Yaşlılar sevgiyle genç kalıyor

Pozitif duyguların her sorunu aşmakta yoldaşımız olduğu, stresli günlerin fiziksel sıkıntıları da beraberinde getirdiği günümüzde her yaş için pozitif duyguların önemi, değeri giderek artıyor. Bu yaklaşımın ispatı olarak da Dr. Öğr. Üyesi Remziye Keskin ve Zeynep Gümüş’ün Darülacezede yürüttükleri projeyi incelemek gerekir.

Dr. Öğretim Üyesi Remziye Keskin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kronolojik sınıflamasına göre yaşlılığın, 65 yaş ve üzeri yaşam dönemini kapsadığını belirtiyor ve “Bilimsel gelişmelerin hızındaki artışla birlikte ortalama insan ömrü uzamakta ve yaşlı nüfus giderek artmaktadır” şeklinde tespitini ortaya koyuyor.

Uzun ömürlü olmanın insanda sosyal sıkıntıları tetikleyebileceğini tespit eden Keskin açıklamalarında şunları söylüyor: “Toplumun yaş ortalamasının artması, insan ömrünün uzaması anlamına gelse de, fizyolojik kapasitede düşme, sosyal rollerin kayıpları ve bireylerin duygularında, algılamalarında ve davranışlarında meydana gelen değişimler nedeniyle aynı zamanda sağlık ve sosyal sorunların artacağı anlamına da gelmektedir. Yaşlanma ile gelen değişiklikler birbirini tetiklemekte, özellikle psikolojik yaşlanma bu değişimleri hızlandırmakta ve derinleştirmektedir.”

Peki oluşan bu sorunları çözmek için neler yapmak gerekir? Bu anlamda da Keskin’in araştırmasında ortaya koyduğu sonuçları incelemek gerekir; “Pozitif Psikoloji insanların güçlü yanlarına ve erdemlerine odaklanan, yaşamlarını daha doyumlu ve kaliteli şekilde geçirmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bu tanım, Pozitif Psikolojinin hayatın olumsuz yönlerini göz ardı ettiği anlamına gelmemektedir. Aksine Pozitif Psikoloji, kişinin zayıf yönleriyle baş etmesinde, güçlü yanlarını nasıl kullanılabileceğine odaklanmaktadır. İnsanları daha pozitif ve realist bakış açısına adapte etmeyi hedeflemektedir. Yapılmış araştırmalar, Pozitif Psikoloji odaklı uygulamaların, bireylerin psikolojik iyi oluş, yaşam tatmini ve olumlu duygulanım düzeyini arttırdığını bildirmektedir.”

Keskin araştırmasına göre şu dikkat çekici bilgiyi paylaşıyor aslında: “Günümüzde giderek artan yaşlı popülasyon ve buna bağlı gelişen toplumsal değişim, yeni bir sosyal yapılanmayı beraberinde getirmiştir. Pozitif Psikoloji ile bu sosyal yapılanmanın destekleneceği ve yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılmasına katkıda bulunulabileceği kanaatindeyiz.”

Öğr. Görevlisi Zeynep Gümüş ise yaşlılık dönemini Pozitif Psikoloji öğretileri ile desteklemek amacıyla üniversite olarak Darülaceze ortaklığında Pozitif Yaşlanma projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Gümüş, olumlu sonuçlar aldıkları projeye ilişkin şu bilgileri veriyor: “Pozitif Psikolojinin bakış açısına sahip bir toplumun daha mutlu olabileceği düşünülmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak spesifik ve doğal sorunları ile gelen yaşlılık dönemini Pozitif Psikoloji öğretileri ile desteklemek amacıyla Üsküdar Üniversitesi ve Darülaceze ortaklığında “Pozitif Yaşlanma” projesini geliştirdik. Bu proje kapsamında; 65 yaş ve üzeri 16 Darülaceze sakini ile haftada bir gün, iki oturum ve her oturum 45 dakika olmak üzere toplam beş hafta, Pozitif Psikoloji öğretilerini kapsayan eğitim ve uygulamaları yüz yüze, interaktif olarak gerçekleştirdik. Projemiz Pozitif Psikolojinin öğretilerini kullanarak; yaşlı bireyleri bilinçlendirmeyi, sosyal açıdan daha aktif olmaya yönlendirmeyi, katılımcıların olumlu benlik algılarını, yaşam doyumlarını, etkili iletişim ve stresle baş etme becerilerini geliştirmelerini sağlamayı ve toplumun konuya dikkatini çekmeyi hedeflemekteydi. Gerçekleştirdiğimiz Pozitif Yaşlanma etkinliğimizin sonunda; katılımcılarımızın beklendiği gibi emosyonel durumlarının olumlu yönde değiştiğini, daha sosyal olduklarını, daha etkin iletişim kurduklarını gördük.”

Yaşlılara hürmetin geleneklerimizden, öz kültür değerlerimizden olduğunu unutmadan, çevremizdeki tüm büyüklerimiz ve tabii kendimiz için de pozitif duygularla harmanlanmış bir yaşam ortamı düzenlemeliyiz.

Yaşlılarımızın daha sağlıklı yıllar sürmesi, bizlerin de sağlıkla yaşlanması için pozitif duygularımızı güçlendirelim.

Hoşça kalın.
YORUM EKLE

banner19

banner8