27
Mayıs 2020
Darbecilik okulu

Bir darbe olayı kadar, darbenin nasıl oluştuğu, nasıl hazırlandığı da bir o kadar önemlidir. Konu ile ilgilenenler teslim edecektir ki her darbe aynı zamanda bir sonraki darbenin okulu durumundadır. Hatta 28 Şubat darbecileri örneğinde görüldüğü...

MAKALEYİ OKU
26
Mayıs 2020
Hukuka karşı barolar

İstanbul barosu düşünüldüğünde, on binlerce üyesi vardır. Seçim mevzuatına göre bir oy farkla bile olsa aynı görüşte olan liste yönetme hakkı elde ediyor. Buna karşılık bir oy farkla bile olsa seçimi kaybetmiş sayılan farklı görüş...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2020
Vesayet odakları / meslek odaları

Yönetme hak ve yetkisinin halka ait olduğu, özgür ülkelerde meslek odaları, kuruluşları kendi alanlarında kaliteli hizmetlerin yürütülmesinde, meslek mensuplarının haklarının korunmasında, mesleki dayanışmalarının sağlanmasında öncülük...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2020
Tarih bilinciyle Azerbaycan

Tarih bize sorunlarımızı çözecek imkanları, fırsatları verirse önemli olur. Aksine tarihi, sorunları kalıcılaştırmanın, büyütmenin yeni sorunlar icat etmenin bir aracı haline getirenler, toplum için bir iyilik yapmış olmazlar. Tarih insanları...

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2020
Tunceli yeniden Dersim olur mu?

Dersim/Tunceli olaylarını konuşup yazanlar, çoğunlukla kendi taraflarının önyarglarını tekrarlıyorlar. Somut, tarihi gerçekleri yok sayıyorlar. Olayların içinde yaşamış olan kişilerin görüşlerini, anılarını hiç görmüyorlar. Bu...

MAKALEYİ OKU
07
Mayıs 2020
TBMM bir hükümet dairesidir"

Parti lideri, şef-milli şef-ebedi şef, bütün yetkileri elinde toplamıştır. Bu yüzden hükümet, meclis ve parti ona bağlı sayılmıştır. Atanmışlardan oluşan meclis doğrudan parti kararlarının 'yasa” adıyla bilinmesini temin eden...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2020
PARTİ DEVLETİ

Parti devleti genel olarak, meclisin, hükümetin ve bunun sonucunda, devletin bir parti tarafından yönetilmesi, başka bir partinin varlığına engel olunması diye tarif edilmektedir. Dünyada tek partili yönetim örnekleri, İtalya'da Faşist...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2020
Anadolu irfanından ne çıkar?

Anadolu İrfanı deyimi ile tasavvuf kast ediliyor ise bunun da Türkiye tarihinin tamamını ve Türkiye'deki halkın da tamamını kapsamadığı açıktır. Evet, Tasavvuf akımı, anlayışı Anadolu Selçukluları döneminden başlayarak özel bir...

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2020
ANADOLU İRFANI

Sözlükte karşılığı, bilme, anlama, tanıma, kültür olan irfan kelimesi ile arif, maarif, marifet, maruf ile aynı kökten gelmektedir. Tasavvuf çevreleri ise irfanı doğrudan tasavvuf anlamında kullandığı gibi arif'i de sufi anlamında...

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2020
Yüz yıl önce Meclis nasıl taşınmıştı

Türkiye tarihinde seçilmişlerden oluşan ilk meclis 20 Mart 1877'de, 143 yıl önce İstanbul'da toplanmıştı. O Meclisin İstanbul'da çalışmasını İngilizler engelledi. Yönetim işlerinin tümüyle Ankara'da toplanmasını...

MAKALEYİ OKU
16
Nis 2020
Safavi Şiisi Haydar Baş

Lise öğrencisiydim. Bahaddin abi, 'bu akşam Trabzon'dan gelen önemli birisi var, onu dinlemeye gideceğiz” diye beni çağırmıştı. Akşamleyin Gez Mahallesinde bir eve gittik. Evin salonunda 20-25 kadar insan halka olmuş vaziyette oturmuştu....

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2020
Hıfzıssıha Enstitüsünü Nasıl Kurulmuştur?

Meclisin, Hükümetin Ankara'ya taşındığı yeni dönemde Vakıf Türkiye'deki sağlık kuruluşlarına olan ilgisini arttırarak sürdürmüştür. Ağustos 1922'de Vakıf temsilcisi Dr. Victor G. Heise İstanbul'a gelmiş, Türkiye'deki...

