Vekillerin karne zamanı

  Köşe yazarı- Araştırmacı Onur Karaduman, 24. Dönem Ak Parti Bursa Milletvekillerinin 4 yıllık çalışmalarını değerlendiren yazı dizisi

Vekillerin karne zamanı

 

Köşe yazarı- Araştırmacı Onur Karaduman, 24. Dönem Ak Parti Bursa Milletvekillerinin 4 yıllık çalışmalarını değerlendiren yazı dizisi ile okurla buluşuyor. “Karne Zamanı” başlıklı yazı dizisinde Karaduman, vekillerin parti tarafından hangi özellikleri nedeniyle aday gösterildiğini, nasıl bir vekil profiline sahip olduklarını yazdı. Vekillerin başarı kriterlerinin değerlendirildiği yazıda, TBMM performansı, Siyaseten Etkinlik, Halka iç içe olması ,Tanınırlık, Liderlik vasfına sahip olması, Dürüst ve güvenilir olması , Beklentilere cevap vermesi, Bölge sorunlarını yetkili mercilere taşıması ve çözüm üretmesi, Bölgesine yatırım gelmesini sağlaması, Bursalılık bilinci kriterleri yer alıyor.

 

 

MUSTAFA KEMAL ŞERBETÇİOĞLU

10 MUSTAFAAMİLLETVEKİLİ OLMA SÜRECİNDE OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?

2011 milletvekili seçim sürecinde, Anayasa değişikliği gündemde olduğundan AK Parti hukuk eğitimi almış adaylara listesinde ağırlıklı olarak yer verdi. Böylece gerçekleştirilecek Anayasa değişikliğinde mecliste diğer partilere karşı avantajlı hale gelmeyi hedeflemişti. Bu mantıkla AK Parti milletvekili aday listesinde yer alan 5 avukat Bursa milletvekilinden biri olan Mustafa Kemal Şerbetçioğlu .seçim sürecinde sergilediği çekimser duruşunu meclise girdiğinde de bozmayarak bu dönemin pasif vekilleri arasında anılır oldu. AK Parti’nin “çatlak ses çıkaran muhalif isimler istemiyor” olması nedeniyle de Şerbetçioğlu, aranan profile uygun bir adaydı.

Milletvekilliği öncesinde siyasi kulisler ve parti yerel teşkilatında dahi ismi duyulmamıştı. Hatta, aday adaylığı öncesinde parti binasına adım atmadığı, teşkilatın hiçbir biriminde görev almadığı açık olarak bir çok yerde dillendirildi . Listede adı açıklandığında ise teşkilattan üst düzey kademelerde yöneticiler arasında bile tanımayanlar çoğunluktaydı. O dönem konuşulanları hatırlayacak olursak; Mustafa Kemal Şerbetçioğlu’nun babası Mehmet Nuri Şerbetçioğlu, Yargıtay üyesi olarak görev yapmaktaydı. Konumu itibari ile önemli bir pozisyondaydı. Dönemin Başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı olan şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yakın duruyordu. Kısaca, baba Şerbetçioğlu’nun kontenjanından (jest yapılarak) meclise girdi demek çok da yanlış bir tespit olmaz.

NASIL BİR MİLLETVEKİLİ PROFİLİNE SAHİP?

Mustafa Kemal Şerbetçioğlu’nun karnesini değerlendirirken, vekil olmadan evvelki süreçte sergilediği tutum ve davranışlarını da göz önünde bulundurmak bizleri doğru bir değerlendirme yapmaya yönlendirecektir. Adaylık döneminde çok konuşulan ve anlatılan bir konu, çekingen bir yapısı olduğundan Şerbetçioğlu’nun televizyon kanallarından gelen davetleri geri çevirdiği yönünde. Bu çekimser kişiliği, vekillik yıllarında kendisi için “düşük profilli” , el indir- el kaldır vekilliğine uygun bir performans sergilediği   yorumlarını ve eleştirilerini beraberinde getirdi.

