Kadına şiddet çocuklukta verilen eğitimle önlenecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla özellikle erken çocukluktan başlay

Kadına şiddet çocuklukta verilen eğitimle önlenecek
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla özellikle erken çocukluktan başlayarak örgün ve yaygın eğitim yoluyla toplumsal bilinç düzeyi yükseltilecek.

 

Hükümetin 2015 yılı programına göre, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi, aile kurumunun statüsünün geliştirilmesi ve sosyal refahının artırılması sağlanarak toplumsal bütünleşme kuvvetlendirilecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika ve programların hayata geçirilmesi, kadınların işgücüne katılımlarının artırılması ile iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik modellerin geliştirilmesi, karar alma mekanizmalarında kadınların aktif olarak bulunmaları ve kadına yönelik şiddetin azaltılması sağlanacak.

Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, istihdamının artırılması, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi sağlanacak. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamdaki fırsatlardan eşit olarak yararlanabilmesine yönelik olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2015-2020) yenilenecek ve ilgili alanlara yönelik çalışmalar yürütülecek.

 

Kadınların kooperatif kurmaları desteklenecek

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planına (2015-2020) ilişkin; sağlık, çevre, Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi, eğitim, yetki ve karar alma mekanizmalarında kadın, medya, yoksulluk ve ekonomi olmak üzere 8 alandaki uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi gerçekleştirilecek.

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi kapsamında belirlenecek 3 pilot ilde kadınlara kooperatifçilik, girişimcilik, pazarlama, muhasebe gibi alanlarda eğitim verilecek, eğitim verilen kadınların desteklenerek kooperatif kurmaları ve kurulan kooperatiflerin proje kapsamında desteklenmesi sağlanacak.

Kadın girişimciliğinin önündeki engellerin kaldırılması ve kadınların ekonomik hayattaki rollerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılacak. Farklı hedef grupları için verilecek toplumsal cinsiyet eğitimlerinde kullanılmak üzere Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Modülü hazırlanacak.

 

Kadına şiddetin azaltılması için toplum bilinçlendirilecek

Kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi amacıyla özellikle erken çocukluktan başlayarak örgün ve yaygın eğitim yoluyla toplumsal bilinç düzeyi yükseltilecek. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'na (2012-2015) ilişkin uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi gerçekleştirilecek. 2014 yılında yeniden yapılan Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması verilerinin daha ayrıntılı olarak analiz edileceği bir ileri analiz çalışması yapılacak.
Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2014, 12:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19