Tıbbı da terörize ettiler

Meslek odaları, genellikle temsil ettikleri camianın sorunlarını çözmek kurulmuşlardır. Faaliyetlerini bu doğrultuda yürütürler. Teorik olarak böyle olmaları gerekir. Ne var ki Türkiye’deki meslek örgütlerinin en azından bir kısmının böyle olmadığını, yakından biliyoruz. Mimarlar ve mühendisler odaları, esnaf odaları, sanayi odaları, tabipler birliği, barolar iş adamları dernekleri ilk akla gelen meslek kuruluşları olarak zikretmek mümkün. Birkaç yıl yakınlarında bulunduğum ve birlikte faaliyetler yaptığım söz konusu bu meslek odalarının, temsil ettikleri camianın sorunlarından ziyade, kendi ideolojilerini ön plana çıkartarak tamamen marjinalleştiklerine, bu nedenle, asıl faaliyet alanlarına ilişkin bir şey yapmadıklarına tanık olduğumuzu söyleyebilirim.

Diğer başka ülkelerdeki meslek örgütlerinin aksine, bizdeki bu tür teşkilatlar; ya vatan düşmanı ya din düşmanı olurlar ya darbeci yahut yabancıların yerli işbirlikçileri olurlar. Bunun en açık örneklerini, 28 Şubat sürecinde yakından gördük. Beşli çetenin ülkeyi ne hale getirdiği, hafızalarımızda hala tazeliğini koruyor.   

Geçenlerde Türk Tabipler Birliği adına bir açıklama yapılıyor. Açıklamayı yapan, TTB’nin üyesi Eftal Yıldırım diye bir doktor.  Üstelik bu açıklamayı mensup olduğu birlik adına yapıyor. Bir meslek odasının, bir kısım marjinal sol gurupların kendi ideolojik amaçları doğrultusunda nasıl da kullanıldığının son örneğini göstermiş oluyor. Bu meslek odasının başında bulunan zatın budan haberi yok mu, diyeceğim ama, onun da geçmişte yaptığı açıklamalarını hatırlayınca, bundan vaz geçtim.

Adam, bütün tıbbi bilgileri yok sayarak oruç tutmanın sağlığa zararlı olduğunu söyleyerek, ne tür bir ruh hali ve kafa yapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Oruç tutan Müslümanların sağlığı sanki kendisini çok ilgilendiriyormuş gibi, orucun sağlığa zararlı olduğunu ifade ediyor. İşin Bilimsel, filimsel yönlerine girmeyeceğim, ancak bir kafa yapısını yansıtması bakımından oldukça anlamlı buluyorum. Çünkü bu tipler için bilimsel sonuçlardan ziyade ideolojik saplantılarının önceliği zaten bilinen bir durum.

Müslüman bir ülkede yaşıyorsun. Tamam inanmıyorsun, bari inkarcılığın namusu adına insanların ibadetlerine saygı duymayı öğren. Bir Müslüman; niçin ve nasıl oruç tutar, ramazan ayında 24 saatini nasıl planlar, ne yer ne içer hiç olmazsa bunları insan bir öğrenir değil mi. İmsak nedir, iftar nedir, sahur nedir, teravih nedir, eminim ki bu konularda bile adamın bir fikri bir bilgisi yoktur. Ama adam; güya bilimsellik adına fetva veriyor. Sonra da kalkıp sağlığımızı bu tiplere emanet edeceğiz!

Eftal Yıldırım, "Benim açımdan hekimler, doğru bildikleri bilimsel bilgileri aktarmak dışında bir tutum almamalıdır. Orucun, normal biyoritmi ve sağlıklı beslenme döngüsünü bozacağı, ancak bunun kişilerin kendi tercihleri olacağı ve sonuçlarına katlanacakları vurgulanabilir." Diyerek, oruç tutan insanların sağlığını ne kadar düşündüğünü böylece göstermiş oluyor!!! İşi burada da bırakmıyor, oruçla ilgili yayın yapan medyayı  tek taraflı ve yanlı olarak niteliyor. Sanki elinde yapılmış ciddi araştırmalar varmış gibi. Hoş araştırma olsa da yine de bu araştırmayı din ve inancın aleyhine kullanmak için her türlü hinliği yapabilirler.

Öyle ki, oruç ile ilgili akademik camiada bir tartışma olup olmadığı sorusu üzerine Eftal Yıldırım, "Akademik olarak bazıları kendi inançlarını pekiştirmek amacıyla tezler ileri sürüyor, ancak tartışmalar sürüyor, kesin olarak kanıtlanamadığı için… Bu tür tek yanlı medya yayınları, dincilere kendi propagandalarını destekleme olanağı veriyor. Zaten günümüzde yaratılan 'Bilimsel bilgi ve kanıta dayalı tıp karşıtlığı' ortamında, buna benzer algı yaratılmaya çalışılıyor ancak tersi görüşleri yayınlama olanağı verilmiyor." Peki sen ne yapıyorsun; tıbbı terörize etmekten başka…

 
YORUM EKLE

banner19