Şerbetçioğlu’nun mecliste çalışacağı danışman kadrosunu da iyi seçememiş olması, bu dönem yaşayacağı talihsizliklerin en önemli sebeplerindendir. Özellikle de çekimser bir vekilin halkla ilişkiler ve basın alanında elinin güçlü olması, kendisine bu anlamda yardımcı olacak, ilişkileri düzenleyecek danışmanlar seçmesi gerekirdi. Uzun süredir siyasette ki bir isim der ki ,Milletvekili olan ya da olacak isimlere ufak bir tüyo; bazı şeyler sizin için zorsa, iyi danışmanlar bularak da çalışıyor izlenimi verebilirsiniz. Görüştüğüm herkesin dilinde aynı söylem mevcut 4 yıllık Milletvekilliği sürecinde pasif bir görüntü sergiledi ve çok iyi izler bırakamadı .

 

MİLLETVEKİLİ BAŞARI KRİTERİ  

TBMM performansı        1

Siyaseten Etkinlik           1

Halka iç içe olması ,Tanınırlık     2

Liderlik vasfına sahip olması      1

Dürüst ve güvenilir olması         4

Beklentilere cevap vermesi      1

Bölge sorunlarını yetkili mercilere taşıması ve çözüm üretmesi              1

Bölgesine yatırım gelmesini sağlaması 1

Bursalılık bilinci               1

 

KARNE DEĞERLENDİRMESİ

TBMM performansı (1 puan): TBMM tutanaklarını incelediğimizde, kanun teklifi, genel görüşme önergesi, meclis soruşturma önergesi, meclis araştırma önergesi ve gensoru önergesi verilmesinde Mustafa Kemal Şerbetçioğlu’nun ilk imzayı atan olmadığı görülüyor. Ayrıca Şerbetçioğlu 4 yıllık görevi sürecinde sözlü ya da yazılı hiçbir soru önergesi de vermedi. Bu da Şerbetçioğlu’nun ortamı gözlemleyerek adım attığını, sorumluluk almaktan kaçındığını gösteriyor. Vekillik dönemi boyunca 17 kanun teklifi, 13 meclis araştırmasında imzası olduğu biliniyor. Bu tutanaklar da,

Siyaseten Etkinlik (1 puan): Aslında bizi şaşırtmayan bir puan. Teşkilatça hiç tanınmayan, siyasi otoritesi ve ağırlığı olmayan bir isim için uygun bir puan. Bu duruma en basit örnek de 17- 25 Aralık sürecinde sessiz kalan vekillerden olmasıdır; Şerbetçioğlu da çoğu vekil gibi Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bıraktı.

Halka iç içe olması ,Tanınırlık (2 puan): Yazımızın üst kısımlarında da değindiğimiz gibi, Mustafa Kemal Şerbetçioğlu’nun kişilik özelliklerini de göz önünde bulundurduğumuzda bu puanı biraz da danışmanlarıyla paylaşıyor. Ufak bir araştırma yapsak, halk nezdinde tanınırlığı en düşük vekillerden biri çıkma ihtimali yüksek. Bu yorumu mesleki tecrübelerime dayanarak da rahatça ifade edebiliyorum. Milletvekilliği için aslında en önemli kriter de budur. Halk, ulaşabildiği, iletişim kurabildiği vekiller istiyor.

Liderlik vasfına sahip olması (1 puan): Yine yazımızın üst kısmında değindiğimiz gibi, basın yolu, TBMM performansı gibi kriterleri dikkate aldığımızda; kitleleri arkasından yürümeye dair cesaretlendirecek çalışmalar yapamadığı kulislerde konuşulmakta

Dürüst ve güvenilir olması (4 puan) : Gelelim karnede tek geçer not aldığı kritere… Aslına bakarsanız, aday listesine girmesinin en önemli sebeplerinden biri de dürüst ve güvenilir olmasıydı. Ama bizden uyarması yeni dönemde bu kriter tekrar vekil listesine girmesi için tek başına yeterli olmayabilir . Deniyor ki Bu hizmeti layıkıyla yerine getirebilecek yüzlerce ve hatta belki de binlerce dürüst ve güvenilir insan var.