MAKALEYİ OKU
13
Nis 2020
Sağlık İşlerinde Rockefeller Tekeli

Korona felaketine bağlı olarak yeni tartışmalarda Türkiye'nin gündemini meşgul etti. Bir görüşe göre Türkiye eskiden halk ağlığı konusunda çok iyi durumdaydı. 1928'de hiç olmayan bir iş yapılmış, Hıfzıssıha Enstitüsü...

MAKALEYİ OKU
07
Nis 2020
Diyanet'in yanlışları

Diyanet İşleri Başkanlığından (DİB) sol kesimin şikayetleri hiç bitmiyor. Aslında başkanlığın varlığından rahatsızlar. Bir kısmı tıpkı SSCB'de olduğu gibi DİB'in kapatılmasından yana olduğunu açıkça yazıyorlar. SSCB'de...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2020
Siyasal İslam'ın çökmesi (ıı)

Oliver Roy, Kuzey Afrika'daki etkisi nedeniyle olmalı ki Cezayir ile birlikte ele aldığı Mısır'da Siyasal İslam'ın varoşlarda varlık gösterdiğini, toplumun geneli tarafından kabul görmediğini bile iddia etmişti. İslam Dünyası...

MAKALEYİ OKU
02
Nis 2020
Siyasal İslam'ın çökmesi (ı)

İslami çevrelerin dilinde 'Siyasal İslam” diye bir kavram yoktur. Bu kavram tümüyle Batılı oryantalistlerin icat ederek tedavüle sürdüğü bir deyimdir. Çünkü 'İslam Dünyası'nda” işgal ve sömürgeler yaygınlaştığında,...

MAKALEYİ OKU
19
Mar 2020
Ya istiklal ya ölüm (ıı)

Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen İttifak Devletleri'nin tamamında (Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan) yönetim krallıktan cumhuriyete geçiş olarak değiştirilmiştir. Bu değişimin ise savaş galiplerinin bilgisi dışında...

MAKALEYİ OKU
18
Mar 2020
Ya istiklal ya ölüm (ı)

TRT'de Ya İstiklal Ya Ölüm adıyla yeni bir dizi film yayını başladı. TRT'de aynı içerikte yayınlanmış olan dizilerin sayısı çok fazladır. O kadar fazladır ki sayısını bilen dahi yoktur. Aynı içerikte aynı tekrarları film...

MAKALEYİ OKU
12
Mar 2020
Gölgeden Tanrı'ya (II)

Yükselme döneminden sonra da Zillüllah deyiminin zaman zaman kullanıldığını gösteren bilgiler vardır. Bunlardan birisi XVIII. Yüzyılda yaşamış olan Defterdar Sarı Mehmet Paşa, (Nesayihü'l-Vüzera Vel Ümera veya Kitab-ı Güldeste,...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2020
Gölgeden Tanrı’ya (ı)

Zil Arapçada gölge anlamına gelen bir kelimedir. Yaratılmış durumunda olan canlı cansız bütün nesnelerin güneşe maruz kalmalarında gölgeleri ortaya çıkar. Güneşten gelen ışınların açısına göre de gölgeler uzayıp kısalır. Nesneler...

MAKALEYİ OKU
07
Mar 2020
Suriye'de ne işimiz var? (ıı)

Dokuz yıllık süre içinde CHP'den, SP'den pek çok kimse gidip Esat'ı ziyaret ettiler. Türkiye'de basının bir bölümü her zaman Suriye'de kanlı olaylardan Türkiye'yi sorumlu gösteren telkinler yaptı. Acaba benzeri...

MAKALEYİ OKU
05
Mar 2020
Suriye'de ne işimiz var? (ı)

Türkiye nihayet Suriye'ye askeri müdahale de bulundu. Şartlara göre belki altı-yedi yıl önce yapması gerekeni Şubat 2020'de yaptı. Suriye'de işgalci Baas idaresi ve suç ortakları İran Rusya orada ki nüfus yapısını değiştiriyorlar....

MAKALEYİ OKU
27
Şub 2020
Kudüs ile aldatmak (2)

28 Şubat Askeri Darbesi ve Kudüs Ancak Türkiye'deki askeri çevrelerde her zaman bir İsrail'e yakın damar etkili olmuştur. İktidarlar, kuşaklar değişse de İsrail'e yakınlık duan bir çevre hep etkili olmuştur. Nitekim 28 Şubat...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2020
Kudüs ile aldatmak (1)

Türkiye'de Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya olan ilgi büyük ölçüde Haziran 1967'de Kudüs'ün İsrail tarafından işgal edilmesi ile başlamıştır. Büyük bir üzüntüye ve nefrete yol açan bu işgalden sonra Mescid-i Aksa'nın...

MAKALEYİ OKU

banner19

banner8