Reis'ten süper karar!

Bugün Bursa’nın dört yanında özellikle akşam saatlerinde fabrika bacalarından salınan zehir insan sağ-lığını tehdit ediyor. 
İstatistiki veriler de bu hava kirlili-ğinin insanların ölümüne dahi sebep olduğunu ortaya koyuyor. Bir yandan hava kirliliği ile mücadele etmesi ge-reken bir kurum var ama maalesef sa-nayi kuruluşlarına baca filtreleri için müeyyide uygulamıyor.
Üstüne üstlük tüm tepkilere rağ-men kamuoyunu tatmin edecek bir uygulama ya da açıklama bir türlü gelmiyor. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-doğan’ın bu vetosunun kamuda görev yapanlara da bir uyarı olarak değer-lendirilmesi gerekir. Bürokrasinin de insan sağlığını, çevreyi önceleyen bir görev anlayışına bir an önce dönmesi gerektiği ortada.

Hem o santraller bir an önce baca-larına filtre takarak zehirlerini doğaya salmayacaklar. İnsan sağlığı her türlü kazancın çok üstündedir. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-doğan’ın bu vetosu başkaca önemli bir alana gözlerin çevrilmesine açısın-dan da çok daha kıymetli. 
Malum termik santrallerle ilgili kamuoyunda bir hassasiyet oluştu. Ama bacasından zehir saçan sadece bu kurumlar değil. 
Sanayi bölgelerinde fabrikalar tüm fütursuzlukları ile zehir kusuyor bacalarından. Bu konuyla ilgili yetki sahibi olan Çevre Müdürlükleri ise bayılmış numarası yapmaya devam ediyor. 

Malum yakın zamanda termik santrallere filtre takılmasının 3 yıla yakın bir süre erteleyen düzenleme kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. 
Adeta zehir kusan bacaların sa-dece maddi açıdan değerlendirilerek insan sağlığı ve doğayı hiçe sayarak filtre takmaları için yeni süre verilme-sine toplumun her kesiminden büyük tepki gelmişti. 
İşte her zaman milletinin sesine kulak veren ve milletin taleplerini asla giz ardı etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o düzenle-meyi veto ederek Türkiye Büyük Mil-let Meclisi’ne iade etti. Bu oldukça önemli bir gelişme. 

CHP’de skandala rağmen sessizlik!

CHP’de il yönetim kurulunda da görev yapmış bir isim Gülriz Güven…
CHP Osmangazi Küplüpınar de-lege seçimleriyle ilgili çok sarsıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Çoğunluk sağlanamadığı için ilk gün yapılama-yan seçimler tüzükteki açıklardan faydalanılarak ilçe başkanlığına alındı. 
CHP üyeleri Demirtaş’tan şehir merkezine gelerek oy kullandılar. Ki-lometrelerce yol yaptılar oy kullana-bilmek için. 
Buraya kadar sorun yok diyelim. Mahallede yapılabilirdi bu seçim ama hadi tüzük vermiş yetkiyi…
İlçede seçim yapıldı. Sonrasında ise Gülriz Hanım sosyal medya hesa-bından skandal bir iddiayı gündeme taşıdı. 


İddiaya göre oy kullanma kabi-ninde kamera vardı ve üyelerin ver-dikleri oyu ilçe yönetimi kendi odasında izledi ve hepsini gördü. 
Şayet doğruysa utanç verici bir durum. İnsanların güvenini, oy na-musunu yok sayan bir uygulama. İddia birkaç gündür kulaktan kulağa dolaşıyor. Ne ilçe başkanlığının ne de il başkanlığının bu konuda bir açıkla-ması henüz yok. 
CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, iddiayla ilgili bilgisi olmadığını belir-terek, kendisine bu yönde bir bilgi gelmediğini söyledi. 
Tüm seçimlerde il yönetiminden bir temsilcinin olduğuna dikkati çeken Akkuş, orada olan il yöneticisi-nin şayet böyle bir şey varsa ve bu tu-tanağa geçmişse o tutanağı il yönetimine getireceğini belirterek, burada konunun konuşulacağını söy-ledi. Akkuş, şayet bu durum yaşan-dıysa böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu da söyledi. 
Bakalım Gülriz hanımın iddiala-rına karşı özellikle Osmangazi ilçe yö-netimi bir açıklama yapacak mı?

YORUM EKLE

banner19