Beklentilere cevap vermesi (1 puan): Avukat olduğu için seçilme kriterleri arasında yer alan nedenlerden biri, Anayasa yapım sürecinde hukuk bilgisinden istifade edileceği düşüncesiydi. Bu süreçte Şerbetçioğlu’nun hiçbir etkisi olmadığı söylenmekte . Ayrıca, daha düşük çaba gerektiren HSYK seçimlerinde de görevinin gereğini yapamamış etkin olamamıştır.

Bölge sorunlarını yetkili mercilere taşıması ve çözüm üretmesi (1 puan): Sanayi, çevre, turizm konusunda fikir ve proje üretmedi. Bu da Milletvekillerinin   yereli tembelleştirmesine olanak sağladı. Milletvekilleri Büyükşehir Belediyeleri ile ortak çalışarak , BTSO, akademik odalar, üniversite, il koordinasyon kurulu ile bir arada olmalı, tek hedefe kitlenmeli. İl strateji planlarının hazırlanmasında katkı sağlamalılar . Ne yazık ki bu konularda vekillerimizin vizyon sahibi olmaması , kente 4 yılını kaybettirdi.

Bölgesine yatırım gelmesini sağlaması (1 puan): Süreci incelediğimizde vekilin bu alanda bir çabası olmadığını gördük.

Bursalılık bilinci (1 puan): Vekillerimizin ortak sorunlarından biri… Bursa merkez kontenjanı vekilleri elini taşın altına koymadığı için Bursa sahipsiz kalmıştır. Bunun en önemli kanıtı da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sürecindeki güç savaşlarıdır.

2015 SEÇİMLERİNDE MUSTAFA KEMAL ŞERBETÇİOĞLU BEKLENTİSİ

Son zamanlardaki duyumlar, gözlemlerimiz Milletvekili seçimi yaklaştıkça Şerbetçioğlu’nun hiçbir şey yapmamanın gerginliğini taşıdığı ve iletişim kurarken uygun üslubu seçme konusunda sıkıntılar yaşadığı yönündedir. Önümüzdeki Milletvekili seçimlerinde, bir çok güçlü adayın çıkacağını göz önünde bulundurursak tekrar listeye girme şansı çok zayıf olduğu kulislerde konuşulmaktadır. 

 

İSMET SU

10 İSMETTMİLLETVEKİLİ OLMA SÜRECİNDE OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?

Bursa’da yoğun olarak görülen demografik yapı, Milletvekili listesi hazırlanırken göz önünde bulundurulan önemli kriterlerden biri. Seçim yapılırken ,Artvinliler ,Erzurumlular , Balkan Göçmenleri, Dağ ilçelerini temsilen Milletvekili kontenjanı konmasına özen gösteriliyor. Bir diğer kriter de teşkilat kademesinde görev yapan isimlerden birkaçının listeye seçilecek yerden konması . Böylece, teşkilata yıllarını harcayanlar onure edilirken, parti tabanında görev alan ve yetişen isimlere de hedeflerinin arasında Milletvekilliğinin de olabileceği mesajı veriliyor. 5 avukat Bursa milletvekilinden bir diğeri olan İsmet Su, Şehirde nüfusça ağırlığı olan , Artvinli kontenjanından milletvekili seçildi. Siyasi geçmişine baktığımızda teşkilattan geliyor. AK Parti il başkan yardımcılığı görevinde bulundu . Geçmiş siyasi hayatını da incelediğimizde; sessiz, sakin, dürüst güvenilir bir isim. 2011 Milletvekili seçim kriterlerine uyum sağlayabilecek ,sorun yaratmayacak bir isim olduğu için listeye kondu denilmekte . İmam hatip mezunu ve milli görüş tabanından geliyor .Mesleği dolayısıyla   Anayasa yapım sürecinde partinin elinin güçlendirmek için kadroya alınan isimlerden. Çatlak ses çıkarmaması , grup kararlarına uyum gösteren bir vekil olarak geçirdiği bu 4 yıllık dönem de merkezin aradığı kriterleri taşıdığının bir nevi ispatı. Ailesinin Mudanya’da yaşıyor olması nedeniyle de İsmet Su, Mudanya milletvekili olarak listeye girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bursa Eski AK Parti Milletvekili Faruk Çelik’e yakınlığı ile biliniyor. Milletvekilliği listesine girme sürecinde de Çelik’in etkili olduğu konuşuluyor. 4 yıllık dönem boyunca da Faruk Çelik’e giderek daha yakın durması bu söylemleri haklı çıkarmakta.

