saldırmıştı. Ancak Medine'de...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2020
Dünyanın son günü

İstanbul'un fethedildiği gün, İstanbul'dan ayrılan Batılı bir seyyah 'Bugün dünyanın son günü” diye kendince olayı özetlemiştir. Aslında bu cümlenin doğru bir tarafı vardır. Çünkü 29 Mayıs 1453 Bizans'ın son...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2020
Darbecilik okulu

Bir darbe olayı kadar, darbenin nasıl oluştuğu, nasıl hazırlandığı da bir o kadar önemlidir. Konu ile ilgilenenler teslim edecektir ki her darbe aynı zamanda bir sonraki darbenin okulu durumundadır. Hatta 28 Şubat darbecileri örneğinde görüldüğü...

MAKALEYİ OKU
26
Mayıs 2020
Hukuka karşı barolar

İstanbul barosu düşünüldüğünde, on binlerce üyesi vardır. Seçim mevzuatına göre bir oy farkla bile olsa aynı görüşte olan liste yönetme hakkı elde ediyor. Buna karşılık bir oy farkla bile olsa seçimi kaybetmiş sayılan farklı görüş...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2020
Vesayet odakları / meslek odaları

Yönetme hak ve yetkisinin halka ait olduğu, özgür ülkelerde meslek odaları, kuruluşları kendi alanlarında kaliteli hizmetlerin yürütülmesinde, meslek mensuplarının haklarının korunmasında, mesleki dayanışmalarının sağlanmasında öncülük...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2020
Tarih bilinciyle Azerbaycan

Tarih bize sorunlarımızı çözecek imkanları, fırsatları verirse önemli olur. Aksine tarihi, sorunları kalıcılaştırmanın, büyütmenin yeni sorunlar icat etmenin bir aracı haline getirenler, toplum için bir iyilik yapmış olmazlar. Tarih insanları...

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2020
Tunceli yeniden Dersim olur mu?

Dersim/Tunceli olaylarını konuşup yazanlar, çoğunlukla kendi taraflarının önyarglarını tekrarlıyorlar. Somut, tarihi gerçekleri yok sayıyorlar. Olayların içinde yaşamış olan kişilerin görüşlerini, anılarını hiç görmüyorlar. Bu...

MAKALEYİ OKU
07
Mayıs 2020
TBMM bir hükümet dairesidir"

Parti lideri, şef-milli şef-ebedi şef, bütün yetkileri elinde toplamıştır. Bu yüzden hükümet, meclis ve parti ona bağlı sayılmıştır. Atanmışlardan oluşan meclis doğrudan parti kararlarının 'yasa” adıyla bilinmesini temin eden...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2020
PARTİ DEVLETİ

Parti devleti genel olarak, meclisin, hükümetin ve bunun sonucunda, devletin bir parti tarafından yönetilmesi, başka bir partinin varlığına engel olunması diye tarif edilmektedir. Dünyada tek partili yönetim örnekleri, İtalya'da Faşist...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2020
Anadolu irfanından ne çıkar?

Anadolu İrfanı deyimi ile tasavvuf kast ediliyor ise bunun da Türkiye tarihinin tamamını ve Türkiye'deki halkın da tamamını kapsamadığı açıktır. Evet, Tasavvuf akımı, anlayışı Anadolu Selçukluları döneminden başlayarak özel bir...

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2020
ANADOLU İRFANI

Sözlükte karşılığı, bilme, anlama, tanıma, kültür olan irfan kelimesi ile arif, maarif, marifet, maruf ile aynı kökten gelmektedir. Tasavvuf çevreleri ise irfanı doğrudan tasavvuf anlamında kullandığı gibi arif'i de sufi anlamında...

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2020
Yüz yıl önce Meclis nasıl taşınmıştı

Türkiye tarihinde seçilmişlerden oluşan ilk meclis 20 Mart 1877'de, 143 yıl önce İstanbul'da toplanmıştı. O Meclisin İstanbul'da çalışmasını İngilizler engelledi. Yönetim işlerinin tümüyle Ankara'da toplanmasını...

MAKALEYİ OKU
16
Nis 2020
Safavi Şiisi Haydar Baş

Lise öğrencisiydim. Bahaddin abi, 'bu akşam Trabzon'dan gelen önemli birisi var, onu dinlemeye gideceğiz” diye beni çağırmıştı. Akşamleyin Gez Mahallesinde bir eve gittik. Evin salonunda 20-25 kadar insan halka olmuş vaziyette oturmuştu....

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2020
Hıfzıssıha Enstitüsünü Nasıl Kurulmuştur?

Meclisin, Hükümetin Ankara'ya taşındığı yeni dönemde Vakıf Türkiye'deki sağlık kuruluşlarına olan ilgisini arttırarak sürdürmüştür. Ağustos 1922'de Vakıf temsilcisi Dr. Victor G. Heise İstanbul'a gelmiş, Türkiye'deki...

MAKALEYİ OKU
13
Nis 2020
Sağlık İşlerinde Rockefeller Tekeli

Korona felaketine bağlı olarak yeni tartışmalarda Türkiye'nin gündemini meşgul etti. Bir görüşe göre Türkiye eskiden halk ağlığı konusunda çok iyi durumdaydı. 1928'de hiç olmayan bir iş yapılmış, Hıfzıssıha Enstitüsü...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2020
Diyanet'in yanlışları

Diyanet İşleri Başkanlığından (DİB) sol kesimin şikayetleri hiç bitmiyor. Aslında başkanlığın varlığından rahatsızlar. Bir kısmı tıpkı SSCB'de olduğu gibi DİB'in kapatılmasından yana olduğunu açıkça yazıyorlar. SSCB'de...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2020
Siyasal İslam'ın çökmesi (ıı)

Oliver Roy, Kuzey Afrika'daki etkisi nedeniyle olmalı ki Cezayir ile birlikte ele aldığı Mısır'da Siyasal İslam'ın varoşlarda varlık gösterdiğini, toplumun geneli tarafından kabul görmediğini bile iddia etmişti. İslam Dünyası...

MAKALEYİ OKU
02
Nis 2020
Siyasal İslam'ın çökmesi (ı)

İslami çevrelerin dilinde 'Siyasal İslam” diye bir kavram yoktur. Bu kavram tümüyle Batılı oryantalistlerin icat ederek tedavüle sürdüğü bir deyimdir. Çünkü 'İslam Dünyası'nda” işgal ve sömürgeler yaygınlaştığında,...

MAKALEYİ OKU

banner19