NASIL BİR MİLLETVEKİLİ PROFİLİNE SAHİP?

AK Parti Bursa’da 11 milletvekili çıkardı. Ne yazık ki teşkilattan gelmesine rağmen, İsmet Su da gerekli başarıyı gösteremeyen vekillerimizden . Bunun birkaç nedeni var Hitabet gücünün zayıf olması, halk ve yerel yönetimler karşısında güçlü bir duruş sergilemesini önlüyor. Mudanya demografisini göz önünde bulundurarak 30 Mart yerel seçimlerini değerlendirecek olursak; AK Parti’nin elinde bulunan Mudanya belediyesinin ana muhalefet partisi CHP’ye karşı kaybedilmesinde İsmet Su’nun yanlış adayda ısrarcı olması ve bölgesinde etkili bir milletvekili olarak parti seçmenine ulaşamamasından kaynaklandığı yine kulislerde konuşulanlar arasında . Bu 4 yıllık milletvekilliği sürecinde, kendisine yöneltilen en büyük eleştirilerden biri de pek etliye sütlüye karışmadığı , suya sabuna dokunmadığı yönünde . Bir diğer eleştiride   Danışman kadrosunun son derece zayıf olduğu yönündedir , İsmet Su’nun basında yer almamasından, projelere imza atamamasından ve seçmeniyle kucaklaşamamasından dem vuruluyor.

 

MİLLETVEKİLİ BAŞARI KRİTERİ  

TBMM performansı        1

Siyaseten Etkinlik          2

Halka iç içe olması ,Tanınırlık    3

Liderlik vasfına sahip olması      1

Dürüst ve güvenilir olması         4

Beklentilere cevap vermesi      1

Bölge sorunlarını yetkili mercilere taşıması ve çözüm üretmesi              1

Bölgesine yatırım gelmesini sağlaması 1

Bursalılık bilinci               1
KARNE DEĞERLENDİRMESİ

TBMM performansı (1 puan): TBMM tutanaklarını incelediğimizde, kanun teklifi, genel görüşme önergesi, meclis soruşturma önergesi, meclis araştırma önergesi ve gensoru önergesi verilmesinde ilk imzayı atan olmadığı görülüyor. Ayrıca İsmet Su, 4 yıllık görevi sürecinde sözlü ya da yazılı hiçbir soru önergesi de vermedi. Bu da İsmet Su’nun ortamı gözlemleyerek adım attığını, sorumluluk almaktan kaçındığını gösteriyor. Vekillik dönemi boyunca 9 kanun teklifi, 9 meclis araştırmasında imzası olduğu biliniyor. Genel kurulda ise 4 konuşma yaptığı görülüyor. Bu rakam ortalaması alındığında, her yıl 1 konuşma yaptığını söyleyebiliriz.

Siyaseten Etkinlik (2 puan): İsmet Su’nun teşkilattan gelmesi dolayısıyla siyaseten etkinliğinin biraz daha fazla olmasını beklerdik fakat yapısıyla örtüşür şekilde bir milletvekilliği performansı sergiledi. Bölgesinde seçim kaybettirmesi de bu puanın düşmesine sebep oldu.

Halka iç içe olması ,Tanınırlık (3 puan): Yine kulis bilgileriyle konuşmamız gerekirse .Geçmiş dönemlerdeki yakın mesai arkadaşları derler ki .. Teşkilatta görev aldığı dönemler de İsmet Su hiçbir zaman halkın arasına yeteri kadar karışamamıştır. Yakalayabilirseniz, sadece iyi bir dinleyici olmuştur. Milletvekilliği döneminde de buna benzer performans sergilemekte. Tanınırlığı , teşkilattan gelmesine rağmen beklentinin altında idare eder düzeyde . Bu durumu kırmak için de yeterli çaba harcamadığını basına karşı mesafeli durması kendisine yöneltilen eleştiriler arasında .

Liderlik vasfına sahip olması (1 puan): Bu kriterin İsmet Su ‘ya pek uygun olmadığını belirtmekte fayda var. Yapı itibari ile kitleleri arkasından sürükleyen lider olmadığı söylenmekte ve gözlenmektedir.

Dürüst ve güvenilir olması (4 puan) : Gelelim karnede tek geçer not aldığı kritere… Aslına bakarsanız, aday listesine girmesinin en önemli sebeplerinden biri de dürüst ve güvenilir olmasıydı. Ama bizden uyarması yeni dönemde bu kriter tekrar vekil listesine girmesi için tek başına yeterli olmayabilir . Deniyor ki Bu hizmeti layıkıyla yerine getirebilecek yüzlerce ve hatta belki de binlerce dürüst ve güvenilir insan var.

Beklentilere cevap vermesi (1 puan): Avukat olduğu için HSYK seçimlerinde etkin görev almasını beklerdik. Ne yazık ki hiçbir çalışmasını gözlemleyemedik. Varsa da etki düzeyi, başarısı ve halka yansıtılması son derece zayıf olmuştur. Beklentilere cevap konusunda, etnik kökenli davranması da (Gürcüler’e öncelik tanıması) zayıf not almasının sebeplerinden biridir

Bölge sorunlarını yetkili mercilere taşıması ve çözüm üretmesi (1 puan): Sanayi, çevre, turizm konusunda fikir ve proje üretmedi. Bu da Milletvekillerinin   yereli tembelleştirmesine olanak sağladı. Milletvekilleri Büyükşehir Belediyeleri ile ortak çalışarak , BTSO, akademik odalar, üniversite, il koordinasyon kurulu ile bir arada olmalı, tek hedefe kitlenmeli. İl strateji planlarının hazırlanmasında katkı sağlamalılar . Ne yazık ki bu konularda vekillerin bir vizyon sahibi olmaması , kente 4 yılını kaybettirdi.

 Bölgesine yatırım gelmesini sağlaması (1 puan): Konuştuğumuz isimlerden aldığımız bilgiler ve eleştiriler şu yönde Mudanya’nın turizm konusundaki eksiklerini göz önüne alırsak, bu bile başarısızlığının somut bir kanıtıdır. Tekrar belirtmekte fayda var; AK Parti hükümeti seçici kurulunun da İsmet Su hakkında bu konularda pek fazla bir beklentisi olmadığını söylenmekte ..

Bursalılık bilinci (1 puan): İsmet Su hakkında asıl önemli eleştirilerin yapıldığı konu karnemizin en sonuna kaldı… Deniyor ki Milletvekilleri herhangi bir bölgeden seçilse de, herhangi bir demografik yapının ağırlıklandırılması ile seçilse de görevi itibariyle tüm Bursa halkını temsil etmekle yükümlüdür. İsmet Su, direkt etnik milliyetçilik yapıyor, Gürcüler konusunda akıl tutulması yaşıyor. Haklı- haksız değerlendirmesi yapmadan Gürcülerin taleplerine yanıt verip, beklentilerinin gerçekleştirilmesi için çabalıyor. Bu bile antipatik bir milletvekilliği için yeterli. İsmet Su, Bursalılık bilinci ile değil de Gürcülük bilinci ile hareket ediyor. Kulislerde en fazla eleştirildiği ,hatta topa tutulduğu konu olarak ta bu göze çarpmaktadır.

2015 SEÇİMLERİNDE İSMET SU BEKLENTİSİ

Beklenti şu şekilde .. Teşkilat onure edildi. Yeni dönemde İsmet Su’nun milletvekilliği şansı tamamen Faruk Çelik’in listedeki etkisine bağlıdır. Önümüzdeki milletvekili seçimlerinde, bir çok güçlü adayın çıkacağını göz önünde bulundurursak tekrar listeye girme şansı çok zayıf görülüyor.

HAFTAYA: Canan Candemir Çelik- Tülin Erkal Kara hakkında karnemizi açıklayacağız.

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2014, 13:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner19

banner24